Onderliggend is het resultaat dus voldoende. De afstraffing voor de rechtzaak met Weblease is al geweest en nu het grootste deel van de claim is gereserveerd is het overblijvende risico ook wel te overzien.
Prognose lijkt mij goed. Dus tijd voor aankoop van de aandelen ligt dus voor de hand voor de speculatieve belegger.