Proximus

BRU:PROX.BL, BE0003810273
17,960 17:39
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 5.802,005.826,005.823,005.481,00
EBITDA (mln.) 1.771,001.794,001.792,001.921,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 808,00778,00776,00805,00
Resultaat voor belasting (mln.) 738,00723,00721,00756,00
Netto winst (mln.) 522,00506,00508,00564,00
Winst per aandeel 1,621,571,571,75
Koers winst verhouding 16,8815,0416,259,26
Dividend per aandeel 1,501,501,501,20
Dividend rendement 5,48%6,35%5,88%7,40%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 2.976,003.054,003.127,003.454,00
Immateriële activa 3.664,003.624,003.557,003.512,00
Financiële activa 3,003,001,00
Vaste activa 6.735,006.850,007.160,007.120,00
Voorraden 123,00129,00133,00106,00
Debiteuren 1.111,001.042,00985,00868,00
Overige vorderingen 83,0068,00139,00119,00
Liquide middelen 338,00344,00326,00313,00
Vlottende activa 1.793,001.822,001.818,001.660,00
Totaal activa 8.527,008.671,008.978,008.779,00
Gewoon kapitaal 2.857,003.005,002.856,002.903,00
Preferent kapitaal -22,00-42,00-79,00-109,00
Aandeel van derden 156,00148,00142,00123,00
Langlopende schulden 2.789,003.181,003.616,003.639,00
Kortlopende schulden 2.725,002.338,002.363,002.114,00
Totaal passiva 8.527,008.671,008.978,008.779,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 13.39113.38512.93111.423
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 338.030338.030338.030322.750
Cashflow per aandeel 4,354,614,904,69
Intrinsieke waarde per aandeel 7,027,467,027,79
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,903,173,642,08
Rendement eigen vermogen (%) 18,2716,8417,7919,43
Koers einde boekjaar 27,3523,6225,5216,21