Een belegger lijdt het meest... | Belegger.nl

Een belegger lijdt het meest...

Door Martine Hafkamp op 24 dec 2018 om 08:50 | Views: 12.313

Een belegger lijdt het meest...

Onlangs kwam de correctie op de beurzen in een versnelling. Eén van de redenen zou de verdere afvlakking van de rentecurve in de Verenigde Staten zijn. De rente op tweejaars staatsobligaties was boven de rente op vijfjaars staatsobligaties gestegen. Voor veel beleggers is dat een aanwijzing dat een recessie aanstaande is.

Het vormde een goede reden om hun aandelen in de verkoop te doen. Iets wat getuige de ontwikkelingen op de beurs ook op grote schaal plaatsvond. Het is echter zeer de vraag of deze vrees voor een vlakke of erger, een inverse rentecurve gerechtvaardigd is.

Fed trapt op de rem

In een opgaande economie heeft een rentecurve een stijgend verloop. De vergoeding die beleggers vragen voor hun uitgeleende geld stijgt naarmate de datum van aflossing verder weg ligt. In een economie die groeit loopt immers de inflatie op. Daarmee stijgt de prijs van geld, de rente. Het wordt niet meer dan normaal gevonden dat je over een lening van tien jaar een hogere rente ontvangt dan wanneer je je geld voor drie maanden uitleent. 

Om de dreigende inflatie het hoofd te bieden verhoogt de centrale bank vervolgens de rente. Daar is de Federal Reserve in de Verenigde Staten al drie jaar mee bezig. Wanneer een economie vervolgens in een recessie belandt verwachten beleggers een afnemende groei of zelfs een krimp. De inflatie zakt en de prijs van geld eveneens. Het kan dan voorkomen dat beleggers voor een tienjaars lening dezelfde of zelfs een lagere rentevergoeding vragen dan voor een lening van twee jaar. De curve is dan vlak of zelfs invers.

Bijna onfeilbaar

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn alle recessies voorafgegaan door een omgekeerde rentecurve. Daarmee lijkt de status van de rentecurve als indicator voor de economie bijna onfeilbaar, met de nadruk op bijna. In dat licht bezien zou de huidige vrees in de markt dan ook niet geheel onterecht hoeven zijn. 

Er valt echter wel enige nuancering aan te brengen. Ten eerste is er nog steeds een positief verschil tussen de rente op tienjaars staatsobligaties en de rentevergoeding over een periode van twee jaar. Ten tweede zijn weliswaar alle recessies voorafgegaan door een omgekeerde rentecurve maar zijn niet alle omgekeerde rentecurves gevolgd door een recessie. Het is meer dan eens voorgekomen dat een omgekeerde rentecurve niet door een recessie werd gevolgd. 

Tijd

Maar, zelfs in de gevallen waarin de omgekeerde rentecurve wel werd gevolgd door een recessie was er geen sprake van oorzaak en onmiddellijk gevolg. Tussen het invers gaan van de curve en de start van een recessie zit gemiddeld namelijk een vertraging van 18 tot 24 maanden.

Dat is een behoorlijk lange periode, zeker op de beurs. Sterker nog, pas wanneer de centrale bank de rente weer verlaagt omdat de economische omstandigheden daar aanleiding toe geven en de rentecurve als gevolg daarvan weer steiler wordt is een recessie aanstaande. 

Vlakke curve koopsignaal?

De periode op de beurs direct na een omkering van de rentecurve is historisch gezien zelfs redelijk gunstig te noemen voor beleggers. Sinds 1990 bleken de eerstvolgende twaalf maanden na een afvlakking op de beurs tot een gemiddelde koersstijging van aandelen van tien procent te leiden. 

Zo bezien zou de huidige afvlakking van de rentecurve het startsein voor een mooie rally kunnen zijn. Het lijkt erop dat beleggers op het moment het meeste lijden door het lijden dat zij vrezen. Zij dienen zich er liever rekenschap van te geven dat alle seinen echt op rood gaan zodra de centrale bank de rente weer verlaagt.

Druk bij de uitgang

Dan wordt het druk bij de uitgang op de beurs. Dat moment kan weleens even op zich laten wachten. Alle beleggers die nu door dezelfde deur naar buiten willen zijn waarschijnlijk te vroeg.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Fintessa is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor uit Baarn. Martine won in 2012 de Gouden Stier als beste Beleggingsexpert van het jaar. In 2008 mocht zij deze prijs als beste Beursvrouw van het jaar in ontvangst nemen. De Gouden Stier, de Oscaruitreiking van de Nederlandse effectenbranche, wordt georganiseerd door Belegger.nl. Deze publicatie is samengesteld door Fintessa B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Fintessa B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Fintessa B.V. niet instaan Fintessa B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Fintessa B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.fintessa.nl.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.