Tussentijdse Amerikaanse verkiezingen: dit kan er gebeuren | Belegger.nl

Tussentijdse Amerikaanse verkiezingen: dit kan er gebeuren

Door Belegger.nl op 12 okt 2018 om 14:15 | Views: 2.816

Tussentijdse Amerikaanse verkiezingen: dit kan er gebeuren

Over enkele weken vinden in de VS de tussentijdse verkiezingen plaats. Daar hangt veel van af, ook voor de financiële markten. ABN Amro schetst drie mogelijke scenario's.

Op 6 november is het zo ver: dan kiezen de Amerikanen alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden en 33 van de 100 leden van de Senaat. Het belooft spannend te worden, want de meerderheid van de Republikeinen in beide kamers staat op het spel.

De uitslag van de verkiezingen is bepalend voor de groeivooruitzichten voor de Amerikaanse economie, het monetaire beleid van de Federal Reserve en de financiële markten.

Democraten aan kop

In de landelijke peilingen gaan de Democraten aan kop. Op basis van ramingen van RealClearPolitics slepen zij waarschijnlijk minimaal 206 zetels in het Huis van Afgevaardigden in de wacht en de Republikeinen 190. Voor 39 zetels wordt een nek-aan-nekrace verwacht.

In de Senaat is de kans dat de Democraten een meerderheid behalen een stuk kleiner, aangezien hier slechts eenderde van de zetels wordt verdeeld. In de laatste peilingen krijgen de Republikeinen in totaal 47 zetels en de Democraten 44. Voor de overige negen zetels spant het erom.

Om de gevolgen in kaart te brengen, heeft ABN Amro drie mogelijke scenario's geschetst en deze uitgewerkt in de onderstaande tabel:

Scenario 1: Democraten winnen Huis, Republikeinen behouden Senaat

Op basis van de huidige prognoses is dit volgens de economen van ABN Amro het meest waarschijnlijke scenario: de Democraten die een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden weten te behalen, terwijl de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat behouden.

Omdat de Republikeinen in de minderheid zijn in het Huis van Afgevaardigden, wordt het voor president Trump een stuk moeilijker om nieuwe wetten door het Congres te loodsen. De Republikeinen zullen handreikingen moeten doen aan de Democraten. Ook is de kans groot dat Trump vaker zijn toevlucht zal nemen tot zogeheten Executive Orders: presidentiële decreten die niet aan het Congres ter goedkeuring hoeven te worden voorgelegd.

Vanwege de toegenomen invloed van Democraten, achten de economen van ABN Amro de kans een stuk kleiner dat er nog meer drastische maatregelen worden genomen op het gebied van belastingverlagingen en budgettaire expansie. Ook voorspellen ze dat er een groter risico is dat er opnieuw een patstelling ontstaat over het schuldenplafond, zoals onder president Obama ook enkele keren gebeurde.

Met een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kunnen de Democraten wel een afzettingsprocedure tegen president Trump starten. Maar de kans dat dit leidt tot het vertrek van de president, is klein, aangezien hiervoor een tweederde meerderheid nodig is in de Senaat.

In dit scenario zal de euro/dollarkoers naar verwachting stijgen naar 1,25 eind 2019. De rente op Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) zal dit jaar een piek bereiken van 3,10%, maar daarna dalen naar 2,80% eind 2019, zo verwacht ABN Amro.

Scenario 2: Democraten winnen zowel Huis als Senaat

In dit scenario krijgt president Trump het nog een stuk moeilijker om zijn plannen uit te voeren.

De kans dat de president wordt afgezet wordt wel groter, maar ook dan moet er volgens ABN Amro eerst iets heel bijzonders gebeuren voor het zover is.

De dollar zal volgens ABN Amro in dit scenario verder afzwakken. De rente op Amerikaans staatspapier zal ook dalen, vanwege de toenemende onzekerheid.

Scenario 3: Republikeinen winnen zowel Huis als Senaat

Als de Republikeinen in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat de meerderheid behouden, zal dit waarschijnlijk leiden tot nieuwe begrotingsstimulansen, in vervolg op de huidige stimuleringsronde die in de tweede helft van 2019 afloopt.

De economen van ABN Amro rekenen erop dat de overheidsuitgaven dan fors zullen oplopen. De Amerikaanse economie zal volgend jaar waarschijnlijk flink vertragen. Met nieuwe presidentsverkiezingen in zicht zullen de Republikeinen alles op alles zetten om het economisch momentum vast te houden. Zij voelen zich gesteund door een bevolking die zich nu veel minder zorgen lijkt te maken over het begrotingstekort dan tijdens het bewind van Obama.

Als gevolg van dit beleid zal de economische groei van de VS in 2020 hoger uitkomen dan de huidige voorspellingen van ABN Amro. Maar er ligt wel een risico van oververhitting op de loer. In reactie hierop zal de Federal Reserve de rente waarschijnlijk verder gaan verhogen. Dit kan vervolgens uitmonden in een klassiek ‘boom & bust’-scenario en brengt de kans op een recessie in 2021 dichterbij, zo waarschuwen de economen.

De kans dat tegen de president met succes een afzettingsprocedure wordt gestart, is in dit scenario wel een stuk kleiner.

Volgens de ramingen van ABN Amro zal de dollar bij een Republikeinse meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden en de Senaat eerst sterker worden, maar in 2020 scherp verzwakken. De rente op Treasuries zal waarschijnlijk een hogere piek bereiken dan in het eerste scenario.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.