Aandeleninkoop mateloos populair?

Door Martine Hafkamp op 11 november 2019 08:40 | Views: 3.541

Aandeleninkoop mateloos populair?

De omvang van de inkoop van eigen aandelen door ondernemingen zou ongekende vormen aannemen. Het record van vorig jaar, toen het Amerikaanse bedrijfsleven voor ongeveer 800 miljard dollar aan eigen aandelen inkocht zal dit jaar volgens Goldman Sachs sneuvelen. Volgens analist David Kostin zal het totaal aan buybacks dit jaar met 13% stijgen tot 940 miljard dollar. 

Niet verwonderlijk is dat de grote techbedrijven een groot gedeelte van deze koek voor hun rekening nemen. Oracle, Qualcomm, Cisco en Microsoft kochten de afgelopen twaalf maanden gezamenlijk voor 100 miljard dollar aan eigen aandelen in.

Apple spant echter de kroon en kocht in zijn eentje voor 75 miljard dollar in. Het gevolg hiervan is dat de producent van iPhones niet langer de ‘King of Cash’ op de beurs is. De netto cashpositie van Apple staat tegenwoordig op nog ‘maar’ 102 miljard dollar. De cashpositie van Alphabet (Google), dat minder actief eigen aandelen inkoopt en geen dividenden uitkeert, staat intussen al op 107 miljard dollar.

Gebruikelijker in VS

Vanwaar dit animo voor buybacks? Allereerst is het in de Verenigde Staten veel gebruikelijker om overtollige kasgelden aan de aandeelhouders uit te keren door de inkoop van eigen aandelen in plaats van dividend uit te keren. Amerikaanse bedrijven geven doorgaans ongeveer 25 tot 30% van hun cashpositie uit aan buybacks.

Bij Europese bedrijven ligt dat percentage op ongeveer 5 tot 6%. Hierbij zal meespelen dat de Europese institutionele beleggers graag een stabiele inkomstenstroom (dividenden) zien om aan hun maandelijkse verplichtingen te voldoen. Dan hoeven ze niet elke maand aandelen te verkopen.

Ook zien we dat door de zwakkere economische groei de Europese bedrijven liever een grotere buffer achter de hand houden. Maar wat zeker eveneens een rol speelt is het fiscale aspect. In de Verenigde Staten is het inkopen van aandelen voordeliger dan het ontvangen van fiscaal belast dividend. 

Winst per aandeel stijgt

Een ander voordeel van buybacks boven dividenduitkeringen is dat, als bedrijven eigen aandelen inkopen én vervolgens intrekken, er minder aandelen overblijven waarover de winst moet worden verdeeld. Zo zal zelfs bij een gelijkblijvende nettowinst de winst per aandeel van de onderneming stijgen.

Het is een van de redenen dat de winstgroei per aandeel in de Verenigde Staten structureel hoger ligt dan in Europa. Daarnaast is het een meer flexibele manier van het uitkeren van winst. Je laat de hoogte van de inkoop immers afhangen van de overtollige middelen die je op dat moment hebt.

Constante verplichting

Dit in tegenstelling tot dividenduitkeringen die veel meer een constante verplichting richting je aandeelhouders zijn. Waar er bij aandeleninkopen geen man overboord is als er volgend jaar minder of geen aandelen worden ingekocht, wordt doorgaans een dividendverlaging door de aandeelhouders vaak afgestraft. 

Wel krijgen de buybacks op het moment kritiek in de zin dat ze de vrije cashflow van de bedrijven overstijgen. De laatste keer dat we dat zagen was begin 2008… Moeten we ons nu zorgen maken?

Het afgelopen jaar is de totale cashpositie van de bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500 met 272 miljard dollar gedaald. Dit is een afname van 15% terwijl de bedrijfsschulden met 8% stegen. Een vergelijking met 2008 lijkt echter niet aan de orde.

De huidige situatie is anders aangezien het Amerikaanse bedrijfsleven door de belastingverlagingen van Trump ongelooflijk veel overzees geld goedkoop heeft kunnen repatriëren en de nettowinst na belastingen hard heeft zien stijgen. Dit verklaart de nieuwe records van de buybacks.

Diepe zakken

Bedrijven beschikken over diepe zakken die in het verleden zijn aangelegd in het buitenland. Daarnaast is door het ruime monetaire beleid van de centrale bankiers het aangaan van schuld goedkoop en levert overtollig kasgeld een bedrijf nauwelijks iets op. Financial engineering door eigen aandelen in te kopen met geleend geld kan dan lucratief zijn, zolang je die schulden maar niet te hoog laat oplopen.

Overigens worden de nieuwe records door JPMorgan fijntjes genuanceerd. De zakenbank herinnert ons eraan dat we niet mogen vergeten dat de bedrijfswinsten eveneens op recordniveaus staan. De huidige buybacks in de Verenigde Staten liggen dan ook op een vijftienjaars gemiddelde. Buybacks populair? Ja. Maar mateloos populair, nee dat niet.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Fintessa is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor uit Baarn. Martine won in 2012 de Gouden Stier als beste Beleggingsexpert van het jaar. In 2008 mocht zij deze prijs als beste Beursvrouw van het jaar in ontvangst nemen. De Gouden Stier, de Oscaruitreiking van de Nederlandse effectenbranche, wordt georganiseerd door Belegger.nl. Deze publicatie is samengesteld door Fintessa B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Fintessa B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Fintessa B.V. niet instaan Fintessa B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Fintessa B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.fintessa.nl.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.