ABO-Group

BRU:ABO.BL, BE0974278104
6,000 12:16
-0,050 (-0,83%)

Kerncijfers

  2016201720182019
Omzet (mln.) 37,8245,4045,4349,26
EBITDA (mln.) 3,645,584,047,44
Bedrijfs resultaat (mln.) 1,713,111,383,17
Resultaat voor belasting (mln.) 1,442,490,952,56
Netto winst (mln.) 0,871,030,551,76
Winst per aandeel 0,080,100,050,17
Koers winst verhouding 24,5035,0048,0013,76

Balans (mln.)

  2016201720182019
Materiële activa 12,9713,4115,8920,97
Immateriële activa 1,172,662,512,59
Financiële activa 0,650,850,680,66
Vaste activa 16,6417,9319,9725,23
Voorraden 0,470,540,680,81
Debiteuren 14,1617,9116,5116,68
Liquide middelen 2,933,524,805,74
Vlottende activa 20,7022,8722,9624,34
Totaal activa 37,3340,8042,9349,57
Gewoon kapitaal 11,3312,5214,0715,39
Preferent kapitaal 4,956,076,708,21
Aandeel van derden 0,981,201,051,36
Langlopende schulden 5,506,267,1610,86
Kortlopende schulden 19,5220,8220,6521,97
Totaal passiva 37,3340,8042,9349,57

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 336351364367
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 10.57010.57010.57010.570
Cashflow per aandeel 0,250,170,310,60
Intrinsieke waarde per aandeel 1,071,181,331,46
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,832,951,801,61
Rendement eigen vermogen (%) 7,708,203,8711,45
Koers einde boekjaar 1,963,502,402,34