GrandVision

AEX:GVNV, NL0010937066
25,500 16:16
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 3.316,083.449,863.720,984.039,31
Operationele kosten 2.164,602.295,942.507,663.148,67
Afschrijvingen 163,39209,66225,81632,10
BedrijfsResultaat 358,14365,02337,32323,97
Resultaat voor belastingen 347,73350,02318,97274,55
Belastingen 95,78101,0681,6779,18
CashFlow 120,95-20,1369,7370,03
Nettowinst 231,36227,93216,28178,48

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 488,58516,78532,69
Immateriële activa 1.654,341.615,551.561,15
Financiële activa 1,201,091,01
Vaste activa 2.205,752.229,243.683,17
Voorraden 349,74330,50356,26
Debiteuren 166,99140,30149,18
Overige vorderingen 6,428,9431,76
Liquide middelen 164,68138,26162,90
Vlottende activa 850,52784,90860,72
Totaal activa 3.056,273.014,134.543,89
Gewoon kapitaal 1.039,071.162,451.177,15
Preferent kapitaal -148,96-157,05-167,62
Aandeel van derden 81,4890,0187,11
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 614,69564,381.658,60
Kortlopende schulden 1.321,021.197,291.621,03
Totaal passiva 3.056,273.014,134.543,89

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 28.76631.80232.40034.143
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 254.440254.440254.440254.440
Winst per aandeel 0,920,900,850,70
Dividend per aandeel 0,310,320,330,35
Cashflow per aandeel 1,691,341,763,45
Intrinsieke waarde per aandeel 3,413,764,244,28
Koers-winstverhouding 22,7223,6622,5139,17
Dividend rendement (%) 1,481,501,731,28
Rendement eigen vermogen (%) 24,4321,9418,6115,16
Koers einde boekjaar 20,9121,3019,1327,42