Vollgens mij gaat waarde helemaal niet samen met groei . Kijk maar es naar een KLM . Ze zijn hard gegroeid , konden miljarden winst maken en op dit moment zouden ze gewoon falliet gaan omdat ze geen reserve hebben . Nu kloppen ze aan bij de belastingbetaler ! Hoe beschamend is dit ? Zulke bedrijven doen juist afbreuk aan de samenleving en zijn helemaal niet duurzaam . Als we veel van zulke bedrijven hebben storten ze het gros van de samenleving eerder in armoede en valt er op den duur alleen nog maar belasting te heffen bij de rijkerren die dan uiteindelijk ook in de armoede komen. Op een gegeven moment is de koek op ! Bedrijven zijn alleen duurzaam als het gros in de samenleving daar ook profijt van heeft.