Van Lanschot Kempen NV

AEX:VLK, NL0000302636
22,300 17:36
+0,450 (+2,06%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet
Operationele kosten 268,70278,94278,15275,78
Afschrijvingen 21,3415,9614,4325,20
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 85,78120,5179,50119,53
Belastingen 15,9925,5712,0921,11
CashFlow 681,44276,63-353,16-37,18
Nettowinst 65,7489,5174,6392,93

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 14.877,4114.658,8813.980,0114.318,85
Gewoon kapitaal 1.340,471.332,861.255,981.210,85
Preferent kapitaal 756,44768,62763,55762,85
Aandeel van derden 13,4616,2612,21105,72
Groepsvermogen 1.353,931.349,121.268,191.316,57
Achtergestelde schulden 167,22166,80173,47173,09
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 14.877,4114.658,8813.980,0114.318,85

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 1.6701.6581.6211.560
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 41.09041.15041.36041.360
Winst per aandeel 1,612,191,822,27
Dividend per aandeel 1,201,451,451,45
Cashflow per aandeel 2,763,2414,4914,60
Intrinsieke waarde per aandeel 31,4330,9528,9327,84
Koers-winstverhouding 12,4111,9410,898,83
Dividend rendement (%) 6,015,547,327,23
Rendement eigen vermogen (%) 4,906,725,947,67
Koers einde boekjaar 19,9826,1519,8220,05