Eurocommercial Properties

AEX:ECMPA, NL0000288876
23,140 17:35
-0,320 (-1,36%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 213,62227,18237,16352,44
Operationele kosten 76,9281,7381,01112,94
Afschrijvingen 0,210,190,210,52
BedrijfsResultaat 378,17136,95123,6776,70
Resultaat voor belastingen 338,3696,1979,3911,13
Belastingen 77,6024,134,8097,48
CashFlow -45,73-43,2231,30-5,37
Nettowinst 260,7572,0674,59115,37

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 3.538,223.877,303.796,424,75
Immateriële activa 0,000,000,000,00
Financiële activa 107,54108,85108,163.903,35
Vaste activa 3.646,013.986,733.904,963.933,39
Voorraden 98,190,000,000,00
Debiteuren 34,9639,7839,0960,50
Overige vorderingen
Liquide middelen 78,0834,0477,2160,44
Vlottende activa 211,2373,82116,30153,65
Totaal activa 3.857,234.060,554.220,264.087,04
Gewoon kapitaal 1.973,691.939,781.906,561.885,60
Preferent kapitaal 947,781.101,081.064,911.007,37
Aandeel van derden 0,000,000,0060,24
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 1.523,241.866,242.083,311.827,45
Kortlopende schulden 360,30254,53230,39313,74
Totaal passiva 3.857,234.060,554.220,264.087,04

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 83908992
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 488.940495.670499.10049.300
Winst per aandeel 0,540,150,152,34
Dividend per aandeel 0,210,220,220,50
Cashflow per aandeel 0,170,220,222,98
Intrinsieke waarde per aandeel 3,833,703,6037,75
Koers-winstverhouding 64,79242,40156,674,87
Dividend rendement (%) 0,600,610,944,39
Rendement eigen vermogen (%) 13,213,723,916,12
Koers einde boekjaar 34,9936,3623,5011,40