Aedifica

BRU:AED, BE0003851681
96,100 17:35
+0,500 ( +0,52% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 58,4278,3392,86117,52
Operationele kosten 10,8012,5415,5820,37
Afschrijvingen
BedrijfsResultaat 52,6381,5489,58158,64
Resultaat voor belastingen 40,7366,1775,26141,44
Belastingen 0,462,823,4110,71
CashFlow 1,353,182,454,82
Nettowinst 40,2763,3671,86123,50

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 1.542,021.739,032.317,04
Immateriële activa 2,082,160,41
Financiële activa 2,961,8934,24
Vaste activa 1.548,261.743,082.351,68
Voorraden 4,444,075,24
Debiteuren 6,727,5211,22
Overige vorderingen 1,680,451,26
Liquide middelen 8,1410,5915,40
Vlottende activa 21,8623,5734,45
Totaal activa 1.570,121.766,642.386,13
Gewoon kapitaal 888,04941,651.429,55
Preferent kapitaal 110,20134,97173,69
Aandeel van derden 0,000,000,10
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 621,68760,74648,82
Kortlopende schulden 60,4164,26307,66
Totaal passiva 1.570,121.766,642.386,13

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 44476655
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 14.19017.98018.20025.560
Winst per aandeel 2,843,523,954,83
Dividend per aandeel 2,102,252,502,80
Cashflow per aandeel 3,533,854,673,47
Intrinsieke waarde per aandeel 41,6547,4749,2453,23
Koers-winstverhouding 23,9621,7018,7817,37
Dividend rendement (%) 3,092,953,373,34
Rendement eigen vermogen (%) 6,497,137,638,64
Koers einde boekjaar 68,0676,3774,2083,90