Van Lanschot Kempen NV » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Van Lanschot Kempen NV

AEX:VLK, NL0000302636
19,700 17:35
+0,120 ( +0,61% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet
Operationele kosten 261,98268,70278,94278,15
Afschrijvingen 28,3221,3415,9614,43
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 54,2885,78120,5179,50
Belastingen 11,5315,9925,5712,09
CashFlow -253,27681,44276,63-353,16
Nettowinst 34,1665,7489,5174,63

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 15.495,7214.877,4114.658,8813.980,01
Gewoon kapitaal 1.299,361.340,471.332,861.255,98
Preferent kapitaal 745,32756,44768,62763,55
Aandeel van derden 20,5813,4616,2612,21
Groepsvermogen 1.319,941.353,931.349,121.268,19
Achtergestelde schulden 118,15167,22166,80173,47
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 15.495,7214.877,4114.658,8813.980,01

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 1.6661.6701.6581.621
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 41.02041.09041.15041.360
Winst per aandeel 0,831,612,191,82
Dividend per aandeel 0,451,201,451,45
Cashflow per aandeel -0,162,763,2414,49
Intrinsieke waarde per aandeel 31,2331,4330,9528,93
Koers-winstverhouding 25,5812,4111,9410,89
Dividend rendement (%) 2,126,015,547,32
Rendement eigen vermogen (%) 2,634,906,725,94
Koers einde boekjaar 21,2319,9826,1519,82