Kiadis Pharma » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Kiadis Pharma

AEX:KDS, NL0011323407
4,970 12:48
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 0 0 0 0
Operationele kosten 4,03 7,15 11,53 0
Afschrijvingen 0,15 0,18 1,05 0
BedrijfsResultaat -13,24 -14,75 -25,49 0
Resultaat voor belastingen -14,79 -17,03 -29,79 0
Belastingen 0 0 0,01 0
CashFlow -14,12 15,36 30,4 0
Nettowinst -14,79 -17,04 -29,8 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 0,54 0,6 7,72 0
Immateriële activa 13,54 12,83 12,37 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 14,08 13,43 20,09 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0,23 0,58 0,73 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 14,56 29,91 60,31 0
Vlottende activa 15,14 31,26 62,46 0
Totaal activa 29,22 44,69 82,54 0
Gewoon kapitaal 9,44 15,86 44,14 0
Preferent kapitaal 0,31 1,57 0,69 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 15,6 23,58 27,09 0
Kortlopende schulden 4,17 5,24 11,31 0
Totaal passiva 29,22 44,69 82,54 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 39 61 97 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 13970 17290 24340 0
Winst per aandeel -1,06 -0,99 -1,22 0
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel -1,02 -0,92 -0,99 0
Intrinsieke waarde per aandeel 0,67573 0,91729 1,81348 0
Koers-winstverhouding -7,97453 -8,00101 0 0
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -156,7 -107,43 -67,51 0
Koers einde boekjaar 8,453 7,921 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding