Beursgang Uber, Pinterest en Airbnb | Belegger.nl

Beursgang Uber, Pinterest en Airbnb

Door Loege Schilder op 16 apr 2019 om 10:30 | Views: 1.699

Beursgang Uber, Pinterest en Airbnb

De afgelopen dagen valt me op dat er veel berichten zijn over beursgangen. Vorige week kondigde Uber aan naar de beurs te gaan. De beursgang van Uber belooft met een verwachte opbrengst van rond de 100 miljard dollar een hele grote te worden.

In deze column geef ik aan waar u als belegger op moet letten als u overweegt te investeren in een bedrijf dat naar de beurs gaat. 

Veel beursgangen aanstaande

Met name in de VS staat een aantal grote beursgangen voor de deur. Naast Uber heeft ook Pinterest de eerste stappen gezet. Later in het jaar worden Airbnb en WeWork verwacht, terwijl Uber-concurrent Lyft onlangs naar de beurs ging.

De afgelopen jaren hebben durfinvesteerders veel geld geïnvesteerd in sterk groeiende bedrijven. Daardoor konden deze bedrijven ook zonder beursnotering sterk groeien tot bedrijven met enorme marktwaardes.

De investeerders van een aantal snelgroeiende bedrijven hebben nu min of meer tegelijkertijd besloten dat het tijd wordt om ook externe aandeelhouders toe te laten in hun bedrijven.

Omstandigheden gunstig

Maar waarom kiezen de investeerders juist nu voor de beursgang? De eerste reden is dat het beleggingsklimaat positief is. Beleggers hebben een positief rendement behaald in de afgelopen jaren en zijn daardoor meer bereid risico te nemen.

Daarnaast is er veel kapitaal beschikbaar. De rente is laag en de centrale banken hebben de afgelopen jaren gezorgd voor extra liquiditeit door obligaties op te kopen. Verder presteren de bedrijven (nog) goed. Door de gunstige economische omstandigheden kunnen ze sterke groeicijfers overleggen. 

Maar hoe lang blijft dat zo? 

In het vierde kwartaal gingen de beurzen in korte tijd fors onderuit en verslechterde het sentiment onder beleggers snel. Beleggers waren bang voor afnemende economische groei als gevolg van escalatie van het handelsconflict, Brexit en andere risico's.

Door het koersherstel in de afgelopen maanden lijken beleggers dat alweer vergeten. De investeerders pakken nu hun kans om de bedrijven naar de beurs te brengen, voordat de marktomstandigheden opnieuw kunnen verslechteren. 

Waarop moet u letten als belegger?

De waarde van snelgroeiende bedrijven is niet zo gemakkelijk te bepalen. Normaal gesproken kijken beleggers naar de winst ten opzichte van de koers. Uber behaalde echter in 2018 een negatief EBITDA resultaat van 1,8 miljard dollar op een omzet van 11 miljard dollar.

Om een waarde van 100 miljard dollar te rechtvaardigen moeten beleggers heel veel vertrouwen hebben in de verdere groei van Uber. De groei hangt af van verschillende factoren zoals de zelfrijdende auto, de mate van concurrentie en de wetgeving in nieuwe markten. Het is bijna onmogelijk om de groei goed te voorspellen waardoor een belegging in Uber riskant is. 

Wat doen de zittende aandeelhouders?

Beleggers kunnen aanvullend inzicht halen uit de acties van de zittende aandeelhouders. Is de beursgang bedoeld om extra kapitaal op te halen door nieuwe aandelen uit te geven? In dat geval blijven de zittende aandeelhouders aan boord en tonen ze vertrouwen in de toekomst.

Verkopen de bestaande aandeelhouders? Dat is een minder gunstig teken. Verder kunt u nog kijken naar de waardering van het bedrijf tijdens de laatste investeringsronde. Pinterest werd bij de laatste investeringsronde gewaardeerd op 12 miljard. De voorgenomen beursgang voor een waarde van 9 miljard leidt dus tot een verlies bij degene die bij de laatste ronde zijn ingestapt. Waarom zou een investeerder daar voor kiezen? 

Beleggers die willen meedoen aan bovengenoemde beursgangen, moeten zich bewust zijn van het risico. Beleg met een klein stukje van uw vermogen, zodat een negatieve wending geen enorme impact heeft op het totale vermogen.

Wij zullen niet meedoen aan de beursgangen omdat we beleggen in indextrackers. Op het moment dat de bedrijven enige tijd genoteerd zijn en worden opgenomen in de index worden ze in onze portefeuille worden opgenomen. Maar altijd als onderdeel van een goed gespreide portefeuille. 

Loege Schilder is bestuurder van Care IS vermogensbeheer, een onafhankelijke en gespecialiseerde vermogensbeheerder uit Volendam. Care IS ging er zowel in 2015 als in 2016 vandoor met de felbegeerde Gouden Stier voor Beste vermogensbeheerder. In 2018 werd Care IS uitgeroepen tot een Beste Keuze.

Deze publicatie is samengesteld door Care IS vermogensbeheer. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Care IS betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Care IS niet instaan Care IS is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Care IS staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide disclaimer verwijzen wij naar onze website www.care-is.nl.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.