Fonds van de Week: NN Euro Obligatie Fonds

Door Robert van den Oever op 17 augustus 2017 10:40 | Views: 5.492

Fonds van de Week: NN Euro Obligatie Fonds

Obligaties blijven onverminderd populair bij fondsbeleggers, zo tonen de instroomcijfers uit de fund flow data van Morningstar aan. Daarom behandelen we deze week een obligatiefonds van eigen bodem: het NN Euro Obligatie Fonds.

NN Euro Obligatie Fonds in het kort

  • Morningstar Analyst Rating: Silver
  • Morningstar Rating: ****
  • Beheerteam: Positive
  • Fondshuis: Neutral
  • Beleggingsproces: Positive
  • Rendement: Positive
  • Kosten: Positive

De fondsstromen die Morningstar periodiek publiceert, geven aan dat de meeste obligatiecategorieën de laatste maanden aanhoudend hoge instroom van nieuw vermogen boeken. Daarbij is duidelijk dat Europa de voorkeur heeft bij beleggers boven de Verenigde Staten, naast risicovollere categorieën zoals opkomende markten en high yield.

Daarom bekijken we deze week een obligatiefonds dat alleen in Nederland verkrijgbaar is: NN Euro Obligatie Fonds. Het is een relatief ongecompliceerd fonds dat uitsluitend belegt in investment grade obligaties, grotendeels uitgegeven in euro's, aldus Morningstar-analist Niels Faassen.

Het beleggingsproces is een combinatie van top- down en bottom-up benadering. Binnen het beperkte risicobudget nemen de beheerders gediversifieerde actieve posities in. De top-down allocatie naar de diverse obligatiecategorieën (staatspapier, credits, covered bonds en ABS-papier) wordt ingevuld aan de hand van fundamentele, technische en kwantitatieve analyses. Al met al vinden wij dit een degelijk proces.

Indien het rendement wordt gecorrigeerd voor het risico, dan belandde het fonds in het hoogste rendementskwintiel over 3, 5 en 10 jaar. De lopende kosten vallen lager uit dan voor vergelijkbare rebatevrije fondsklassen. Deze lage kosten, het stabiele en ervaren beheerteam in combinatie met het sterke track record geven analist Faassen voldoende vertrouwen om de Silver rating te handhaven.

Beheerteam

Het beheer is in handen van het Global Fixed Income team dat onder leiding staat van Sylvain de Ruijter. Samen met Hans van Zwol is hij verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van dit fonds sinds september 2001. Van Zwol is zelfs al sinds 1994 bij de strategie betrokken en werkt sinds 1985 als beheerder bij NN Investment Partners. De Ruijter werkte eerder zes jaar bij Citigroup en vijf jaar bij Robeco. Beiden gelden als zeer ervaren obligatiebeheerders. De Ruijter en Van Zwol worden ondersteund door drie beheerders, waaronder één vacature door het recente vertrek van een beheerder.

De kern van het team met De Ruijter en Van Zwol is echter zeer stabiel. De verantwoordelijkheid voor de topdown allocatie van het fonds en de positionering binnen sovereigns ligt bij dit team, terwijl de bottom-up selectie van bedrijfsobligaties bij het credit team ligt. Het ABS-team verzorgt de selectie van asset-backed securities. Het Global Fixed Income team behoort qua omvang niet tot de grootste van de categorie maar de ondersteuning vanuit de diverse obligatieteams ervaren wij als zeer uitgebreid.

Al met al vinden wij het team van De Ruijter van bovengemiddelde kwaliteit. Verder waarderen wij het dat de senior beheerders persoonlijk belegd zijn in hun eigen fonds. Dit verbetert naar onze mening de afstemming van belangen met beleggers. Wij handhaven daarom onze positieve beoordeling.

>>> Bekijk ook eens de Morningstar Fondsentool <<<

Proces

Het fonds belegt uitsluitend in leningen met een investment grade kredietbeoordeling die zijn uitgegeven in euro’s. Dit kunnen zowel staats- als bedrijfsobligaties zijn, maar ook covered bonds en asset backed securities (ABS). De positionering wordt bepaald door een combinatie van top-down en bottom-up benadering met de nadruk op top-down allocatie.

Binnen het beperkte risicobudget nemen de beheerders gediversifieerde actieve posities in, al dan niet op grond van relatieve waardering. De top-down allocatie naar de diverse obligatiecategorieën (staatspapier, credits, covered bonds en ABS-papier) wordt ingevuld door het Global Fixed Income team aan de hand van fundamentele, technische en kwantitatieve analyses. Deze drie soorten analyses hebben gelijke gewichten, zodat geen van deze factoren te dominant wordt.

Nadat De Ruijter en Van Zwol de allocatie van de portefeuille hebben bepaald, gaan de verschillende teams aan de slag met het bottom-up selectieproces. Zo gaat het credit team over de selectie van bedrijfsobligaties en het ABS-team over de selectie van ABS-papier. Beslissingen met betrekking tot staatsobligaties (landenselectie, duration en rentecurve) liggen echter bij het team van De Ruijter. Al met al vinden wij dit een degelijk proces, temeer daar ieder team werkt vanuit het eigen specialisme. Wij beoordelen het proces als positief.

Prestaties

De voornaamste rendementsbron is de top-down allocatie naar de diverse obligatiecategorieën. Ook wordt er actief ingespeeld op de bottom-up selectie. De Ruijter en Van Zwol zijn sinds september 2001 verantwoordelijk. Sindsdien heeft het fonds tot en met juni 2017 met een gemiddeld jaarrendement van 4,37% beter gepresteerd dan de Morningstar categorie Obligaties EUR Gediversifieerd (3,29%). De Ruijter en Van Zwol wisten het categoriegemiddelde in maar liefst 78% van de voortschrijdende 12-maands periodes te verslaan. Het fonds bleef echter achter bij de benchmark, de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond (4,72%).

Ten opzichte van de categorie kent het een bovengemiddeld risicoprofiel. Zo pakt de standaard deviatie en het maximale verlies hoger uit. Indien we het rendement echter corrigeren voor het risico resteert er een bovengemiddeld rendement. Over 3, 5 en 10 jaar belandde het in het hoogste rendementskwintiel van de categorie op basis van Morningstar Risk-Adjusted Returns. Hiermee presteerde het fonds beter dan zijn passieve evenknie iShares € Aggregate Bond ETF.

In het lopende jaar 2017 tot en met eind juni blijft het fonds achter bij de categorie en de benchmark door de onderwogen duratiepositionering. Vanwege de sterke voor risico gecorrigeerde rendementen ten opzichte van categoriegenoten handhaven wij onze positieve score.

Kosten

De lopende kosten per februari 2017 (0,50%) vallen lager uit dan de mediaan voor vergelijkbare rebatevrije fondsklassen binnen de Morningstar categorie Obligaties EUR Gediversifieerd (0,61%). Het fonds behoort tot het goedkoopste kwintiel van de categorie. Dit biedt het fonds een belangrijk voordeel en ondersteunt onze positieve score.

>>> Bekijk ook eens de Morningstar Fondsentool <<<

Robert van den Oever is Research Editor bij Morningstar Benelux

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.