Flow Traders

AEX:FLOW, NL0011279492
37,860 17:35
+1,580 (+4,36%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet
Operationele kosten 117,63192,93152,23290,21
Afschrijvingen 7,729,3314,6914,39
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 48,44193,9465,29571,92
Belastingen 8,8433,0112,15107,40
CashFlow 2,323,97-4,493,00
Nettowinst 39,60160,9353,14464,51

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa
Gewoon kapitaal 254,10341,05331,05589,94
Preferent kapitaal 10,3214,1515,2850,90
Aandeel van derden
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 5.919,766.780,176.755,558.448,45

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 394436513564
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 46.53046.53046.53045.280
Winst per aandeel 0,853,461,1410,26
Dividend per aandeel 0,352,350,906,50
Cashflow per aandeel 1,351,861,705,99
Intrinsieke waarde per aandeel 5,114,986,216,61
Koers-winstverhouding 23,538,0518,892,64
Dividend rendement (%) 1,758,444,1824,02
Rendement eigen vermogen (%) 15,5847,1916,0578,74
Koers einde boekjaar 20,0027,8421,5427,06