HAL « Terug naar discussie overzicht

Wat is er met Hal en PontMeyer ?

51 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
kolifant
0
Hal heeft een goede hand van beleggen. De belangen groeien meestal in waarde. Pearl, Vopak, Univar en meer.
Een belang dat voor mij onduidelijk blijft is PontMeyer.
Al jaren is dit belang in bezit bij HAL. Gaat nog steeds niet goed. Op de incourante markt is het aandeel gedaald van 26 naar 20, in de afgelopen 12 maand.
Wie heeft hierover iets te melden ?? !!
pim f
0
PontMeyer (57% HAL) benoemt nieuwe bestuursvoorzitter
MAANDAG 04 APRIL 2005 19:16

(Novum/Betten) - PontMeyer, toeleverancier voor de bouw-, renovatie- en onderhoudsmarkt, wil Adriaan Hol benoemen tot bestuursvoorzitter. Hol is maandag in dienst getreden bij PontMeyer. Dat heeft het bedrijf, dat voor 57% in handen is van HAL Holding, maandag bekendgemaakt.

Hol was eerder operationeel manager, bestuurder en bestuursvoorzitter bij verschillende handelshuizen, zoals HCI, Brenntag AG en Hagemeyer. De raad van bestuur zal na benoeming bestaan uit Hans Kruijer, sinds juni 1998 lid van de raad van bestuur en Adriaan Hol. PontMeyer behaalde in 2004 een omzet van EUR 381,6 miljoen

Laatste nieuws (Novum) | economie (Novum) | 29-08-2005 16:11

PontMeyer beperkt verlies in eerste halfjaar
(Novum/Betten) - PontMeyer, leverancier van onder meer bouwmaterialen en voor 57% in handen van HAL Holding, heeft in de eerste helft van 2005 een nettoverlies geleden van EUR 2,6 miljoen. Een jaar eerder leed het bedrijf nog EUR 5,1 miljoen verlies, inclusief een last van EUR 2,8 miljoen. Dit heeft PontMeyer maandag bekendgemaakt.

In het tweede kwartaal van 2005 behaalde het bedrijf een nettowinst van EUR 0,7 miljoen, tegen een verlies van EUR 3,3 miljoen een jaar eerder. In de tweede helft van het jaar gaat PontMeyer de kosten verder verlagen. Aan het einde van het jaar voorziet het bedrijf de eerste tekenen van herstel.

De omzet nam af van EUR 196,3 miljoen tot EUR 190,5 miljoen. Volgens PontMeyer nam de bouwnijverheid opnieuw af in de eerste helft van het jaar. 'Ondanks het feit dat de productie van woningen zich in een opgaande lijn bevindt - in het eerste halfjaar van 2005 een stijging van 2,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar - nam de totale bouwproductie af. "De oorzaak hiervan is gelegen in de sterke daling van de utiliteitsbouw: in het eerste halfjaar van 2005 een daling van 6,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar", zo stelt PontMeyer in een toelichting.

Volgens het bedrijf bleef de renovatie- en onderhoudsmarkt, die een lichte groei te zien gaf, een positieve uitzondering. PontMeyer verwacht de eerste tekenen van herstel tegen het einde van het jaar en is positief dat zij zal meeprofiteren van herstel van de markt in 2006. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) verwacht een herstel van de markt en een groei van de bouwproductie van 3% vanaf medio 2005.

Binnen het onderdeel handelsbedrijven heeft PontMeyer in de eerste helft van het jaar vijf kleinschalige bewerkingsafdelingen gesloten. Deze zijn nu geconcentreerd op een locatie. Ook is een handelsvestiging gesloten. "Daarnaast zijn er bij de business unit Hout Konstruktie Nederland (HKN) twee productielocaties samengevoegd en zijn er bij HuurCenter twee vestigingen gesloten. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd in de twee logistieke centra", zo stelt het bedrijf.

PontMeyer zag het operationeel kostenniveau met ongeveer 5,5% dalen, waarbij de besparingen in het eerste halfjaar slechts gedeeltelijk effect hebben gehad. Bij de divisie groothandel nam de omzet 7% toe, maar stond de marge onder druk door prijsontwikkelingen op de aanvoermarkten.

