Het is weer mei... | Belegger.nl

Het is weer mei...

Door Martine Hafkamp op 6 mei 2019 om 07:45 | Views: 4.785

Het is weer mei...

Een aantal beleggers krijgt hoogtevrees na de voortvarende start van de internationale aandelenmarkten dit jaar en dus wordt ieder argument aangegrepen om een eventuele verkoop te legitimeren. Daarbij wordt ook vaak teruggegrepen op een heel bekende beurswijsheid. Want wie kent het gezegde niet: ‘Sell in May’?

Hoewel het natuurlijk altijd zo is dat een wijsheid nog geen waarheid is, wordt deze uitspraak op het eerste gezicht wel degelijk gestaafd door feiten. Een belegger die namelijk vanaf 1945 100 dollar had geïnvesteerd in de S&P 500 zou zijn vermogen in 2018 (de cijfers gaan helaas nog niet tot dit jaar) hebben zien aangroeien tot een bedrag van 18.000 dollar. Dat is exclusief dividend.

Opmerkelijk

Maar nu komt het: wanneer dezelfde belegger in diezelfde periode steeds alleen in de periode november-april zou hebben belegd had hij hetzelfde bedrag hebben zien aangroeien tot 8.100 dollar. 

Dezelfde belegger zou hetzelfde bedrag in de periode van mei-oktober hebben zien vermeerderen tot 220 dollar. Deze rendementen lijken op het eerste gezicht wellicht niet te kloppen, maar dat heeft te maken met het feit dat er steeds alleen in een periode van zes maanden belegd wordt en niet over de gehele periode. 

Zomer en winter

Ook in procenten gemeten is het verschil tussen de zomer en de winter opmerkelijk. Sterker nog, ze komen niet eens bij elkaar in de buurt. Zo bedraagt de mediaan (let wel, niet het gemiddelde!) in de zomermaanden 2,95% en in de wintermaanden 5,80%.

Er zijn helaas niet direct dergelijke cijfers beschikbaar van bijvoorbeeld de Nederlandse beurs, al was het maar omdat die van bijvoorbeeld de AEX teruggaan naar 1983 en niet verder. Maar we kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat de Nederlandse beurs niet sterk zal afwijken van de Amerikaanse.

Gemiddelden

Wel is het van belang te beseffen dat bovenstaande cijfers gebaseerd zijn op gemiddelden of de mediaan. Ieder individueel jaar kan daarvan afwijken. Zo zullen er altijd jaren zijn waarin de zomerperiode wel erg goed is, om wat voor reden dan ook. En zo zullen er altijd jaren zijn waarin de wintermaanden minder zijn dan gemiddeld, om wat voor reden dan ook.

Wat is de reden achter deze verschillen? Daar wordt veel over gezegd en geschreven maar een sluitend bewijs is eigenlijk nooit gevonden. Laat ik eens een paar mogelijke plausibele verklaringen op een rijtje zetten. 

Zomermaanden

Zo zou het kunnen dat beleggers in de zomermaanden hun hoofd meestal bij andere zaken hebben dan de beurs. Dat lijkt aannemelijk. Zeker in de periode juli-september zijn beleggers en handelaren met vakantie en is de handel veel dunner. 

Vergeet niet dat in de maand mei veelal het grootste deel van het dividend wordt uitgekeerd. Dat zorgt zeker op de Europese beurzen voor een koersdip, die niet altijd even snel weer goedgemaakt wordt en voor een lager koersrendement zorgt.

Van nature positief

Ook is het van belang dat in de laatste maanden van ieder jaar beleggers zich weer gaan richten op het komende jaar. De verwachtingen zijn vrijwel altijd positief en dat stuwt de koersen. Hetzelfde verschijnsel treedt overigens veelal op in de eerste paar maanden van ieder nieuw jaar, al zijn er altijd uitzonderingen die de regel bevestigen.

Beleggers zijn van nature positief gestemd en zijn altijd op zoek naar of vinden wel een goede reden om positief te zijn. Bij een belegging in een aandeel koop je immers het recht om mee te delen in toekomstige winsten. Wanneer men geen toekomstige winst (groei) verwacht heeft het geen zin aandelen te kopen.

Blijf altijd belegd

Een negatieve belegger is eigenlijk een contradictio in terminis. Beleggers die echt een rendement willen realiseren over een langere periode doen er daarom ook goed aan te allen tijde volbelegd te zijn. Iedere afwijking van deze regel kost op termijn geld. 

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Fintessa is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor uit Baarn. Martine won in 2012 de Gouden Stier als beste Beleggingsexpert van het jaar. In 2008 mocht zij deze prijs als beste Beursvrouw van het jaar in ontvangst nemen. De Gouden Stier, de Oscaruitreiking van de Nederlandse effectenbranche, wordt georganiseerd door Belegger.nl. Deze publicatie is samengesteld door Fintessa B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Fintessa B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Fintessa B.V. niet instaan Fintessa B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Fintessa B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.fintessa.nl.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.