De tijd zal het leren... | Belegger.nl

De tijd zal het leren...

Door Martine Hafkamp op 17 jun 2019 om 08:00 | Views: 2.731

De tijd zal het leren...

Het Beige Book, dat op regelmatige basis wordt gepubliceerd, is een soort blauwdruk van de staat van de Amerikaanse economie. Het Beige Book bevat de economische data die worden verzameld door de 12 regionale Fed-banken. De publicatie vindt acht keer per jaar plaats en wordt gebruikt als basis voor het rentebesluit van de Federal Reserve.

De eerstvolgende rentevergadering vindt plaats op 18 en 19 juni aanstaande. De uitkomsten van het onlangs gepubliceerde Beige Book hadden betrekking op de periode april tot 24 mei. 

Het goede nieuws toen was dat de economische activiteiten in de VS een gematigd groeitempo vertonen. Dat was een verbetering ten opzichte van de een na laatste publicatie want toen was er nog sprake van een licht tot matig groeitempo. Vrijwel alle regio’s lieten economische groei zien en hebben positieve vooruitzichten ondanks de impact van de handelsoorlog met China.

Rekening bij de consument

Ondernemers maken zich echter zorgen over het grote aantal handelstarieven dat al ingevoerd is, dan wel nog kunnen worden, en de onzekerheid die deze met zich meebrengt. Fabrikanten geven bijvoorbeeld aan dat de kosten van de importheffingen (zullen) worden doorberekend aan consumenten.

Het gevolg hiervan is dat de groei van de consumentenbestedingen zal vertragen. De consument zal immers meer moeten (gaan) afrekenen voor hetzelfde product.

Banen

Een ander belangrijk onderwerp binnen het Beige Book is de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. In sommige delen van de Verenigde Staten hebben bedrijven moeite om geschikt personeel te vinden. In de staat South Carolina moest recent een aantal restaurants de deuren sluiten als gevolg personeelsgebrek.

Over banen gesproken, op de eerste vrijdag van de maand publiceerde het Amerikaanse Ministerie van Arbeid een op het eerste gezicht tegenvallend banenrapport over de maand mei. Er kwamen slechts 75.000 banen bij, ver onder de verwachte 180.000 banen volgens de door Dow Jones geraadpleegde economen.

Ook het aantal nieuwe banen in de maanden maart en april werd naar beneden bijgesteld. Het werkloosheidspercentage bleef gelijk op 3,6 procent en belandde daarmee op het laagste niveau in vijftig jaar. 

Arbeidsmarkt onverminderd sterk

Als we echter iets verder kijken dan onze neus lang is en inzoomen, dan zien we een ander beeld. Het gaat dan om de ontwikkeling van de ‘echte werkloosheid’. Daarbij wordt rekening gehouden met de niet-geregistreerde werkzoekenden - bijvoorbeeld omdat zij zich hebben teruggetrokken als werkzoekende - en de mensen die in plaats van parttime heel graag fulltime willen werken, dan zien we dat dit percentage wel is gedaald, en wel van 7,3 naar 7,1%.

Deze afname werd voornamelijk veroorzaakt door de afname van het aantal parttimebanen met bijna 300.000. Nemen we dat bij het officiële cijfer in ogenschouw, dan kunnen we concluderen dat de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten onverminderd sterk blijft.

Hopelijk zien we het komende cijferseizoen eenzelfde beeld terug. Vrijwel alle bedrijven hebben de resultaten over het eerste kwartaal gepubliceerd. Met nog een kleine maand te gaan maken de heren en dames analisten zich echter al op voor de halfjaarcijfers.

Nog niet al te veel zorgen

Met het oog op de sinds vorig kwartaal opgelaaide handelsoorlog wordt het bijzonder interessant om die te volgen. De afgelopen weken waren de waarschuwingen van de Amerikaanse bedrijven voor de impact van de tarievenoorlog niet van de lucht, maar volgens onderzoeksbureau FactSet zetten analisten zich nog niet echt schrap.

Sinds de start van het tweede kwartaal verlaagden analisten hun winstverwachtingen voor de bedrijven in de S&P 500 met 2,1%. In de afgelopen vijf jaar (20 kwartalen) bedroeg de gemiddelde daling van de verwachting na twee maanden in het kwartaal 2,5%. Dit betekent dat de analisten zich (nog) nog niet al te veel zorgen maken. De tijd zal leren of zij gelijk krijgen…

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Fintessa is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor uit Baarn. Martine won in 2012 de Gouden Stier als beste Beleggingsexpert van het jaar. In 2008 mocht zij deze prijs als beste Beursvrouw van het jaar in ontvangst nemen. De Gouden Stier, de Oscaruitreiking van de Nederlandse effectenbranche, wordt georganiseerd door Belegger.nl. Deze publicatie is samengesteld door Fintessa B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Fintessa B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Fintessa B.V. niet instaan Fintessa B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Fintessa B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.fintessa.nl.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.