Intertrust

AEX:INTER, NL0010937058
14,800 17:35
-0,020 (-0,13%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 485,44496,11543,48566,96
Operationele kosten 352,65365,45411,01477,83
Afschrijvingen 52,0552,4074,67103,79
BedrijfsResultaat 133,47130,73132,5189,13
Resultaat voor belastingen 107,5797,80114,7935,79
Belastingen 18,898,4124,4514,95
CashFlow 7,5347,671,647,42
Nettowinst 88,3289,3690,3220,81

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 16,4714,58107,7192,10
Immateriële activa 1.489,041.467,121.746,561.614,02
Financiële activa 3,562,5543,04
Vaste activa 1.510,431.486,421.904,151.744,87
Voorraden 33,0834,2333,8535,47
Debiteuren 103,1090,48100,7994,21
Overige vorderingen 0,614,840,841,05
Liquide middelen 66,62127,80121,04141,31
Vlottende activa 232,27284,52301,53316,70
Totaal activa 1.742,701.770,942.205,682.061,58
Gewoon kapitaal 704,92718,55774,47760,01
Preferent kapitaal -41,98-30,78-18,96-63,47
Aandeel van derden 0,220,260,270,31
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 861,28854,911.112,841.061,21
Kortlopende schulden 176,27197,22318,10240,06
Totaal passiva 1.742,701.770,942.205,682.061,58

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 2.4682.5153.4674.076
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 92.00089.76090.32090.160
Winst per aandeel 0,971,001,000,23
Dividend per aandeel 0,610,620,300,00
Cashflow per aandeel 1,712,062,071,94
Intrinsieke waarde per aandeel 7,067,398,288,43
Koers-winstverhouding 16,1114,6917,3160,35
Dividend rendement (%) 3,904,221,730,00
Rendement eigen vermogen (%) 12,5312,4411,662,74
Koers einde boekjaar 15,6314,6917,3113,88