ACACIA PHARMA

BRU:ACPH, GB00BYWF9Y76
2,765 17:35
-0,020 (-0,72%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (GBP)

  2016201720182019
Omzet 0,000,000,000,00
Operationele kosten 1,441,504,390,00
Afschrijvingen 0,000,000,000,00
BedrijfsResultaat -14,74-3,01-15,04-22,39
Resultaat voor belastingen -16,29-6,52-16,18-23,51
Belastingen -2,79-0,35-0,66-0,67
CashFlow 1,49-3,7224,21-20,33
Nettowinst -13,50-3,17-15,52-22,84

Balans (x 1.000.000) (GBP)

  2016201720182019
Materiële activa 0,000,000,000,00
Immateriële activa 0,000,000,000,00
Financiële activa 0,000,000,000,00
Vaste activa 0,000,000,000,37
Voorraden 0,000,000,000,00
Debiteuren 0,000,000,000,00
Overige vorderingen 2,790,350,690,68
Liquide middelen 6,883,0729,3517,01
Vlottende activa 10,223,5730,3518,30
Totaal activa 10,223,5730,3518,67
Gewoon kapitaal -11,74-17,7819,324,35
Preferent kapitaal -16,95-68,88-68,14-103,56
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4,970,006,974,70
Kortlopende schulden 16,9821,364,069,62
Totaal passiva 10,223,5730,3518,67

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 772241
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 43.61043.61066.36068.300
Winst per aandeel -0,31-0,07-0,23-0,33
Dividend per aandeel 0,000,00
Cashflow per aandeel -0,23-0,09-0,18-0,29
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding -5,56-6,39
Dividend rendement (%) 0,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 115,0017,84-80,31-525,28
Koers einde boekjaar 1,282,11