Keyware Technologies

BRU:KEYW, BE0003880979
0,670 14:22
+0,030 ( +4,69% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2013201420152016
Omzet 9,0810,0012,8119,19
Operationele kosten 8,618,639,5716,02
Afschrijvingen 0,080,240,250,27
BedrijfsResultaat 0,481,373,243,17
Resultaat voor belastingen 1,031,914,034,30
Belastingen -1,261,20
CashFlow -0,020,820,070,06
Nettowinst 1,031,915,293,10

Balans (x 1.000.000)

  2013201420152016
Materiële activa 0,480,490,430,49
Immateriële activa 5,285,265,455,40
Financiële activa 14,5915,8518,7321,09
Vaste activa 20,3521,5924,6126,98
Voorraden 0,390,740,991,20
Debiteuren 0,680,840,630,98
Overige vorderingen 2,663,003,816,00
Liquide middelen 0,100,920,981,05
Vlottende activa 3,835,496,419,22
Totaal activa 24,1727,0931,0236,20
Gewoon kapitaal 15,7917,9823,6826,44
Preferent kapitaal
Aandeel van derden
Groepsvermogen 15,7917,9823,6826,44
Achtergestelde schulden
Voorzieningen 0,03
Langlopende schulden 2,133,412,724,59
Kortlopende schulden 6,235,704,625,18
Totaal passiva 24,1727,0931,0236,20

Overige Data

  2013201420152016
Aantal werknemers 354037
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21.95622.39723.65923.539
Winst per aandeel 0,050,090,260,15
Dividend per aandeel
Cashflow per aandeel 0,060,110,270,16
Intrinsieke waarde per aandeel 0,720,801,001,12
Koers-winstverhouding 14,206,447,6210,32
Dividend rendement (%)
Rendement eigen vermogen (%) 6,5010,6022,3011,70
Koers einde boekjaar 0,710,581,981,55