ACACIA PHARMA

BRU:ACPH.BL, GB00BYWF9Y76
1,240 17:35
-0,030 (-2,36%)

Kerncijfers (USD)

  2017201820192020
Omzet (mln.) 0,21
EBITDA (mln.) -3,01-15,04-22,39-27,77
Bedrijfs resultaat (mln.) -3,01-15,04-22,39-30,92
Resultaat voor belasting (mln.) -6,52-16,18-23,51-34,09
Netto winst (mln.) -3,17-15,52-22,84-33,48
Winst per aandeel -0,07-0,23-0,33-0,46
Koers winst verhouding -5,56-6,39-5,75

Balans (mln.) (USD)

  2017201820192020
Materiële activa 0,28
Immateriële activa 52,17
Vaste activa 0,3752,45
Voorraden 2,66
Debiteuren 0,06
Overige vorderingen 0,350,690,680,57
Liquide middelen 3,0729,3517,0146,69
Vlottende activa 3,5730,3518,3050,39
Totaal activa 3,5730,3518,67102,84
Gewoon kapitaal -17,7819,324,3560,49
Preferent kapitaal -68,88-68,14-103,56-98,17
Langlopende schulden 6,974,7031,28
Kortlopende schulden 21,364,069,6211,08
Totaal passiva 3,5730,3518,67102,84

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 7224147
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 43.61066.36068.30073.580
Cashflow per aandeel -0,09-0,18-0,29-0,34
Intrinsieke waarde per aandeel 0,82
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,22
Rendement eigen vermogen (%) 17,84-80,31-525,28-55,35
Koers einde boekjaar 1,282,112,65