Pershing Square Holdings

AEX:PSH, GG00BPFJTF46
33,000 13:26
-1,250 (-3,65%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Omzet 0,070,010,020,00
Operationele kosten 1,113,391,551,53
Afschrijvingen
BedrijfsResultaat -672,00-184,11-127,392.160,50
Resultaat voor belastingen -686,48-187,67-93,512.181,29
Belastingen 0,000,000,0013,51
CashFlow 1.655,75-994,06-880,861.021,60
Nettowinst -677,51-192,62-91,512.097,64

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa
Gewoon kapitaal 4.355,634.086,693.746,915.568,28
Preferent kapitaal 0,000,000,000,00
Aandeel van derden
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 6.289,685.696,495.106,627.210,14

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 0000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 240.130234.720216.620210.960
Winst per aandeel -2,82-0,82-0,4210,15
Dividend per aandeel
Cashflow per aandeel 6,90-3,92-2,684,18
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding -5,16-16,67-30,811,89
Dividend rendement (%)
Rendement eigen vermogen (%) -15,55-4,71-2,4437,67
Koers einde boekjaar 14,5413,6712,9419,16