Waardeaandelen nog nooit zo goedkoop

Door Loege Schilder op 26 mei 2020 12:40 | Views: 13.516

Waardeaandelen nog nooit zo goedkoop

Waardeaandelen waren nooit eerder zoveel goedkoper dan groeiaandelen. In het verleden zijn deze aandelen vaker achtergebleven, maar iedere keer begonnen ze daarna een inhaalslag. Inmiddels duurt de periode van underperformance al meer dan 13 jaar. 

Hoe lang moeten we nog wachten op een herstel van waardeaandelen? Of is het dit keer anders en blijven groeiaandelen beter presteren?

Waarde versus groei

Om die vragen te beantwoorden kijken we eerst naar de kenmerken van de twee soorten aandelen. Vervolgens kijken we naar de reden van de underperformance. Tenslotte kijken we naar de verwachtingen voor de toekomst.

Waardeaandelen worden gezien als goedkope aandelen en hebben een relatief hoge boekwaarde ten opzichte van de koers. De tegenhanger van waardeaandelen noemen we groeiaandelen. Vanwege de hoge groei van de omzet en winst zijn beleggers bereid een hogere prijs te betalen ten opzichte van de boekwaarde. 

Underperformance waarde of outperformance groei?

Sinds de financiële crisis blijven waardeaandelen achter bij groeiaandelen. Niet dat ze hebben zo slecht hebben gepresteerd, maar snelgroeiende bedrijven hebben in de afgelopen jaren juist heel goed gepresteerd.

Waardeaandelen daalden sterker tijdens de financiële crisis. Groeiaandelen bleken ook minder last te hebben van de recente coronamaatregelen. Denk maar aan de Big 5 techbedrijven Apple, Amazon, Microsoft, Google en Facebook. 

Waardering groeiaandelen sterker gestegen

Het Amerikaanse Research Affiliates heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de underperformance. Zij concluderen dat het rendementsverschil grotendeels wordt verklaard door de gestegen koers/winstverhouding van groeiaandelen.

De koers/winstverhouding van groeiaandelen is de laatste 13 jaar veel harder gestegen dan die van waardeaandelen. De P/E van waardeaandelen liet de afgelopen 10 jaar nauwelijks groei zien.   

Krijgen we opnieuw een inhaalslag? 

Waardeaandelen zijn vaker achtergebleven bij groeiaandelen. Het bekendste is de periode van de dotcom-bubble. Ook toen gingen er stemmen op dat waardeaandelen hun glans definitief hadden verloren.

Toch kwamen waardeaandelen vanaf 2000 sterk terug. Ondanks de periodes waarin waardeaandelen achterblijven, is het rendement van waardeaandelen gemiddeld juist hoger dan dat van groeiaandelen.

Lange historie

Er is veel wetenschappelijk bewijs dat waardeaandelen op lange termijn beter presteren dan de brede markt. Wij noemen dit de waardepremie.

Al sinds de jaren ‘30 van de vorige eeuw schreef Benjamin Graham, de leermeester van Warren Buffett, over waardeaandelen en de waardepremie. De hoeveelheid bewijs die over zoveel jaren verzameld is, maakt het onwaarschijnlijk dat de waarde premie juist nu zou verdwijnen. 

Hoe kun je inspelen op herstel?

Verwachten dat waardeaandelen weer beter gaan presteren dan groeiaandelen, is één ding. Wanneer dat gaat gebeuren is een veel lastigere vraag.

Waardebeleggers moeten geduld hebben. Mogelijk leidt het herstel van aandelen na de coronacrisis ook de inhaalslag van waardeaandelen in. Maar het kan ook zomaar nog even duren. In ieder geval weten we zeker dat de lage waardering van waardeaandelen ten opzichte van groeiaandelen nog nooit zo aantrekkelijk was.

Loege Schilder is bestuurder van Care IS Vermogensbeheer, een onafhankelijke en gespecialiseerde vermogensbeheerder uit Volendam. Care IS ging er zowel in 2015 als in 2016 vandoor met de felbegeerde Gouden Stier voor Beste vermogensbeheerder. In 2018 werd Care IS uitgeroepen tot een Beste Keuze.

Deze publicatie is samengesteld door Care IS vermogensbeheer. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Care IS betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Care IS niet instaan Care IS is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Care IS staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide disclaimer verwijzen wij naar onze website www.care-is.nl.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.