AM zou in de 2° helft van 2020 terug moeten opveren,tenminste bij een "V" herstelpatroon van de beschikken economiën van de grootmachten en zonder een algemene 2° Coronagolf die opnieuw een lockdown zou kunnen veroorzaken.