ESG-beleggen: meer rendement met minder risico

Door Loege Schilder op 13 oktober 2020 11:00 | Views: 2.288

ESG-beleggen: meer rendement met minder risico

Verantwoord beleggen heeft de laatste jaren sterk aan belang gewonnen. Zelfs tijdens de grote ‘corona’-daling in het eerste kwartaal groeide het bedrag in verantwoorde beleggingen. Terwijl beleggers in die periode een groot bedrag terug haalden uit bedrijfsobligaties en aandelenfondsen zonder aandacht voor verantwoord ondernemen.

Waar komt het succes van verantwoord beleggen vandaan?

De eerste jaren was verantwoord beleggen vooral in trek bij een kleine groep beleggers die wilden bijdragen aan een betere wereld. De afgelopen jaren zijn pensioenfondsen steeds meer belang gaan hechten aan de zogeheten ESG-score van hun portefeuille.

Over een paar jaar kan bijna niemand meer om ESG heen. De overheid stuurt aan op het integreren van verantwoord beleggen in het beleggingsbeleid van professionele beleggers.

Wetenschappelijk onderzoek geeft nieuwe inzichten

Met de toegenomen vraag is ook het wetenschappelijk onderzoek naar verantwoord beleggen sterk in ontwikkeling. Dat geeft interessante inzichten, waar beleggers hun voordeel mee kunnen doen.

In deze column leg ik kort uit wat we precies onder verantwoord beleggen verstaan. Daarna deel ik wat inzichten uit het wetenschappelijke onderzoek over de invloed van de ESG-score op het rendement en risico van beleggen.

Verantwoord is meer dan duurzaam

De termen 'verantwoord' en 'duurzaam' beleggen worden vaak door elkaar gebruikt. In mijn optiek is verantwoord beleggen breder dan duurzaam beleggen. Bij de beoordeling van verantwoord beleggen kijken we naar ESG: Environment (Milieu), Social (Maatschappij) en Governance (Goed bestuur).

Er wordt steeds meer data en historie opgebouwd over de ESG-score van bedrijven. Dat stelt ons in staat om trends te ontdekken en conclusies te trekken over de invloed van de ESG-score op het rendement en risico van aandelenportefeuilles.

Scheef beeld invloed ESG op het rendement

In het verleden was het beeld dat verantwoord beleggen leidt tot een lager rendement. Bedrijven die ‘slechte’ producten maken, zoals sigaretten en bont, zouden een hoog rendement halen. Door die uit te sluiten, mis je dat rendement. In dezelfde gedachtelijn zouden bedrijven financieel profiteren van kinderarbeid, slechte (en dus goedkope) arbeidsomstandigheden en het betalen van smeergelden.

Dat beeld is gelukkig onderuit gehaald door wetenschappelijk onderzoek.

Metastudie: hogere ESG-score leidt tot beter rendement

Er zijn meer dan 2000 verschillende onderzoeken gedaan naar het rendement van ESG. In 2016 heeft Deutsche Asset Management samen met de universiteit van Hamburg een overzicht gemaakt van al die onderzoeken.

Ze kwamen tot de conclusie dat een ruime meerderheid van de onderzoeken als uitkomst had dat verantwoord beleggen tot een hoger rendement leidt. Minder dan 10% van studies liet een negatief verband zien. Een duidelijke onderbouwing dus van dat een betere ESG-score leidt tot een hoger rendement.

Ook verbetering ESG-score positief voor rendement

In 2015 publiceerde MSCI een onderzoek naar de invloed van de ESG-score op het rendement. De onderzoekers keken niet alleen naar het niveau van de ESG-score, maar ook naar de verandering door de tijd.

Ze vonden een positief verband tussen de ESG-score en het rendement. Maar ze vonden een nog sterker verband tussen een verbetering van de ESG-score en het rendement.

Onderzoek naar invloed ESG op het risico

Beleggers hebben al veel langer het beeld dat een gebrekkige ESG-score leidt tot een hoger risico. Onvoldoende aandacht voor schade aan het milieu of misbruik maken van een marktpositie is op lange termijn niet houdbaar.

Diverse onderzoeken bevestigen dit beeld. Zo blijkt dat het grootste deel van Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven die failliet gingen een slechte ESG-score had. Verder is het rendement van bedrijven die tegen een ESG-controverse aan liepen veel slechter dan gemiddeld.

Tenslotte blijken de koersuitslagen van bedrijven met een slechte ESG-score groter. Gelukkig is er een oplossing: als een de ESG-score van een bedrijf verbetert, daalt het risico tot vijf jaar lang.

Hogere ESG-score, beter rendement met minder risico

De opmars van verantwoord beleggen blijft voortduren. Steeds meer vermogen wordt belegd in verantwoorde beleggingsfondsen. Onderzoek laat zien dat verantwoord beleggen leidt tot een beter rendement met minder risico.

Het loont dus om bij de selectie van aandelen(fondsen) te kijken naar de prestaties op het gebied van ESG. Vooral bedrijven met een ambitieuze agenda om te verduurzamen waardoor de ESG-score verbetert, bieden mooie kansen. Bijdragen aan een betere wereld was nog nooit zo aantrekkelijk.

Loege Schilder is bestuurder van Care IS vermogensbeheer, een onafhankelijke en gespecialiseerde vermogensbeheerder uit Volendam. Care IS ging er zowel in 2015 als in 2016 vandoor met de felbegeerde Gouden Stier voor Beste vermogensbeheerder. In 2018 werd Care IS uitgeroepen tot een Beste Keuze.

Deze publicatie is samengesteld door Care IS vermogensbeheer. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Care IS betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Care IS niet instaan Care IS is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Care IS staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide disclaimer verwijzen wij naar onze website www.care-is.nl.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.