NSI

AEX:NSI, NL0012365084
34,500 17:35
+0,250 (+0,73%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 89,0083,7282,8376,85
Operationele kosten 14,6914,7116,1216,39
Afschrijvingen 0,160,220,52
BedrijfsResultaat 107,55104,06206,14-11,62
Resultaat voor belastingen 93,0391,55196,30-20,42
Belastingen 0,090,030,000,01
CashFlow -1,68-7,20-0,8910,90
Nettowinst 91,6091,52196,30-20,41

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 1.072,971.203,471.264,621,46
Immateriële activa 0,560,510,370,24
Financiële activa 1,160,320,001.241,85
Vaste activa 1.080,821.210,621.272,651.255,72
Voorraden
Debiteuren 1,831,761,100,61
Overige vorderingen 0,10
Liquide middelen 6,830,241,430,16
Vlottende activa 37,455,9418,482,38
Totaal activa 1.118,271.216,561.291,131.258,10
Gewoon kapitaal 672,69733,28903,31854,44
Preferent kapitaal -408,21-347,53-281,00-134,83
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 409,96445,81325,11374,04
Kortlopende schulden 35,6237,4662,7229,63
Totaal passiva 1.118,271.216,561.291,131.258,10

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 81464755
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 18.36018.57018.57019.140
Winst per aandeel 4,994,9310,57-1,07
Dividend per aandeel 2,162,162,162,16
Cashflow per aandeel 2,882,842,112,09
Intrinsieke waarde per aandeel 34,4837,3346,4842,46
Koers-winstverhouding 6,976,924,11-30,65
Dividend rendement (%) 6,216,334,986,59
Rendement eigen vermogen (%) 13,6212,4821,73-2,39
Koers einde boekjaar 34,7734,1043,4032,80