Een aanzienlijk deel van mijn vermogen zit in goud (ik heb de helft verkocht met een ferme winst). Ik zou echter geen goud meer bijkopen, maar goudmijnen die ik ook met veel winst, maar wellicht te vlug verkocht heb. Ik overweeg om opnieuw Gold Fields (Zuid-Afrika) aan te kopen.