Fonds van de week: Morgan Stanley US Advantage Fund | Belegger.nl

Fonds van de week: Morgan Stanley US Advantage Fund

Door Robert van den Oever op 16 mei 2019 om 10:30 | Views: 1.463

Fonds van de week: Morgan Stanley US Advantage Fund

Het Morgan Stanley US Advantage Fund richt zich op stabiele, gevestigde groeiers onder Amerikaanse aandelen. De onderscheidende aanpak op basis van hoge overtuiging werkt, blijkt uit het succesvolle trackrecord. Opgaande markten worden benut en tegelijk is er bescherming bij neergang en laat het fonds beperkte volatiliteit zien. Morningstar kent dit fonds een Morningstar Analyst Rating van Silver toe.

Morgan Stanley US Advantage Fund in het kort:

  • Morningstar Analyst Rating: Silver
  • Morningstar Rating: *****
  • Beheerteam: Positive
  • Fondshuis: Neutral
  • Beleggingsproces: Positive
  • Rendement: Positive
  • Kosten: Neutral

Morgan Stanley US Advantage Fund

Dit fonds concentreert zich meer op stabiele, gevestigde groeinamen dan zijn Amerikaanse zusterfonds. De succesvolle aandelensectie leidt ertoe dat in opgaande markten de volle winst wordt gepakt, terwijl in dalende markten de neergang beperkt blijft en de volatiliteit gunstiger is dan bij concurrenten.

Het langetermijntrackrecord bewijst dat de onderscheidende aanpak van beheerder Dennis Lynch en zijn team werkt. Morningstar analist Jeffrey Schumacher kent aan dit fonds een Morningstar Analyst Rating van Silver toe.

Beheerteam

Dennis Lynch staat aan het hoofd van het team dat de Amerikaanse groeifondsen van Morgan Stanley onder zijn hoede heeft. De ervaring en stabiliteit van het team en de beleggingscultuur die Lynch heeft opgebouwd, leiden tot een positief oordeel op de People Pillar. Het team beheert deze strategie al sinds 2009 en heeft ook nog vijf andere strategieën onder zijn beheer.

Lynch werkt samen met Sam Chainani, David Cohen, Alex Norton, Jason Yeung, Armistead Nash en Thomas Kamei. Het team heeft vorig jaar drie nieuwe leden toegevoegd en heeft daarmee de coverage in de sectoren gezondheidszorg en business services aangevuld. Deze nieuwe aanwas helpt ook bij eventuele toekomstige opvolgingskwesties, hoewel zich voor de komende tijd geen vertrek van teamleden wordt verwacht.

De genoemde beheerders hebben gemiddeld achttien jaar beleggingservaring en dertien jaar bij dit team. Alle beheerders werken ook als analist. Ze krijgen ondersteuning van twee analisten die zich richten op onderzoek naar het grote plaatje van disruptieve thema's en bedrijven. De meeste teamleden volgen meerdere industrieën in het marktkapitalisatiespectrum. Het personeel verloop is laag.

Het team bevordert de nieuwsgierigheid, flexibiliteit en zelfbewustzijn en stimuleert ideeën voor research van een netwerk voor kennisdeling dat het beleggingsproces versterkt. Het team was Morningstar Domestic-Stock Fund Manager of the Year in de VS in 2013. Twee beheerders beleggen ruim 1 miljoen dollar in het fonds en andere een kleiner bedrag. Een deel van de beloning van de beheerders wordt ook in het fonds belegd.

Fondshuis

Morgan Stanley Investment Management (MSIM) herbergt getalenteerde beleggers maar is nog organisatorisch zoekende. Daarom krijgt het fondshuis een neutraal oordeel op deze Pillar. De doelen van het fondshuis komen binnen handbereik door onder andere de verkoop van het Van Kampen-assortiment met retailfondsen om zich te kunnen richten op het institutionele segment. Recentelijk werd dat echter weer deels teniet gedaan door de distributie juist flink uit te breiden.

Het moederbedrijf hoopt dat MSIM meer gaat bijdragen aan het groepsresultaat en dat kan druk leggen op het aantrekken van nieuw vermogen. Positief is dat de aandacht voor leiderschap is toegenomen. Hoofd beleggingen Dan Simkowitz, die sinds 2015 in dienst is, kan zijn aandacht exclusief op deze divisie richten en dat is anders dan onder zijn voorganger, die ook Morgan Stanley Wealth Management onder zijn hoede had.

