El-Erian: 6 positieve dingen die de crisis ons brengt

Door Belegger.nl op 17 september 2020 08:50 | Views: 1.850

El-Erian: 6 positieve dingen die de crisis ons brengt

In elke crisis schuilt een kans. Dit oude adagium is nu tijdens de coronacrisis weer uiterst relevant. De tragedies die door corona zijn veroorzaakt, trekken terecht al meer dan zes maanden de aandacht en moeten dat blijven doen, maar bij het beheersen van de directe crisis mogen we de kansen niet uit het oog verliezen.

Dat schrijft de vermaarde econoom Mohamed El-Erian van vermogensbeheerder Allianz op Project Syndicate.

Volgens El-Erian is het nu tijd om te kijken naar trends die onze samenleving en economie op de lange termijn ten goede zullen komen. Hij noemt zes positieve ontwikkelingen die uit de crisis zijn voortgekomen.

1. Medische vooruitgang

Ten eerste leven we in een van de meest veelbelovende periodes van medische vooruitgang en innovatie ooit.

Hoewel de onmiddellijke aandacht terecht uitgaat naar een vaccin, mogen we verwachten dat het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd een groot aantal andere ontdekkingen zal opleveren, die de mensheid duurzaam ten goede zullen komen.

2. Samenwerking

Ten tweede heeft de vaccinrace geleid tot hechtere en grensoverschrijdende samenwerking in de particuliere sector, die vaak buiten het bereik van de overheid valt. Door te mobiliseren tegen het coronavirus delen wetenschappers over de hele wereld informatie als nooit tevoren en werken farmaceutische bedrijven op ongekende wijze samen.

Deze collectieve inspanningen worden ondersteund door dynamische publiek-private partnerschappen, wat bewijst dat dit ontwikkelingsinstrument inderdaad win-win kan zijn als het goed gefocust is en er sprake is van duidelijke afstemming.

3. Meer data

Ten derde zijn er dankzij de crisis veel meer data verzameld over onze economische activiteit met behulp van onder meer onze telefoons, ons elektriciteitsverbruik, het winkelverkeer, het gebruik van creditcards en restaurantreserveringen. Deze statistieken vullen nu de officiële statistieken van de overheid aan.

4. Collectief bewustzijn verhoogd

Ten vierde heeft de schok van de crisis ons collectief bewustzijn en onze gevoeligheid voor staartrisico’s met een lage waarschijnlijkheid en een hoge impact verhoogd.

Zo heeft de sterk verminderde uitstoot van schadelijke stoffen tijdens de huidige crisis duidelijk aangetoond wat er mogelijk is wat betreft de aanpak van klimaatverandering. En het is nu algemeen aanvaard dat regeringen een belangrijke rol moeten spelen bij het waarborgen van een duurzaam herstel. De roep om een groene toekomst wordt steeds sterker.

5. Bestuur onder de loep

Ten vijfde heeft de pandemie ertoe geleid dat bestuur en leiderschap onder de loep zijn genomen. Daaruit blijkt dat het ons nu ontbreekt aan multilaterale samenwerking, waardoor de dreiging voor iedereen groter wordt.

6. Aandacht voor werk en privé-balans

Tot slot heeft de crisis veel bedrijven gedwongen om na te denken over het evenwicht tussen werk en privé, en om innovatieve oplossingen te bedenken die tegemoet komen aan de behoeften van de werknemers.

Er zijn al verregaande veranderingen geweest in de manier waarop we werken, met collega's omgaan en goederen en diensten consumeren, en die zullen niet allemaal worden teruggedraaid als de pandemie voorbij is.

'Niet bagatelliseren'

Deze zes positieve ontwikkelingen zijn slechts een deel van de mogelijkheden die de pandemie biedt. Het punt is niet om de ernst van de schok en de onzekerheid waarmee de meerderheid van de wereldbevolking is geconfronteerd te bagatelliseren. De pandemie heeft veel langer geduurd dan velen hadden verwacht en laat nog steeds een spoor van verwoesting achter.

Reden te meer om er het beste van te maken. Door samen te werken kunnen we een periode van zware tegenspoed omzetten in voorspoed, voor ons en voor toekomstige generaties, zo besluit El-Erian.

Beleggingsmiljardair: Afgestrafte aandelen bieden mooie rendementen

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.