Keyware Technologies

BRU:KEYW, BE0003880979
0,950 16:57
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 19,1919,3020,5619,11
Operationele kosten 14,1216,3118,6917,65
Afschrijvingen 0,270,961,461,65
BedrijfsResultaat 3,281,120,260,37
Resultaat voor belastingen 4,302,030,930,86
Belastingen 1,200,850,300,54
CashFlow 0,072,280,20-2,34
Nettowinst 3,101,170,630,32

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 0,490,992,052,07
Immateriële activa 5,4014,6714,3213,76
Financiële activa 18,9910,567,807,31
Vaste activa 26,9827,2327,0426,08
Voorraden 1,201,280,931,00
Debiteuren 0,982,812,903,53
Overige vorderingen
Liquide middelen 1,043,323,521,19
Vlottende activa 9,2215,6715,8613,26
Totaal activa 36,2042,9042,9139,34
Gewoon kapitaal 26,4427,4327,5927,32
Preferent kapitaal 0,120,340,120,12
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4,586,463,202,28
Kortlopende schulden 5,186,757,926,11
Totaal passiva 36,2042,9042,9139,34

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 38605762
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21.22021.81022.54023.540
Winst per aandeel 0,150,050,030,01
Dividend per aandeel 0,020,000,030,04
Cashflow per aandeel 0,130,150,220,07
Intrinsieke waarde per aandeel 1,231,261,191,14
Koers-winstverhouding 10,3231,0032,3390,00
Dividend rendement (%) 1,290,003,094,44
Rendement eigen vermogen (%) 11,734,282,271,17
Koers einde boekjaar 1,551,550,970,90