Bij de handelsbedrijven nam de omzet 3,1% af. Van de daling komt 2,0% door minder werkdagen, de overige daling komt voor rekening van de grote houthandel die de omzet 12% zagen afnemen. Het onderdeel HuurCenter behaalde een omzetdaling van 8% en leed verlies.

PontMeyer heeft in Nederland 79 vestigingen. Er werken circa 1.300 mensen. Aandelen van PontMeyer worden verhandeld aan de incourante markt.

PontMeyer wacht op herstel bouw
VAN ONZE REDACTEUR

AMSTERDAM - PontMeyer , leverancier van hout en bouwmaterialen, heeft veel last van de krimpende bouwnijverheid in Nederland. Door 'zeer zware' druk op de marges leed de Zaanse onderneming in de eerste jaarhelft een nettoverlies van euro 2,6 mln.

Dat blijkt uit de halfjaarresultaten die de onderneming maandag heeft bekendgemaakt. In 2003 en 2004 sloot de onderneming de boeken ook al met verlies. Opgeteld bedroeg het verlies in die periode ruim euro 15 mln.

Wanneer er een omslag in de resultaten komt, laat zich moeilijk voorspellen. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid is optimistisch en verwacht een groei van de Nederlandse bouwproductie van 3% vanaf medio dit jaar.

De directie van de PontMeyer durft vanwege de onzekerheid in de bouwmarkt nog geen uitspraak te doen over de tweede jaarhelft. 'We zijn ontzettend afhankelijk van de vraag uit de bouwsector', aldus financieel directeur Hans Kruijer dinsdag in een toelichting. 'Bouwend Nederland heeft het moeilijk. Margeherstel bij PontMeyer is sterk afhankelijk van de marktvraag.' De maanden juli en augustus zijn geen goede graadmeter, omdat de bouw dan deels stilligt vanwege vakantie.

In de eerste zes maanden kromp de bouwnijverheid in Nederland. Met name de utiliteitsbouw viel terug, met 6,6% in de eerste jaarhelft. Positief was dat de productie van woningen met 2,5% toenam.

Mede door deze ontwikkelingen kromp de omzet van PontMeyer met 3% tot euro 190,5 mln. Het operationeel resultaat (voor afschrijving goodwill en bijzondere posten) verslechterde van euro 0,3 mln tot negatief euro 0,5 mln. De rentelasten bleven vrijwel stabiel op euro 2,8 mln.

De omzet bij groothandels en nieuw model-vestigingen steeg met ongeveer 7%, maar bij de handelsbedrijven bleef de omzet 3% achter. Bij de vijf vestigingen van de grote houthandel liep de omzet zelfs met 12% terug.

PontMeyer heeft ruim 1300 werknemers in dienst, verspreid over 79 vestigingen in Nederland. De meerderheid van de aandelen (57%) is in handen van investeerder HAL. De overige stukken zitten onder meer bij institutionele beleggers en het management. PontMeyer heeft een notering aan de incourante markt.

Het bedrijf verwacht de eerste tekenen van herstel tegen het einde van het jaar. De directie streeft ernaar 2005 winstgevend af te sluiten. Mocht dat niet lukken, dan is dat geen ramp voor de onderneming. Kruijer: 'Onze cashflow is goed en de solvabiliteit voldoet aan de ratio's.' Eind juni was er een eigen vermogen van euro 35 mln op een balanstotaal van euro 216 mln.

PontMeyer gaat verder met kostenbesparende maatregelen. De directie heeft ook besloten het aantal nieuw model-vestigingen uit te breiden. Dat zijn handelsbedrijven die een breed assortiment hebben en die in de eerste jaarhelft een omzetgroei van bijna 8% lieten zien. PontMeyer heeft nu zeven vestigingen van deze formule, en opent er dit jaar nog twee en streeft op termijn naar een verdubbeling van het aantal vestigingen.

Tegelijk zal het aantal bewerkingsafdelingen worden gereduceerd. In de eerste jaarhelft werden al vijf kleinschalige bewerkingsafdelingen samengevoegd tot één.