Brian Weinstein, afkomstig van BlackRock, kwam begin 2018 in dienst om MSIM's obligatieteam op te kalefateren en om dat beter op de kaart te zetten in de branche. Het fondshuis denkt ook na over het lanceren van aanvullende strategieën, hoewel dat nog in een vroeg stadium is.

MSIM blijft toegewijd aan actief beheerde aandelenteams en laat die ook zelfstandig te werk gaan. Het fondshuis steekt graag geld en energie in beheerders die met unieke benaderingen komen. Dat heeft goed gewerkt bij opkomend talent Kristian Heugh maar dat leidt tegelijk tot afhankelijkheid van één sleutelfiguur, het zogeheten key-man risk. Een ander plan is om drie strategieën die door een nieuwkomer zijn ontwikkeld samen te voegen, nu die beheerder naar de private equity-tak van Morgan Stanley is verkast. 

Proces

De effectieve inzet van de lange termijn, op hoge overtuiging gebaseerde aanpak van het team brengt een positief oordeel op de Process Pillar. Beheerder Dennis Lynch en zijn team zoeken bedrijven met sterke businessmodellen die hun markt domineren en profiteren van een sterk netwerkeffect.

Anders dan zijn zusterfondsen heeft dit fonds minder disruptieve bedrijven die hogere volatiliteit veroorzaken in portefeuille. In plaats daarvan concentreert het zich op gevestigde groeiers met langdurige concurrentievoordelen zoals sterke merken, schaalvoordelen, netwerkeffecten en geavanceerde technologie of intellectueel eigendom.

De geduldige aanpak komt tot uitdrukking in het besluit om grote transacties te beperken tot eens in de vier tot zes weken om overdreven focus op korte-termijn bewegingen in de markt te voorkomen.

Het team onderscheidt zich door het researchproces op punten anders in te richten. Zo houden twee analisten zich uitsluitend bezig met deep-dive research van grote ideeën, hetgeen de aandelenselectors van het team kam helpen bij hun begrip van de concurrentiedynamiek van een industrie.

Lynch en zijn team zijn bereid om te doen wat de research hen ingeeft en ze besteden weinig aandacht aan de sectorwegingen binnen de benchmark. Ze zijn ook bereid om geconcentreerde posities in te nemen in hun beste ideeën om extra rendement te proberen te genereren.

Succesvolle stock picks in mid- en smallcaps kunnen opduiken als het largecapsegment goed is afgedekt in de portefeuille. De historie die het team met zulke namen heeft biedt een voordeel.

Prestaties

Het fonds heeft zich mettertijd bewezen en verdient daarom een positief oordeel op deze pijler. Sinds Lynch aan het roer kwam midden 2009 tot en met april 2019 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement geboekt van 20,9%, ruim voor op de Russell 1000 Growth Index die 18,7% won en de Morningstar Categorie US Large-Cap Groei die 15,9% won. Anders dan bij andere fondsen die dit team beheert, blijft de volatiliteit beperkt door de focus op stabiele, gevestigde namen.

Het fonds heeft maar 80% van de neergang meegemaakt die de benchmark ondervond in dalende markten, terwijl het in opgaande markten wel 100% van de winst meepakte. Op voor risico gecorrigeerde basis heeft dit fonds een voorsprong op zijn concurrenten en zijn benchmark, met betere Sharpe en Sortino ratio's gedurende de aanstellingstermijn van de beheerder. Er is echter wel een mogelijkheid voor volatiliteit vanwege de relatief geconcentreerde en sector-agnostische benadering. Er is aandelen-specifiek risico als het misgaat met bepaalde aandelen, want dan is het effect op de portefeuille meteen groot.

Dit fonds is een tammere versie van de andere US large-cap groei strategie van het team, het in de VS gevestigde Morgan Stanley Institutional Growth fonds, dat een Bronze-rating heeft. Hoewel ze sommige posities gemeen hebben, zal het voorzichtigere profiel van dit fonds ertoe leiden dat het minder spectaculaire rendementen boekt in groei-rally markten. Positief is dat het tot de top van zijn categorie behoorde in 2011 en dat bleef zo tijdens de neergang van midden 2015 tot begin 2016 en tijdens de correctie van eind 2018.

Kosten

Het oordeel op de Price Pillar is neutraal omdat de lopende-kostenfactor voor de rebatevrije aandelenklasse Z ligt op 0,85% en dat is gelijk aan de mediaan voor fondsen in Amerikaanse aandelen.

Robert van den Oever is Research Editor bij Morningstar Benelux

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.