ACACIA PHARMA

BRU:ACPH, GB00BYWF9Y76
2,185 17:35
-0,045 (-2,02%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2017201820192020
Omzet 0,000,000,000,21
Operationele kosten 1,504,390,0020,18
Afschrijvingen 0,000,000,003,15
BedrijfsResultaat -3,01-15,04-22,39-30,92
Resultaat voor belastingen -6,52-16,18-23,51-34,09
Belastingen -0,35-0,66-0,670,61
CashFlow -3,7224,21-20,3330,67
Nettowinst -3,17-15,52-22,84-33,48

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2017201820192020
Materiële activa 0,000,000,000,28
Immateriële activa 0,000,000,0052,17
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 0,000,000,3752,45
Voorraden 0,000,000,002,66
Debiteuren 0,000,000,000,06
Overige vorderingen 0,350,690,680,57
Liquide middelen 3,0729,3517,0146,69
Vlottende activa 3,5730,3518,3050,39
Totaal activa 3,5730,3518,67102,84
Gewoon kapitaal -17,7819,324,3560,49
Preferent kapitaal -68,88-68,14-103,56-98,17
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,006,974,7031,28
Kortlopende schulden 21,364,069,6211,08
Totaal passiva 3,5730,3518,67102,84

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 7224147
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 43.61066.36068.30073.580
Winst per aandeel -0,07-0,23-0,33-0,46
Dividend per aandeel 0,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,09-0,18-0,29-0,34
Intrinsieke waarde per aandeel 0,82
Koers-winstverhouding -5,56-6,39-5,75
Dividend rendement (%) 0,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 17,84-80,31-525,28-55,35
Koers einde boekjaar 1,282,112,65