PontMeyer

Levert hout en bouwmateriaal via groothandels en doe-het-zelfvestigingen

Heeft 1300 werknemers in Nederland

Leed in de jaren 2003 en 2004 een cumulatief verlies van ruim euro 15 mln

Hoopt op omslag in Nederlandse bouwmarkt om weer winst te kunnen boeken

Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad
pim f
0
PontMeyer verwacht dit jaar terugkeer winst

VAN ONZE REDACTEUR

AMSTERDAM — PontMeyer, leverancier van hout en bouwmaterialen, verwacht dit jaar weer winst te boeken. Dat zegt bestuursvoorzitter Adriaan Hol in een toelichting op de jaarcijfers over 2005, die het bedrijf woensdag heeft gepubliceerd. De afgelopen drie jaar leed PontMeyer verlies. Het concern uit Zaandam verwacht dat de bouwproductie toe zal nemen. PontMeyer is sterk afhankelijk van de vraag uit de bouw. Het bedrijf denkt wel dat de marges door de sterke concurrentie onder druk blijven staan.
In de tweede helft van vorig jaar wist PontMeyer, dat een notering heeft op de incourante markt, het verlies echter te beperken ten opzichte van de eerste halfjaar van 2005. Volgens Hol was het bedrijf in het vierde kwartaal zelfs winstgevend. Getallen zijn niet beschikbaar, omdat PontMeyer halfjaarlijks rapporteert. Het bedrijf schrijft het herstel toe aan een groei van de Nederlandse bouwproductie en een beperking van de eigen operationele kosten.
Terwijl de omzet met 2,2% daalde, namen de operationele kosten met 6,2% af. ‘We hebben de kosten van de bevoorradingsketen teruggebracht’, verklaart Hol. Ook bracht PontMeyer zijn personeelsbestand met 9% terug tot ruim 1200 voltijdsplaatsen.

Bij materieelverhuurpoot Huurcenter heeft PontMeyer in het najaar ook een reorganisatie doorgevoerd. Met ingang van januari richt het onderdeel zich op een kleiner verhuurgebied, waardoor de logistieke kosten lager zijn. ‘De afgelopen jaren leverde Huurcenter geen positieve bijdrage aan de resultaten, maar nu wel’, zegt Hol. ‘Het effect van de reorganisatie is eigenlijk verbazingwekkend.’
PontMeyer gaat ook dit jaar door met kostenbesparingen en verhoging van de productiviteit. Vanaf 2007 wil het bedrijf zich gaan richten op groei.
Vorig jaar realiseerde PontMeyer een omzet van €373mln. Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van goodwill en bijzondere posten kwam uit op €0,7mln. Een jaar eerder was dit operationele resultaat nog €0,6mln negatief. Het nettoverlies werd teruggebracht tot €3,8mln van €6,5mln in 2004.
kolifant
0
Verdient de koers van PM nu ook niet meer ? Of wordt dit bedrijf straks afgesoten door HAL ??
PM laat mooie resutaten zien................

PERSBERICHT

Zaandam, 31 augustus 2006Halfjaarcijfers PontMeyer

* Nettowinst € 1,8 miljoen (H1 2005: € 2,6 miljoen verlies)
* Omzet steeg met 6,2% tot € 202,4 miljoen (H1 2005: 190,5 miljoen)
* Operationeel resultaat vóór afschrijving goodwill en bijzondere posten € 5,6 miljoen (H1 2005: € 0,5 miljoen verlies)
* Het in 2005 ingezette marktherstel zette in de eerste helft van 2006 door
* De doorgevoerde efficiencymaatregelen werpen duidelijk hun vruchten af
* Het resultaat per aandeel bedraagt € 0,64 (H1 2005: -€ 0,92)


Gang van zaken eerste helft 2006

Het eerste halfjaar van 2006 was een goed halfjaar voor PontMeyer. Na een aantal moeilijke jaren waarin de onderneming een verlies moest rapporteren, heeft PontMeyer in de eerste zes maanden een nettowinst geboekt van € 1,8 miljoen. Alle business units, behalve Hout Konstruktie Nederland (HKN), hebben bijgedragen aan het netto-omzetresultaat (EBIT). De verbeterde marktomstandigheden en hogere verkoopprijzen als gevolg van prijsstijgingen op de aanvoermarkten hebben geleid tot een brutomargeverbetering van 0,4%. Door de, in de afgelopen jaren doorgevoerde, efficiencyverbeteringen nam het operationele kostenniveau, ondanks de inflatie, af met 4% terwijl de omzet met 6,2% is gestegen.

