Duurzame fondsen langs een nieuwe meetlat

Door Ronald van Genderen op 1 december 2020 11:30 | Views: 2.689

Duurzame fondsen langs een nieuwe meetlat

De groei in populariteit van duurzaam beleggen zet nog altijd door. De coronapandemie lijkt de trend zelfs nog aangezwengeld te hebben. Uiteindelijk betekent dit, dat steeds meer beleggers zich een mening willen vormen over een groeiend aantal duurzame fondsen. Om beleggers te helpen bij het evalueren van duurzaamheid bij fondshuizen en fondsen, heeft Morningstar een nieuw hulpmiddel geïntroduceerd: het ESG Commitment Level.

Duurzaam beleggen groeit sterk in populariteit en fondshuizen spelen daar in toenemende mate op in met de introductie van nieuwe duurzame fondsen of het herpositioneren van bestaande conventionele fondsen. En onderliggend zien we dat conventionele fondsen in grote getalen in meer of minder mate duurzaamheid een plek geven in het beleggingsproces. Dit resulteert in een uitgebreid aanbod aan fondsen voor duurzame beleggers.

Hulpmiddel voor beoordeling duurzaamheid

Alvorens een keuze te maken voor het ene of het andere fonds, zal een belegger fondsen op hun duurzame merites willen beoordelen. Naast de reguliere of fundamentele fondsanalyse, dient dus ook duurzaamheid beoordeeld te worden. In die zin zien duurzame fondsbeleggers zich geplaatst voor een additionele werklast.

Om beleggers te helpen bij het evalueren van fondshuizen en fondsen op het gebied van duurzaamheid, heeft Morningstar een nieuw hulpmiddel geïntroduceerd, het ESG Commitment Level.

Beleggers die willen begrijpen hoe en in hoeverre ESG-factoren worden geïntegreerd in de fondsen die ze in portefeuille hebben (of zouden willen hebben), moeten ook in overweging nemen wat het fondshuis op dit gebied bewerkstelligt. Om deze reden kent Morningstar allereerst een ESG Commitment Level toe aan fondshuizen.

Drie pilaren

De evaluatie van de toewijding van een fondshuis aan duurzaamheid kan worden opgedeeld in drie hoofdcomponenten:

  • filosofie en proces
  • middelen en
  • actief eigenaarschap.

Wanneer Morningstar-analisten de filosofie en het proces van een fondshuis overwegen, beoordelen ze hoe belangrijk duurzaamheid is voor het karakter van het bedrijf en of het fondshuis dat overtuigend heeft aangetoond.

Bij hun evaluatie van de middelen beoordelen zij of de mensen, gegevens en systemen van een bedrijf geschikt en toereikend zijn.

Bij actief eigenaarschap wordt onder andere gekeken wat het beleid is ten aanzien van stemgedrag en engagement, maar ook hoe het fondshuis dit daadwerkelijk in praktijk brengt en hierover verslag doet.

Vier niveaus

Na een analyse van deze drie pilaren, kennen fondsanalisten een van de vier volgende niveaus toe: Leader, Advanced, Basis of Low.

Dit ESG Commitment Level van het fondshuis wordt in die voor het fonds meegenomen, omdat de beleggingsfilosofie en middelen van het fondshuis van invloed (kunnen) zijn op het fonds. Daarnaast zoomen we bij de beoordeling van het fonds nader in op de middelen die specifiek betrokken zijn bij het beheer van dit fonds. Verder lichten we de benadering en het beleggingsproces door, om de rol van duurzaamheid van begin tot eind te doorgronden. Uiteindelijk worden aan fondsen ook één van de vier ESG Commitment Levels toegekend.

Bij de introductie van dit nieuwe hulpmiddel voor duurzame beleggers is Morningstar gestart met het beoordelen van 40 fondshuizen en 107 individuele fondsen. De fondsanalisten van Morningstar zullen uiteindelijk alle fondsen doorlichten die vallen binnen het universum dat onze fondsenresearch volgt, oftewel alle fondsen die ook een Morningstar Analyst Rating toegekend hebben gekregen.

Leader-predicaat voor Robeco

Onder de eerste fondshuizen die werden beoordeeld, behoorden ook twee Nederlandse fondsenhuizen. Een ervan was Robeco, die als een van zes fondsenhuizen een Leader-predikaat kreeg toegewezen.

Het Rotterdamse fondshuis heeft via RobecoSAM, dat in 2007 een dochteronderneming werd en al in 1995 werd opgericht als duurzaam fondshuis, een rijke historie op het gebied van duurzaam beleggen.

De banden tussen de twee entiteiten zijn het afgelopen decennium versterkt vanuit het perspectief van senior leiderschap, fondsbeheer en ESG-integratie. Inmiddels is duurzaamheid geïntegreerd in alle beleggingscategorieën en beschikt Robeco over diepgaande en toegewijde middelen om de duurzaamheidsinitiatieven te ondersteunen.

Onder de beoordeelde fondsen zijn Robeco Sustainable European Stars Equities, RobecoSAM Smart Energy en RobecoSAM Sustainable Water. Deze hebben alledrie een ESG Commitment Level gekregen van Advanced.

Advanced-predicaat voor NN IP

Het andere Nederlandse fondshuis, NN IP, heeft het ESG Commitment Level van Advanced gekregen. NN IP heeft in de afgelopen jaren de duurzaamheidsinspanningen flink verhoogd en inmiddels wordt duurzaamheid binnen een groot deel van de fondsen geïntegreerd.

Wel is naar mening van de Morningstar analisten het duurzaamheidsteam nog relatief klein in verhouding tot de omvang van de organisatie. Bovendien is het vertrek van een groot deel van het duurzame-aandelenteam in september 2020 een groot verlies, wat meewoog in de beoordeling.

Van het Haagse fondshuis werden twee fondsen beoordeeld: NN Duurzaam Aandelen Fonds en NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable. Beide fondsen hebben een ESG Commitment Level van Advanced.

Ronald van Genderen, CFA is fondsanalist bij Morningstar Benelux

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.