Stoïcijnse Powell

Door Martine Hafkamp op 27 mei 2019 08:40 | Views: 2.712

Stoïcijnse Powell

Hoewel president Trump continu probeert zijn invloed te laten gelden, blijft de Amerikaanse centrale bank zich tot op heden gelukkig opstellen als een onafhankelijke instantie.

Waar het in een land als Turkije het inmiddels heel gebruikelijk is dat de president van het land zijn invloed kan laten gelden op het monetair beleid van de centrale bank, is dit in een tot op het bot democratisch land als de Verenigde Staten gelukkig (nog) geen usance.

Hoewel president Trump continu probeert of door middel van zijn benoemingen van leden van de Fed of door uitingen in de media en Twitter zijn invloed te laten gelden, blijft de Amerikaanse centrale bank zich tot op heden gelukkig opstellen als een onafhankelijke instantie.

Dat bleek vorige week maar weer eens uit de gepubliceerde notulen van de meest recente vergadering van het FOMC, het beleidscomité van het stelsel van Amerikaanse centrale banken.

Geduld

Daar waar Trump blijft aandringen op een renteverlaging, bleek uit deze notulen dat de Fed zich momenteel senang voelt bij het met interesse even aankijken hoe de Amerikaanse economie zich ontwikkelt. Zelfs in het geval dat de economische en financiële omstandigheden wereldwijd zouden verbeteren, zou volgens de beleidsbepalers enig geduld op zijn plaats blijven. Renteaanpassingen zullen daarom voorlopig niet worden doorgevoerd. 

Wel zijn de verschillende leden van het comité verdeeld over de verwachtingen met betrekking tot de renteontwikkeling. Waar de heersende opinie is dat er dit jaar geen renteverhogingen meer nodig zijn, hinten diverse leden op een verlaging van de rente.

Tijdelijke aard

Ook bij een meerderheid van de analisten is dit op het moment de verwachting. Dat wordt mede ingegeven door de recente daling van de inflatie in de Verenigde Staten. Maar volgens diverse leden van het comité, waaronder voorzitter Jerome Powell, is deze daling van de geldontwaarding waarschijnlijk van tijdelijke aard.

Overigens vond de vergadering plaats voordat de markten onder druk kwamen te staan door de escalatie van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, dus worden de volgende notulen waarschijnlijker interessanter om nader te beschouwen.

'Nog niet buitenproportioneel'

In de tussentijd is het zaak aandacht te besteden aan de toespraken van de diverse leden van de Fed. Vorige week maandag sprak Powell op de jaarlijkse conferentie van de Atlanta Fed. Afgezien van het feit dat hij de beleggers waarschuwde voor de toenemende schulden bij de bedrijven, die bijna op recordniveau staan, liet hij weten dat hij diezelfde schuldenberg (nog) niet buitenproportioneel vindt gelet op de aanhoudende economische groei.

Ook is er naar zijn mening geen sprake van een vastgoedbubbel en zijn de schulden van de gezinnen in verhouding tot hun inkomens verbeterd. Een vergelijking met de financiële crisis wil hij dan ook niet trekken ondanks dat er wel wat overeenkomsten zijn. Over de gevolgen van de handelsoorlog zei Powell dat die door de Fed niet in te schatten zijn. Voorlopig ziet hij geen reden om van de huidige afwachtende rentekoers af te wijken.

Daarin wordt hij echter niet door iedereen gesteund. Woensdag jongstleden gaf James Bullard, voorzitter van de St. Louis Fed, aan dat wat hem betreft de rente verlaagd kan worden als de huidige inflatie laag blijft, zelfs bij een robuuste economische groei.

Mister Market

Dat laatste is eigenlijk ook waar Mister Market van uitgaat. Die verwachting ondersteunt de beurzen zeker nu beleggers leven in onzekerheid over een mogelijk einde van de handelsoorlog en even geen richting kunnen zoeken en het steeds switchen tussen kopen en verkopen beu zijn.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Fintessa is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor uit Baarn. Martine won in 2012 de Gouden Stier als beste Beleggingsexpert van het jaar. In 2008 mocht zij deze prijs als beste Beursvrouw van het jaar in ontvangst nemen. De Gouden Stier, de Oscaruitreiking van de Nederlandse effectenbranche, wordt georganiseerd door Belegger.nl. Deze publicatie is samengesteld door Fintessa B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Fintessa B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Fintessa B.V. niet instaan Fintessa B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Fintessa B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.fintessa.nl.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.