Het geïnvesteerd vermogen is licht toegenomen door hogere voorraad- en debiteurenniveaus in lijn met het hogere activiteitenniveau.

Het verbeteren van de efficiency was ook in de eerste helft van 2006 een punt van aandacht. Binnen de handelsbedrijven is in dat kader een vestiging gesloten. De business unit HuurCenter heeft de vorig jaar ingezette reorganisatie succesvol afgerond. Het binnen HKN ingezette verbetertraject levert nog onvoldoende positieve effecten.
Ook in de tweede helft van 2006 zal er aandacht blijven voor het verder verbeteren van de efficiency van de organisatie, met name bij logistiek en bewerkingen bij de handelsbedrijven.


Marktontwikkelingen

De positieve trend in de marktontwikkeling van de bouwproductie zette zich in de eerste helft van 2006 voort. Alle deelmarkten, woningbouw, utiliteit en onderhoud, hebben aan deze ontwikkeling bijgedragen. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) verwacht dat het huidige marktherstel zich ook in de tweede helft van 2006 doorzet. De positieve economische ontwikkelingen vertalen zich door in de bouwsector. De vraag naar nieuwbouw woningen is nog steeds groter dan het aanbod en de renteontwikkelingen hebben nog geen negatief effect op de woningbouwproductie. Ook de verbeteringen in de utiliteitsbouw worden zichtbaar.
Vooruitzichten

De verwachte voortzetting van het marktherstel zal een positief effect hebben op de resultaten van PontMeyer. Daarnaast zal de ingezette lijn van een hoger activiteitenniveau met een lager kostenniveau en verbeterde brutomarge een positief effect hebben op de resultaten over de tweede helft van 2006.

De heer Hol, bestuursvoorzitter van PontMeyer:
"Het marktherstel vertaalt zich duidelijk door in de resultaatontwikkeling van PontMeyer. Het verheugt ons dan ook dat we over dit eerste halfjaar een positief nettoresultaat hebben gerealiseerd. De kostenbesparende maatregelen sorteren duidelijk effect, ook in de tweede helft van het jaar zullen we daar, zeker bij de huidige opwaartse economische trend, nog verder van profiteren. Verder zal de nadruk liggen op een actief verkoopbeleid om autonome groei te realiseren met behoud van marge."

Profiel

PontMeyer N.V. is een vooraanstaande leverancier van hout en materialen voor de bouw in Nederland. Het concern heeft ruim 1200 medewerkers in dienst, verspreid over 71 vestigingen in Nederland. Dankzij een klantgerichte marktbenadering, een groeiend, innovatief en aansprekend producten- en dienstenaanbod, fijn vertakte geografische spreiding en een hoge servicegraad is PontMeyer een toonaangevende, betrouwbare en onmisbare partner voor bouwend Nederland.

Voor nadere informatie:

de heer G.W.F. Hol
de heer J.P. Kruijer
telefoon: 075 - 6536 210 / 234

Op de in dit bericht vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.
[verwijderd]
0
RTRS-HAL verkoopt kantoorgebouw in Seattle
MONACO (ANP) - Investeringsmaatschappij HAL Holding heeft
een kantoorgebouw verkocht in Seattle, voor een bedrag van 30,3
miljoen euro. Er wordt gerekend op een boekwinst van ongeveer
5,5 miljoen euro.

Dat is vrijdag bekendgemaakt door HAL. Verwacht wordt dat de
transactie in oktober wordt afgerond.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20
504 5999))
kolifant
0
Al weer een paar maanden terug liet PM goed resultaten zien:

Zaandam, 26 maart 2007
Goed jaar met sterke winstgroei

* Nettoresultaat van € 5,4 miljoen (2005: € 3,8 miljoen negatief)
* Duidelijke toename netto omzet, 8% tot € 402,5 miljoen (2005: € 373,3 miljoen)
* Operationeel resultaat vóór afschrijving goodwill en bijzondere posten groeit fors tot € 14,2 miljoen (2005: € 0,7 miljoen)
* Marktherstel heeft in 2006 duidelijk doorgezet
* Voorgesteld dividend: € 0,35 per aandeel

en de Vooruitzichten zijn ook goed !!

