Kiadis Pharma

AEX:KDS, NL0011323407
1,800 17:35
-0,015 ( -0,83% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 0,000,000,000,00
Operationele kosten 4,037,1511,5328,05
Afschrijvingen 0,150,181,052,56
BedrijfsResultaat -13,24-14,75-25,49-48,56
Resultaat voor belastingen -14,79-17,03-29,79-52,57
Belastingen 0,000,000,010,06
CashFlow -14,1215,3630,40-30,77
Nettowinst -14,79-17,04-29,80-52,64

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 0,607,7212,03
Immateriële activa 12,8312,3735,45
Financiële activa
Vaste activa 13,4320,0947,78
Voorraden
Debiteuren 0,580,731,70
Overige vorderingen
Liquide middelen 29,9160,3129,46
Vlottende activa 31,2662,4631,73
Totaal activa 44,6982,5479,50
Gewoon kapitaal 15,8644,1434,26
Preferent kapitaal 1,570,690,26
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 23,5827,0914,99
Kortlopende schulden 5,2411,3130,26
Totaal passiva 44,6982,5479,50

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 396197170
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 13.97017.29024.34029.560
Winst per aandeel -1,06-0,99-1,22-1,78
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -1,02-0,92-0,99-1,63
Intrinsieke waarde per aandeel 0,680,921,811,16
Koers-winstverhouding -7,97-8,00-6,25-1,12
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -156,70-107,43-67,51-153,65
Koers einde boekjaar 8,457,927,631,99