Twee aparte werelden

Door Martine Hafkamp op 1 juni 2020 08:00 | Views: 3.890

Twee aparte werelden

Sinds de bodem van maart is de S& P 500-index weer met tientallen procenten gestegen. Overal worden de lockdowns versoepeld en de economische cijfers worden stilaan iets minder slecht. De economie zal op korte termijn zeker nog niet gaan floreren als in de periode voor de uitbraak van het virus, maar we lijken wel de slechtste fase achter ons te hebben gelaten.

Is de opluchting onder beleggers terecht? Dat is de vraag. De obligatiemarkt spreekt namelijk een heel andere taal.

Nadat de rente op tienjaars staatsleningen in de Verenigde Staten in maart een laagste punt ooit van 0,54% bereikten is deze sindsdien nauwelijks gestegen. De huidige rente op de Amerikaanse staatsobligaties bedraagt 0,69%. De markt houdt zelfs rekening met een mogelijke verdere verlaging van de rente door de Federal Reserve. 

Aandelen en obligaties vertellen ander verhaal

Aandelen en obligaties vertellen dus een afwijkend verhaal en dat is vreemd. Vroeger betekende een stijgende rente steevast onheil voor aandelenbeleggers. Omgekeerd werd een rentedaling met gejuich begroet. Sinds de financiële crisis van 2008 is dat echter niet meer het geval.

Wanneer de rente eenmaal in de buurt van het nulpunt staat wordt iedere stijging eerder als gunstig gezien. Het duidt namelijk op een terugkeer naar een meer normale situatie. Zo bewogen de rente en de aandelen sinds de kredietcrisis altijd in dezelfde richting. Stijgende aandelenkoersen gingen gepaard met een oplopende rente. Sinds het herstel vanaf afgelopen maart is dat opeens niet meer het geval.

Inflatie voorlopig nog laag

Wat probeert de obligatiemarkt ons hier mee te zeggen? Dat de inflatie voorlopig nog laag zal blijven. Sterker nog, zelfs deflatie is niet uitgesloten. Hoe valt anders te verklaren dat dertigjarige Amerikaanse staatsleningen slechts 1,3% renderen?

Toen voor de coronacrisis de Amerikaanse economie nog floreerde, had de centrale bank al de grootste moeite de inflatie op een niveau van rond 2% te houden. Het is dan ook niet raar dat nu het economisch aanzienlijk minder gaat de inflatie snel daalt. De inflatieverwachting voor de komende dertig jaar bedraagt momenteel slechts 1,1%.

Markt negeert de deskundigen

De markt negeert daarmee de vele deskundigen die in koor roepen dat het komende economische herstel de inflatie zal gaan opjagen. De enorme hoeveelheden geld die wereldwijd in de economie worden gepompt zouden onvermijdelijk tot een zekere mate van geldontwaarding moeten gaan leiden.

En dat zou de centrale banken na verloop van tijd verplichten de rente weer te verhogen. Het zou kunnen. Maar dat werd de vorige keer ook beweerd toen de centrale banken de kredietcrisis met grootschalige financiële injecties trachtten de bestrijden. Uit alle macht probeerde men de inflatie naar 2% te tillen. De inflatie bleef echter weg.

Waar moet nu de prijsstijging vandaan komen?

En nu? De werkloosheid loopt overal hard op. Van een collectieve loonstijging zal dus voorlopig geen sprake zijn. De grondstoffenindex staat op een historisch dieptepunt. De coronacrisis heeft het deflatoire proces van digitalisering van de economie alleen maar versneld.

Bedrijven zullen in hun felle overlevingsstrijd eerder de prijzen gaan verlagen dan verhogen. Waar zou die prijsstijging dan vandaan moeten komen?  In de Verenigde Staten bedraagt de actuele inflatie momenteel niet meer dan 0,3%. 

Prijsdaling reëler

Het zou zo maar kunnen dat die door velen verwachte inflatiegolf voorlopig uit blijft. Sterker, een algehele prijsdaling ligt eerder in de lijn der verwachtingen.

De Federal Reserve verzet zich hevig tegen het negatieve rentebeleid van andere centrale banken en zegt dat nooit te willen. ‘Zeg nooit nooit’, riep Appie Happie echter altijd. Obligatiebeleggers in de Verenigde Staten outperformen de aandelenbeurzen dit jaar. Misschien is de al 39-jarige bullmarkt in obligaties nog niet voorbij...

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Fintessa is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor uit Baarn. Martine won in 2012 de Gouden Stier als beste Beleggingsexpert van het jaar. In 2008 mocht zij deze prijs als beste Beursvrouw van het jaar in ontvangst nemen. De Gouden Stier, de Oscaruitreiking van de Nederlandse effectenbranche, wordt georganiseerd door Belegger.nl. Deze publicatie is samengesteld door Fintessa B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Fintessa B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Fintessa B.V. niet instaan Fintessa B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Fintessa B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.fintessa.nl.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.