Dalen de bedrijfswinsten nu echt?

Door Loege Schilder op 15 oktober 2019 11:00 | Views: 2.342

Dalen de bedrijfswinsten nu echt?

Deze week komt de stroom kwartaalcijfers echt op gang. De afgelopen jaren zijn de bedrijfswinsten steeds verder gestegen. De verwachting is echter dat bedrijfswinsten in het derde kwartaal licht dalen als gevolg van het handelsconflict: dat zou het derde kwartaal op rij zijn.

Moeten beleggers zich al zorgen maken over de dalende winsten? Of is de daling maar tijdelijk? 

Bedrijfswinsten bepalen de koersen

Op de korte termijn kunnen we weinig verband ontdekken tussen de bedrijfswinsten en de koersen. Op dag- of weekbasis sturen politieke issues en nieuwsberichten de koersen in de ‘waan van de dag’ omhoog of omlaag.

Op middellange termijn is het andersom. De winstontwikkeling bepaalt voor een groot deel het koersniveau, terwijl de invloed van de politiek niet meer zichtbaar is. Als lange termijn beleggers vinden wij de trend in de bedrijfscijfers belangrijk. 

Winstverwachtingen worden minder in 2019

Volgens Factset verwachten analisten dat de gemiddelde winst van S&P 500 bedrijven in het derde kwartaal 4,6% daalt. Een paar weken geleden was de verwachte daling nog 0,6%.

Sinds dat moment hebben 83 bedrijven uit de S&P 500 aangegeven dat de resultaten minder zijn dan eerder verwacht, tegenover 30 bedrijven die positiever zijn geworden. De cijfers van de S&P 500 bedrijven geven een goede indicatie van de bedrijven in de wereldwijde index.

Realisatie kan meevallen

De verwachtingen zijn weliswaar minder, maar vervolgens is de vraag hoe de gepubliceerde cijfers zich verhouden tot die verwachting. Voor het tweede kwartaal van 2019 verwachtten analisten een winstdaling van 3%. Uit de gepubliceerde cijfers bleek dat 75% van de bedrijven beter presteerde dan vooraf verwacht werd door analisten.

Uiteindelijk zijn de bedrijfswinsten maar 0,4% gedaald in het tweede kwartaal. We zien al langere tijd dat bedrijven beter presteren dan verwacht: de afgelopen 5 jaar presteerde gemiddeld 72% van de bedrijven beter dan verwacht. Het lijkt erop dat bedrijven voorzichtige verwachtingen uitspreken, om die vervolgens te kunnen verslaan. 

Beleggers reageren op verrassingen

In de beleggingsleer wordt verondersteld dat (bijna) alle informatie in de koersen verwerkt zit. Beleggers reageren als er nieuwe informatie beschikbaar komt, zoals beter of slechter dan verwachte cijfers.

Omdat de bedrijfscijfers overwegend beter waren dan verwacht de afgelopen jaren, haalden beleggers iedere eerste maand van het kwartaal een mooi rendement. Als die trend doorzet, wordt ook oktober 2019 een positieve maand. De eerste voortekenen zijn positief: van de 23 bedrijven die cijfers publiceerden, hebben er 21 beter gepresteerd dan verwacht. 

Verwachtingen geven de doorslag

Toch adviseer ik enige voorzichtigheid. Er is namelijk bij de publicatie van de cijfers nog een onderdeel dat roet in het eten kan gooien: de verwachtingen van het management. Soms zijn de gerealiseerde cijfers beter dan verwacht, maar is het management negatief over de toekomst. Beleggers geven dan meer belang aan de slechte verwachtingen, waardoor de koersen dalen ondanks de beter dan verwachte cijfers. 

De aankomende weken komen we te weten hoe goed de cijfers zijn en of de verwachtingen op niveau blijven. Ik volg de trend in de cijferpublicaties daarom met veel interesse. 

Loege Schilder is bestuurder van Care IS vermogensbeheer, een onafhankelijke en gespecialiseerde vermogensbeheerder uit Volendam. Care IS ging er zowel in 2015 als in 2016 vandoor met de felbegeerde Gouden Stier voor Beste vermogensbeheerder. In 2018 werd Care IS uitgeroepen tot een Beste Keuze.

Deze publicatie is samengesteld door Care IS vermogensbeheer. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Care IS betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Care IS niet instaan Care IS is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Care IS staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide disclaimer verwijzen wij naar onze website www.care-is.nl.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.