Spijtig dat kleinere spelers in deze sectoren minder aandacht krijgen = samen vormen ze de basis van meer stabiliteit