De verwachting is dat de bouwsector de komende jaren blijft groeien en dat PontMeyer daarvan uiteraard zal mee profiteren. In 2007 zullen investeringen in de vestigingen en in de bewerkingsorganisatie plaatsvinden. Op basis hiervan, gecombineerd met de commerciële slagkracht van de organisatie, verwacht het management een positief effect op de winstgevendheid.
[verwijderd]
0
Meer winst en omzet Pontmeyer
21 Mar 08, 09:21

ZAANDAM (AFN) - De toeleverancier aan de bouw Pontmeyer heeft in 2007 het nettoresultaat meer dan verdubbeld tot 11,1 miljoen euro van 5,4 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg met bijna 11 procent naar 444,4 miljoen euro. Dat maakte het bedrijf vrijdag bekend.

Het operationele resultaat voor afschrijving, goodwill en bijzondere posten steeg naar 18,5 miljoen euro tegen 14,2 miljoen euro in 2006. Volgens de leverancier van hout en plaatmateriaal voor de bouwmarkt, lag de bouwactiviteit in Nederland vorig jaar op een hoog niveau waardoor de marktvraag goed was. Ook rekende het bedrijf hogere verkoopprijzen.

De onderneming uit Zaandam zei dat het moeilijk is een uitspraak te doen over de ontwikkeling van de resultaten in 2008. Dat komt door de onrust op de financiële markten en de effecten daarvan op de markten die voor Pontmeyer relevant zijn, aldus bestuursvoorzitter Adriaan Hol.
[verwijderd]
0
In het FD van vandaag staat dat er aanstaande donderdag een buitengewone aandeelhoudersvergadering is waarin er gestemd wordt over de inkoop van eigen aandelen PontMeyer.

Het gaat blijkbaar erg goed met de financiën.
[verwijderd]
0
AMSTERDAM (Dow Jones)--PontMeyer nv, leverancier van hout en materialen voor de bouw in Nederland, heeft in de eerste helft van 2009 een nettoverlies van EUR10,9 miljoen geboekt, terwijl in dezelfde periode vorig jaar nog een winst van EUR5 miljoen in de boeken stond.

De onderneming stelt dat de vraag naar hout- en bouwproducten fors is teruggezakt en dat de vraag in de tweede helft van 2009 nog verder zal terugzakken.

De omzet is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2008 met 21,3% afgenomen tot EUR178,3 miljoen. PontMeyer verklaart de lagere omzet door een afname van het volume (17,0%) en daling van de gemiddelde prijs (4,3%).

PontMeyer is een reorganisatietraject gestart, waardoor het kostenniveau structureel omlaag moet worden gebracht. Hiertoe is in het eerste halfjaar een reorganisatievoorziening getroffen van EUR10,3 miljoen.

De eerste effecten van de reorganisatie zullen in het tweede halfjaar zichtbaar worden, stelt het bedrijf. Gezien de onzekere marktomstandigheden doet PontMeyer geen uitspraak over de ontwikkeling van de resultaten in de tweede helft van 2009.
voda
0
PREVIEW: Hal publiceert vrijdag nabeurs cijfers H1 2009


AMSTERDAM (Dow Jones)--Hal Holding presenteert vrijdag nabeurs de cijfers over het eerste halfjaar van 2009. Er zijn geen analisten die het fonds volgen. Tijdens de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal van 2009 gaf Hal aan in 2009 een lager bedrijfsresultaat te verwachten dan in 2008, gezien de recessie. Hal haalt meer dan de helft van zijn omzet uit optiekketens. Donderdag omstreeks 14.15 uur noteert het aandeel 0,5% hoger op EUR70,56. (AVM)Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com

pim f
0
quote:

voda schreef:

PREVIEW: Hal publiceert vrijdag nabeurs cijfers H1 2009
wat heeft dit in godsnaam met Pontmeyer te maken??

