In een goktent kan men op zeker ogenblik een flinke stuiver verdienen. Je zijt dan verblind door het spel en doet natuurlijk verder tot men met lege zakken naar huis gaat.