Nu nog af van dubbele belastingen op bedrijfswinst! Dividend = winst uit een bedrijf na alle kosten en belastingen. Dit nog eens belasten met 30% roerende voorheffing (België) is echt onredelijk. En dan nog vinden sommigen het niet genoeg.