AB InBev » Research (Aandeel) | Belegger.nl

AB InBev

BRU:ABI, BE0974293251
86,700 13:30
+0,095 ( +0,11% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 46249 57298 55299 0
Operationele kosten 27410 32680 31413 0
Afschrijvingen 3477 4276 4260 0
BedrijfsResultaat 7913 15130 12338 0
Resultaat voor belastingen 4334 11075 8530 0
Belastingen 1613 1920 2839 0
CashFlow 764 2280 -3247 0
Nettowinst 1241 7996 4368 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 27522 27184 25910 0
Immateriële activa 181101 186814 178142 0
Financiële activa 4406 5363 6244 0
Vaste activa 215320 222166 213822 0
Voorraden 3913 4119 4234 0
Debiteuren 5105 5285 4747 0
Overige vorderingen 1112 1616 1449 0
Liquide middelen 14238 11776 7161 0
Vlottende activa 43061 23960 18281 0
Totaal activa 258381 246126 232103 0
Gewoon kapitaal 71339 72585 64486 0
Preferent kapitaal 32749 33815 28036 0
Aandeel van derden 10086 7635 7418 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 136841 129695 125740 0
Kortlopende schulden 40116 36211 34459 0
Totaal passiva 258381 246126 232103 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 206633 182915 172603 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1608240 1608240 1608240 0
Winst per aandeel 0,81 5,25 2,87 0
Dividend per aandeel 3,6 3,6 1,8 0
Cashflow per aandeel 6,29 9,59 9,12 0
Intrinsieke waarde per aandeel 40,0332 40,80796 37,93298 0
Koers-winstverhouding 130,85155 21,27444 0 0
Dividend rendement (%) 3,39655 3,22318 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 1,74 11,02 6,77 0
Koers einde boekjaar 105,98976 111,69081 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding