Kiadis Pharma

AEX:KDS, NL0011323407
1,700 13:57
+0,006 ( +0,35% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 0,000,000,000,00
Operationele kosten 10,484,037,1511,53
Afschrijvingen 0,140,150,181,05
BedrijfsResultaat -15,11-13,24-14,75-25,49
Resultaat voor belastingen -16,46-14,79-17,03-29,79
Belastingen 0,000,000,000,01
CashFlow 23,00-14,1215,3630,40
Nettowinst -16,46-14,79-17,04-29,80

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 0,330,540,607,72
Immateriële activa 12,7113,5412,8312,37
Financiële activa
Vaste activa 13,0514,0813,4320,09
Voorraden
Debiteuren 0,140,230,580,73
Overige vorderingen
Liquide middelen 28,6714,5629,9160,31
Vlottende activa 29,2315,1431,2662,46
Totaal activa 42,2829,2244,6982,54
Gewoon kapitaal 25,659,4415,8644,14
Preferent kapitaal 0,270,311,570,69
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 13,7115,6023,5827,09
Kortlopende schulden 2,914,175,2411,31
Totaal passiva 42,2829,2244,6982,54

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 27396197
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 13.47013.97017.29024.340
Winst per aandeel -1,22-1,06-0,99-1,22
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,60-1,02-0,92-0,99
Intrinsieke waarde per aandeel 1,900,680,921,81
Koers-winstverhouding -10,05-7,97-8,00-6,25
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -64,16-156,70-107,43-67,51
Koers einde boekjaar 12,268,457,927,63