Gaat de rente ooit nog stijgen? | Belegger.nl

Gaat de rente ooit nog stijgen?

Door Loege Schilder op 23 jul 2019 om 09:30 | Views: 18.651

Gaat de rente ooit nog stijgen?

De spaarrente op mijn rekening is gedaald van 0,03% naar 0,02%. Daarmee komt de renteloze spaarrekening weer een stukje dichterbij. De lage rente houdt veel mensen bezig. Ze vragen zich af wanneer ze weer eens rendement gaan maken op hun spaarrekening.

In deze column leg ik uit waarom de rente is gedaald. Daarnaast geef ik mijn mening over de toekomstige rente-ontwikkeling en beantoord ik de vraag ‘Gaat de rente ooit nog stijgen?’.

Rente op diverse staatsobligaties reeds negatief

De rente op spaargeld bevindt zich al jaren rond het nulpunt. Hetzelfde geldt voor de rente die overheden betalen op een lening. De rente die de Duitse overheid betaalt op een lening is vanwege de stabiele Duitse overheidsfinanciën traditiegetrouw de laagste van alle landen uit Eurozone.

Sinds begin mei 2019 is de rente op Duitse 10-jaars staatsleningen negatief. De laatste weken schommelt deze rente rond -0,3%. Dat wil zeggen dat de Duitse overheid 0,3% per jaar toekrijgt als zij geld leent voor 10 jaar. Naast Duitsland kunnen ook Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Japan, Nederland, Zweden en Zwitserland voor 10 jaar geld lenen met een negatieve rente. 

3 redenen waarom de rente op staatsobligaties negatief is

Er zijn verschillende redenen waarom de rente op staatsobligaties negatief is. Hieronder licht ik drie redenen toe die mijns inziens het belangrijkste zijn om de lage rente te verklaren. 

1. Beleid centrale banken

Het beleid van centrale banken is de belangrijkste reden voor de lage rente. Om de economie op gang te houden na de financiele crisis hebben centrale banken veel stimuleringsmaatregelen getroffen.

De beleidsrente werd verlaagd, banken werden financieel gesteund en obligaties werden opgekocht. Deze maatregelen leiden tot een lager renteniveau. 

2. Lage inflatie

De belangrijkste doelstelling van centrale banken is het nastreven van een kerninflatie van 2% of net daaronder. Ondanks de maatregelen van centrale banken om de economie op gang te houden, is de kerninflatie beperkt tot ongeveer 1%.

De meeste partijen verwachten dat de inflatie voorlopig laag blijft. Zolang de inflatie laag is, verwachten wij niet dat de centrale bank het ruime monetaire beleid wijzigt. 

3. Vergrijzende samenleving

Het is geen toeval dat de landen die geld kunnen lenen tegen een negatieve rente allemaal een vergrijzende bevolking hebben. Ouderen hebben over het algemeen een lager inkomen en geven minder geld uit aan bijvoorbeeld vakanties en smartphones dan jongere generaties.

Vergrijzing leidt hierdoor tot minder economische groei, lagere inflatie en daardoor ook een lager renteniveau. Daar komt bij dat ouderen ook nog eens relatief meer geld hebben op de spaarrekening. Ook hierdoor heeft vergrijzing een dalende invloed op het renteniveau.

Verwachting rente 

Het ziet er niet naar uit dat bovenstaande trends van lage inflatie en vergrijzende samenleving op korte termijn wijzigen. Uit de langetermijnrentes is op te maken dat de financiële markten voorlopig niet rekenen op een verhoging van de rente.

Bovendien zie ik demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing niet snel veranderen op de korte termijn. Daarom verwacht ik dat de rente voorlopig laag blijft. Daarmee wil ik niet zeggen dat de rente op 10-jaars staatsobligatie nooit meer positief wordt. Maar een rente boven 2% zie ik voorlopig niet gebeuren. 

Gevolgen voor beleggers

Voor beleggers is de lage rente goed nieuws. De lage rente geeft een impuls aan de economische groei doordat het interessanter is om te investeren. Verder stijgen de bedrijfswinsten vrijwel direct door de lagere rentekosten.

