Zolang een lage rente ,dan is dit een heel triestige vaststelling .
Dan draait het vierkant .