Aedifica

BRU:AED, BE0003851681
102,100 17:35
+1,000 (+0,99%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 78,3392,86117,52190,70
Operationele kosten 12,5415,5820,3734,96
Afschrijvingen
BedrijfsResultaat 81,5489,58158,64154,80
Resultaat voor belastingen 66,1775,26141,44122,87
Belastingen 2,823,4110,7118,74
CashFlow 3,182,454,828,14
Nettowinst 63,3671,86123,50103,89

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 1.542,021.739,032.317,042,81
Immateriële activa 2,082,160,41163,52
Financiële activa 2,961,8934,243.845,54
Vaste activa 1.548,261.743,082.351,684.015,93
Voorraden 4,444,075,247,30
Debiteuren 6,727,5211,2212,70
Overige vorderingen 1,680,451,265,18
Liquide middelen 8,1410,5915,4023,55
Vlottende activa 21,8623,5734,4551,25
Totaal activa 1.570,121.766,642.386,134.067,18
Gewoon kapitaal 888,04941,651.429,552.170,31
Preferent kapitaal 110,20134,97173,69305,04
Aandeel van derden 0,000,000,102,63
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 621,68760,74648,821.244,97
Kortlopende schulden 60,4164,26307,66649,27
Totaal passiva 1.570,121.766,642.386,134.067,18

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 476655105
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 17.98018.20025.56027.470
Winst per aandeel 3,523,954,833,78
Dividend per aandeel 2,252,502,804,60
Cashflow per aandeel 3,854,673,476,59
Intrinsieke waarde per aandeel 47,4749,2453,2373,47
Koers-winstverhouding 21,7018,7817,3725,74
Dividend rendement (%) 2,953,373,344,73
Rendement eigen vermogen (%) 7,137,638,644,79
Koers einde boekjaar 76,3774,2083,9097,30