Dit weer wel (onderstaande)

PontMeyer boekt verlies in H1, verwacht verdere afname vraag
26 augustus 2009, 9:03 uur | FD.nl/DJ

AMSTERDAM (FD.nl/DJ)--PontMeyer nv, leverancier van hout en materialen voor de bouw in Nederland, heeft in de eerste helft van 2009 een nettoverlies van euro 10,9 mln geboekt, terwijl in dezelfde periode vorig jaar nog een winst van euro 5 mln in de boeken stond.

De onderneming stelt dat de vraag naar hout- en bouwproducten fors is teruggezakt en dat de vraag in de tweede helft van 2009 nog verder zal terugzakken.

De omzet is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2008 met 21,3% afgenomen tot euro 178,3 mln. PontMeyer verklaart de lagere omzet door een afname van het volume (17,0%) en daling van de gemiddelde prijs (4,3%).

PontMeyer is een reorganisatietraject gestart, waardoor het kostenniveau structureel omlaag moet worden gebracht. Hiertoe is in het eerste halfjaar een reorganisatievoorziening getroffen van euro 10,3 mln.

De eerste effecten van de reorganisatie zullen in het tweede halfjaar zichtbaar worden, stelt het bedrijf. Gezien de onzekere marktomstandigheden doet PontMeyer geen uitspraak over de ontwikkeling van de resultaten in de tweede helft van 2009.
voda
0
quote:

pim f schreef:

[quote=voda]
PREVIEW: Hal publiceert vrijdag nabeurs cijfers H1 2009
[/quote]
wat heeft dit in godsnaam met Pontmeyer te maken??

Dit weer wel (onderstaande)

PontMeyer boekt verlies in H1, verwacht verdere afname vraag
26 augustus 2009, 9:03 uur | FD.nl/DJ

AMSTERDAM (FD.nl/DJ)--PontMeyer nv, leverancier van hout en materialen voor de bouw in Nederland, heeft in de eerste helft van 2009 een nettoverlies van euro 10,9 mln geboekt, terwijl in dezelfde periode vorig jaar nog een winst van euro 5 mln in de boeken stond.

De onderneming stelt dat de vraag naar hout- en bouwproducten fors is teruggezakt en dat de vraag in de tweede helft van 2009 nog verder zal terugzakken.

De omzet is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2008 met 21,3% afgenomen tot euro 178,3 mln. PontMeyer verklaart de lagere omzet door een afname van het volume (17,0%) en daling van de gemiddelde prijs (4,3%).

PontMeyer is een reorganisatietraject gestart, waardoor het kostenniveau structureel omlaag moet worden gebracht. Hiertoe is in het eerste halfjaar een reorganisatievoorziening getroffen van euro 10,3 mln.

De eerste effecten van de reorganisatie zullen in het tweede halfjaar zichtbaar worden, stelt het bedrijf. Gezien de onzekere marktomstandigheden doet PontMeyer geen uitspraak over de ontwikkeling van de resultaten in de tweede helft van 2009.
Beste Pim (?), jij ben geen azijnzeiker meer, maar een pure ************, vul zelf maar iets in: ?

Draadje titel
HAL - Wat is er met Hal en PontMeyer ?

kolifant
0

>>>> Stilletjes, zelfs geen bericht in het FD, publiceert Pont Meyer.
>>>> Laatste transactieprijs van het aandeel 9,75, de Laatprijs volgens AEK is 8,40 ( ? )
>>>> deze laatcyclische retailer verdient m.i. een hogere waardering of een aandelenwissel van de grootaandeelhouder.
>>>> Op welke wijze wordt PM gestuurd door Hal, merkbaar weinig...

P E R S B E R I C H T Zaandam, 25 maart 2010

Resultaten PontMeyer 2009

* Omzet daalt met 19,8% tot € 329,5 miljoen (2008: € 411,1 miljoen), volumedaling van 24%
* Kostenniveau afgenomen met 8,4% (€ 7,9 miljoen)
* Daling operationeel resultaat vóór afschrijving goodwill en bijzondere posten tot € 3,3 miljoen negatief (2008: € 11,8 miljoen positief)
* Reorganisatievoorziening genomen van € 10,3 miljoen, grootste deel reorganisatieprojecten afgerond
* Het netto resultaat bedraagt € 12,6 miljoen negatief (2008: € 5,3 miljoen positief)
* De onderneming stelt voor om over 2009 geen dividend uit te keren

