Proximus

BRU:PROX1, BE0003810273
18,740 17:36
+0,190 (+1,02%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 5.802,005.826,005.823,005.481,00
Operationele kosten 4.993,005.046,005.050,004.675,00
Afschrijvingen 963,001.016,001.016,001.116,00
BedrijfsResultaat 808,00778,00776,00805,00
Resultaat voor belastingen 738,00723,00721,00756,00
Belastingen 185,00194,00191,00174,00
CashFlow 37,007,0061,00-11,00
Nettowinst 522,00506,00508,00564,00

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 2.976,003.054,003.127,003.454,00
Immateriële activa 3.664,003.624,003.557,003.512,00
Financiële activa 3,003,001,00
Vaste activa 6.735,006.850,007.160,007.120,00
Voorraden 123,00129,00133,00106,00
Debiteuren 1.111,001.042,00985,00868,00
Overige vorderingen 83,0068,00139,00119,00
Liquide middelen 338,00344,00326,00313,00
Vlottende activa 1.793,001.822,001.818,001.660,00
Totaal activa 8.527,008.671,008.978,008.779,00
Gewoon kapitaal 2.857,003.005,002.856,002.903,00
Preferent kapitaal -22,00-42,00-79,00-109,00
Aandeel van derden 156,00148,00142,00123,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 2.789,003.181,003.616,003.639,00
Kortlopende schulden 2.725,002.338,002.363,002.114,00
Totaal passiva 8.527,008.671,008.978,008.779,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 13.39113.38512.93111.423
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 338.030338.030338.030322.750
Winst per aandeel 1,621,571,571,75
Dividend per aandeel 1,501,501,501,20
Cashflow per aandeel 4,354,614,904,69
Intrinsieke waarde per aandeel 7,027,467,027,79
Koers-winstverhouding 16,8815,0416,259,26
Dividend rendement (%) 5,486,355,887,40
Rendement eigen vermogen (%) 18,2716,8417,7919,43
Koers einde boekjaar 27,3523,6225,5216,21