Werkelijk rendement hebben wij gehad maar was niet werkbaar meer. Daardoor kwam box 3. Nu zou het helemaal niet meer werkbaar zijn want de Belastingdienst is al zwaar overbelast door het toeslagensysteem en het Coronagebeuren.