En dan wordt je voor betere resultaten dan verwacht afgestraft met de rode lataarn. Wellicht dat beleggers wat overspannen verwachtingen hebben. Voorlopig een sterk beter resultaat dan bijv. Adeco.