De dip van 2Q is vergeten , na de overname van liberty zijn ze de grootste en schaalvergroting is ook meer winst en minder kosten !