Easy does it? | Belegger.nl

Easy does it?

Door Martine Hafkamp op 29 jul 2019 om 08:25 | Views: 2.371

Easy does it?

De ECB was bij monde van Mario Draghi vorige week van alle centrale banken als eerste aan zet wat betreft een te nemen rentebesluit en het verschaffen van meer duidelijkheid over het te voeren beleid in de komende maanden.

De markt rekende er niet op dat de rente zou worden verlaagd, al was er wel sprake van het inprijzen van een stijgende kans daarop, tenminste als we keken naar de koersen van rentederivaten.

Zoals verwacht hield bankpresident Draghi het ook dit keer weer beperkt tot zijn gebruikelijke en inmiddels tot handelsmerk verheven ‘management by speech’. Wel hield hij de deur open naar een renteverlaging later dit jaar.

Renteverlaging vrijwel zeker

Voor marktvorsers is de boodschap duidelijk. Voor hen staat die deur naar een renteverlaging niet op een kier, maar wagenwijd open. Op de vraag of er een renteverlaging aan zit te komen, wordt dan ook in nagenoeg 100% van de gevallen met ‘ja’ geantwoord.

Grote kans dus dat dat die renteverlaging al bij de ECB-vergadering van september wordt aangekondigd. Het is ook een van de laatste gelegenheden voor de enige president van de ECB die tijdens zijn ambtstermijn de officiële rentetarieven nooit verhoogd heeft, om nog een keer aan de knoppen te draaien. Op 31 oktober geeft Draghi immers het stokje over aan Christine Lagarde.

Nieuw opkoopprogramma

Waarschijnlijk zal deze aanstaande renteverlaging vergezeld gaan van de aankondiging van een nieuw opkoopprogramma van obligaties omdat de ECB toch echt de inflatie in de richting van de doelstelling van 2% wil krijgen.

Momenteel beperkt de ECB zich tot het herinvesteren van de gelden die vrijvallen als gevolg van de aflossingen op de obligaties die men nu op de balans heeft. Op het moment dat de ECB zal starten met een nieuwe ronde monetaire verruimingsmaatregelen in de vorm van een opkoopprogramma, is het de vraag of de opvolgster van Draghi er wel in zal slagen de daarbij geformuleerde doelstellingen te realiseren.

Staatsobligaties

Sinds de ECB stopte met het vorige opkoopprogramma, is er een enorme hoeveelheid bedrijfsobligaties naar de markt gekomen. Van deze obligaties zal ongetwijfeld veel in aanmerking komen voor een (op)koop door de centrale bank. Maar dit is niet het grootste gedeelte van alle obligaties die volgens de huidige normen kunnen worden opgekocht. Het leeuwendeel van de door de ECB gezochte obligaties bestaat namelijk uit staatsobligaties en die zijn schaars tegenwoordig.

Omdat dat al een tijdje het geval is had de ECB bij de vorige ronde ook al de nodige moeite om zich aan de afgesproken verdeelsleutel tussen de obligaties van de verschillende landen uit de Europese Unie te houden. Het gevolg was dat de ECB toen in verhouding meer Duitse staatsleningen (‘Bunds’) kocht dan dat de bedoeling was.

Schaarse Bunds

Mede daarom zijn nu dan ook deze meest liquide staatsleningen van Europa schaars. Daar komt nog eens bij dat Duitsland sinds enige jaren een begrotingsoverschot heeft en daardoor maar sporadisch nieuwe leningen uitgeeft.

Bondskanselier Merkel gaf onlangs op haar jaarlijkse zomerpersconferentie al aan er geen zin in te hebben om nieuwe schulden aan te gaan. Ook al kan Duitsland zeer goedkoop lenen en kan de Duitse infrastructuur wel de nodige investeringen gebruiken, Merkel wil de volgende generaties niet opzadelen met onnodig veel schuld.

Slecht nieuws is goed nieuws

Morgen (dinsdag 30 juli) is het de beurt aan Jerome Powell van de Fed. Bijna de gehele markt gaat ervanuit dat het Amerikaanse stelsel van centrale banken de rente zal verlagen. Een mogelijke afwijking van die verwachting zou voor (kortstondige) teleurstelling op de aandelenmarkten kunnen zorgen.

Dat blijft toch een raar fenomeen. Want de boodschap van het niet verlagen van de rente is eigenlijk de meest krachtige die je als belegger maar kan wensen…

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Fintessa is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor uit Baarn. Martine won in 2012 de Gouden Stier als beste Beleggingsexpert van het jaar. In 2008 mocht zij deze prijs als beste Beursvrouw van het jaar in ontvangst nemen. De Gouden Stier, de Oscaruitreiking van de Nederlandse effectenbranche, wordt georganiseerd door Belegger.nl. Deze publicatie is samengesteld door Fintessa B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Fintessa B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Fintessa B.V. niet instaan Fintessa B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Fintessa B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.fintessa.nl.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.