De markt is een mechanisme - zonder mening - om tot prijsvorming te komen. Prijsvorming komt tot stand op basis van het handelen van vele partijen, informatie, (toevallige) omstandigheden, hoop/verwachting en wanhoop/vrees (psychologische factoren). De markt heeft (bijna) altijd ongelijk; koersen bewegen zich doorgaans onder of juist boven de reële waarde van de betreffende titel.