Nyrstar

BRU:NYR, BE0974294267
0,480 17:35
+0,010 (+2,13%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 2.769,603.543,803.822,403,41
Operationele kosten 2.908,103.366,604.034,5015,42
Afschrijvingen 312,0029,70261,500,00
BedrijfsResultaat -280,70156,80-210,00-12,00
Resultaat voor belastingen -261,00-27,30-363,40-1,43
Belastingen 16,00-36,90250,400,00
CashFlow 28,50-50,70165,50
Nettowinst -413,8046,50-618,20-1,44

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 1.416,001.690,301.621,200,00
Immateriële activa 6,003,305,300,00
Financiële activa 191,10187,00153,500,05
Vaste activa 1.958,102.213,401.874,300,05
Voorraden 720,10965,10768,500,00
Debiteuren 219,00223,50196,700,00
Overige vorderingen 7,306,4011,700,00
Liquide middelen 127,1068,40239,0016,67
Vlottende activa 1.176,801.316,301.295,9017,15
Totaal activa 3.134,903.529,703.170,2017,20
Gewoon kapitaal 543,90659,80-150,9010,99
Preferent kapitaal 964,81951,94755,3716,26
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 1.025,101.341,101.207,700,00
Kortlopende schulden 1.565,901.528,802.113,403,88
Totaal passiva 3.134,903.529,703.170,2017,20

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 4.2624.1464.2049
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 93.560109.030109.870109.870
Winst per aandeel -4,420,43-5,63-0,01
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,870,35-0,17
Intrinsieke waarde per aandeel 5,816,05-1,370,10
Koers-winstverhouding -1,7615,61-0,10-17,21
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -76,087,05409,68-13,08
Koers einde boekjaar 7,806,710,570,17