Omdat de Euro ook met 2% is gedaald.
In inflatiecijfers worden naar mijn weten , brandstofprijzen buiten beschouwing gelaten