AB InBev » Research (Aandeel) | Belegger.nl

AB InBev

BRU:ABI, BE0974293251
70,030 17:29
-0,070 ( -0,10% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2015201620172018
Omzet 44.636,0046.249,0057.298,0055.299,00
Operationele kosten 25.804,0027.410,0032.680,0031.413,00
Afschrijvingen 3.153,003.477,004.276,004.260,00
BedrijfsResultaat 13.955,007.913,0015.130,0012.338,00
Resultaat voor belastingen 12.461,004.334,0011.075,008.530,00
Belastingen 2.594,001.613,001.920,002.839,00
CashFlow -90,00764,002.280,00-3.247,00
Nettowinst 8.273,001.241,007.996,004.368,00

Balans (x 1.000.000) (USD)

  201620172018
Materiële activa 27.522,0027.184,0025.910,00
Immateriële activa 181.101,00186.814,00178.142,00
Financiële activa 4.406,005.363,006.244,00
Vaste activa 215.320,00222.166,00213.822,00
Voorraden 3.913,004.119,004.234,00
Debiteuren 5.105,005.285,004.747,00
Overige vorderingen 1.112,001.616,001.449,00
Liquide middelen 14.238,0011.776,007.161,00
Vlottende activa 43.061,0023.960,0018.281,00
Totaal activa 258.381,00246.126,00232.103,00
Gewoon kapitaal 71.339,0072.585,0064.486,00
Preferent kapitaal 32.749,0033.815,0028.036,00
Aandeel van derden 10.086,007.635,007.418,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 136.841,00129.695,00125.740,00
Kortlopende schulden 40.116,0036.211,0034.459,00
Totaal passiva 258.381,00246.126,00232.103,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 152.321206.633182.915172.603
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.608.2401.608.2401.608.2401.608.240
Winst per aandeel 5,150,815,252,87
Dividend per aandeel 3,953,603,601,80
Cashflow per aandeel 8,786,299,599,12
Intrinsieke waarde per aandeel 22,2540,0340,8137,93
Koers-winstverhouding 24,18130,8521,2720,10
Dividend rendement (%) 3,173,403,223,12
Rendement eigen vermogen (%) 19,631,7411,026,77
Koers einde boekjaar 124,55105,99111,6957,70