Ook wordt lenen goedkoper voor consumenten wat kan leiden tot hogere uitgaven.Tenslotte stijgt de behoefte om te gaan beleggen omdat er steeds minder alternatieven zijn met een aantrekkelijk rendement. Meer vraag naar beleggingen leidt tot hogere prijzen. 

Nog even op een rijtje

De rente is al een tijd zeer laag. Meerdere overheden kunnen inmiddels geld lenen met een looptijd van 10 jaar en krijgen hier zelfs geld op toe. Het stimulerende beleid van centrale banken, de lage inflatie en de vergrijzing vormen drie belangrijke redenen voor de lage rente.

Voorlopig ziet het er nog niet naar uit dat die trends draaien. Waarschijnlijk houden we de lage rente dus nog wel een tijdje. Voor beleggers is de lage rente goed nieuws. De lage rente leidt op verschillende manieren tot hogere koersen. 

Loege Schilder is bestuurder van Care IS vermogensbeheer, een onafhankelijke en gespecialiseerde vermogensbeheerder uit Volendam. Care IS ging er zowel in 2015 als in 2016 vandoor met de felbegeerde Gouden Stier voor Beste vermogensbeheerder. In 2018 werd Care IS uitgeroepen tot een Beste Keuze.

Deze publicatie is samengesteld door Care IS vermogensbeheer. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Care IS betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Care IS niet instaan Care IS is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Care IS staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide disclaimer verwijzen wij naar onze website www.care-is.nl.

Reacties

4 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Johannes Servatius
0
Sorry, maar ik vind dat niet uitgelegd wordt waaróm de rente negatief is geworden.
Is dit eigenlijk wel uit te leggen?
Gnos
0
Het opkopen van (staats)obligaties drukt de rente, evenals het beleid van de ECB. Zo blijven de (staats)schulden betaalbaar, terwijl tegelijkertijd onevenwichtigheden en risico's de staatsobligaties van kernlanden aantrekkelijk houden (grote kans dat je je geld ooit terug krijgt).
Of het een gezonde situatie is, is de vraag; voor de periferie is de huidige rente te laag, zodat de druk om te saneren/moderniseren laag is, en een belegger zou een vergoeding moeten krijgen ter hoogte van de inflatie (~ 1%) + een vergoeding voor het beschikbaar stellen van kapitaal.
De actuele situatie kan een (rente-)'val' blijken te zijn; als de mondiale rentes stijgen en 'iedereen' is gewend geraakt aan lage rente en forse (goedkope) schulden, kan het flink gaan knellen.
Maan Arkenbosch
0
De rente is negatief geworden omdat de E.C.B. een strafrente oplegt van 0,4% op deposito-s van de regulaire banken, welke zogezegd daar, overtollig geld/contanten stallen.Hierdoor moeten de regulaire banken rente betalen voor het in bewaring houden van overtollig geld aan de E.C.B.. Dat berekenen zij grotendeels door aan hun spaarders, anders wordt deze negatieve rente en verliespost voor hun.
Paul Verhavert
0
“Ouderen hebben over het algemeen een lager inkomen” (texto). Ja en hoe komt dat grotendeels? Juist door die lage rente. Wat is hier oorzaak en wat het gevolg. Ouderen spelen meestal op veilig en gaan dus niet in riskante beleggingen. Zij houden het traditiegetrouw op veilige beleggingen zoals spaarboek, termijnrekeningen en (vroeger) kasbons. Maar vermits die niets meer opbrengen daalt natuurlijk hun inkomen. Dit is een vicieuze cirkel vermits de vergrijzing alsmaar toeneemt. Lage rente geeft minder inkomen en dus minder consumptie en minder consumptie geeft op zijn beurt weer lage rente. Het beleid van de ECB is veel te weinig gedifferentieerd. Geef die “ouderen” terug een normale rente op hun spaarproducten (dwz een vergoeding voor de inflatie + een vergoeding voor het geld dat ze ter beschikking stellen) en de economie zal terug groeien. Helaas heeft de ECB zich hopeloos vastgereden in deze kunstmatige lage rente zonder noemenswaardig effect (behalve dan bij het begin van de financiële crisis). Met Lagarde aan het roer zie ik hierin weinig verandering komen. Echter enkel een heel ander monetair beleid kan soelaas brengen. Maar dat is nog niet voor morgen, vrees ik.
4 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.