Emakina Group

BRU:ALEMK, BE0003843605
11,900 16:30
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 76,5478,1093,4094,08
Operationele kosten 75,3078,4190,5694,42
Afschrijvingen 3,353,834,283,68
BedrijfsResultaat 2,321,661,470,58
Resultaat voor belastingen 2,011,241,090,24
Belastingen 0,861,211,04-0,31
CashFlow -1,980,670,84-0,02
Nettowinst 0,72-0,11-0,08-0,22

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 1,832,232,56
Immateriële activa 15,1017,8518,58
Financiële activa 0,540,510,58
Vaste activa 17,4720,5921,72
Voorraden 4,843,384,68
Debiteuren 19,2317,5919,37
Overige vorderingen
Liquide middelen 3,243,853,82
Vlottende activa 30,5428,9731,41
Totaal activa 48,0149,5653,13
Gewoon kapitaal 10,7310,5410,08
Preferent kapitaal 0,02-0,07-0,31
Aandeel van derden 0,290,340,38
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 3,773,684,26
Kortlopende schulden 32,5134,7737,96
Totaal passiva 48,0149,5653,13

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 7858209161.016
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.8903.8903.8903.890
Winst per aandeel 0,19-0,03-0,02-0,06
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,081,411,680,70
Intrinsieke waarde per aandeel 2,762,762,712,59
Koers-winstverhouding 73,68-470,00-650,00-175,00
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 6,69-1,04-0,76-2,22
Koers einde boekjaar 14,0014,1013,0010,50