Dat zijn hoge rentepercentages; blijkbaar weinig vertrouwen bij de financierders.