GrandVision

AEX:GVNV, NL0010937066
23,300 13:58
-0,200 ( -0,85% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 3.316,083.449,863.720,984.039,31
Operationele kosten 2.164,602.295,942.507,663.148,67
Afschrijvingen 163,39209,66225,81632,10
BedrijfsResultaat 358,14365,02337,32323,97
Resultaat voor belastingen 347,73350,02318,97274,55
Belastingen 95,78101,0681,6779,18
CashFlow 120,95-20,1369,7370,03
Nettowinst 231,36227,93216,28178,48

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 443,82488,58516,78532,69
Immateriële activa 1.457,701.654,341.615,551.561,15
Financiële activa 36,341,201,091,01
Vaste activa 2.057,782.205,752.229,243.683,17
Voorraden 292,98349,74330,50356,26
Debiteuren 151,46166,99140,30149,18
Overige vorderingen 6,146,428,9431,76
Liquide middelen 181,10164,68138,26162,90
Vlottende activa 776,94850,52784,90860,72
Totaal activa 2.834,723.056,273.014,134.543,89
Gewoon kapitaal 946,911.039,071.162,451.177,15
Preferent kapitaal -92,62-148,96-157,05-167,62
Aandeel van derden 59,6781,4890,0187,11
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 627,80614,69564,381.658,60
Kortlopende schulden 1.200,351.321,021.197,291.621,03
Totaal passiva 2.834,723.056,273.014,134.543,89

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 28.76631.80232.40034.143
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 254.440254.440254.440254.440
Winst per aandeel 0,920,900,850,70
Dividend per aandeel 0,310,320,330,35
Cashflow per aandeel 1,691,341,763,45
Intrinsieke waarde per aandeel 3,413,764,244,28
Koers-winstverhouding 22,7223,6622,5139,17
Dividend rendement (%) 1,481,501,731,28
Rendement eigen vermogen (%) 24,4321,9418,6115,16
Koers einde boekjaar 20,9121,3019,1327,42