Anne Schouten, voorzitter Raad van Bestuur PontMeyer: "In het jaar 2009 heeft de economische crisis een grote impact gehad op onze sector. De volumes zijn sterk teruggelopen en prijzen stonden onder druk. De aanpassingen die we in de organisatie hebben aangebracht leiden tot productiviteitsverbeteringen, die echter pas in de loop van 2009 zichtbaar werden in de resultaten. Daarnaast hebben we veel energie gestoken in de vraag hoe we onze klanten het beste kunnen bedienen. Ik ben er van overtuigd dat PontMeyer met de juiste zaken bezig is om de huidige moeilijke omstandigheden het hoofd te bieden. Ook in 2010 zullen we de organisatie verder stroomlijnen om onszelf te versterken en aan te passen aan de verslechterde marktomstandigheden."


Toelichting op de resultaten
De ontwikkelingen op de afzet- en aanvoermarkten hebben grote invloed gehad op de omzet- en resultaatontwikkeling van PontMeyer. Bij een omzet van € 329,5 miljoen (2008: € 411,1 miljoen) werd een operationeel resultaat voor bijzondere posten geboekt van € 3,3 miljoen negatief (2008: € 11,8 miljoen positief). Het netto resultaat na belastingen inclusief bijzondere baten en lasten nam af tot € 12,6 miljoen negatief (2008: € 5,3 miljoen positief). Als bijzondere last werd een reorganisatievoorziening getroffen van € 10,3 miljoen.
Stringent werkkapitaalbeleid heeft ertoe geleid dat de voorraden zijn teruggebracht van € 66,9 miljoen eind 2008 tot € 51,3 miljoen in 2009. Daarnaast is het aantal debiteurendagen, ondanks de toegenomen debiteurenrisico's in 2009, niet opgelopen.
Mede als gevolg hiervan is de financieringsbehoefte per saldo met € 3,1 miljoen afgenomen.De voorziening van € 10,3 miljoen is genomen om het reorganisatieplan ten uitvoer te brengen dat begin 2009 is opgesteld. Het plan betreft de vermindering van het aantal medewerkers in alle delen van de organisatie van ruim 200 fte's. De reorganisatie heeft tot doel de kosten structureel te verlagen. De uitvoering van de projecten verloopt volgens plan. Met de Centrale Ondernemingsraad en haar adviseurs zijn de projecten van het plan zorgvuldig doorgenomen. De Raad van Bestuur en de Centrale Ondernemingsraad hebben gezamenlijk presentaties in de hele organisatie gehouden. De noodzaak van de reorganisatie, de inhoud van de reorganisatieprojecten en de toekomst van het bedrijf zijn hierbij aan de orde geweest.Wijziging Raad van Bestuur
In 2009 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Per 1 januari 2009 is Anne Schouten benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Hans Kruijer is per 1 april 2009 afgetreden als CFO van de onderneming. Medio mei is hij opgevolgd door René Olsthoorn.Dividend
De onderneming stelt voor over 2009 geen dividend uit te keren.Vooruitzichten
De voorspellingen van de bouwproductie geven aan dat de komende periode zwaar zal zijn voor bouwbedrijven en hun toeleveranciers. Het herstel van de vraag zal slechts zeer langzaam op gang komen. De verbetering in het vestigingsnetwerk en de organisatie, de verlaging van het kostenniveau door de reorganisatie en de verkorting van de balans verschaffen PontMeyer een sterke uitgangspositie om deze moeilijke marktomstandigheden goed door te komen.

De onzekerheid over de omvang en duur van de daling van het bouwvolume, zoals die op basis van de huidige voorspellingen worden ingeschat, maken het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten voor geheel 2010.

PontMeyer zal zich blijven aanpassen aan de marktomstandigheden door kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau.Profiel
PontMeyer N.V. is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen in de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Het concern beschikt over 50 vestigingen verspreid over het hele land en heeft ongeveer 900 medewerkers in dienst. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is PontMeyer dé partner voor bouwend Nederland. De PontMeyer-formule spreekt de klant aan. Het one-stop-shopping concept biedt concrete voordelen: alles voor de bouw onder één dak. PontMeyer wil de voorkeursleverancier zijn voor kleine en grote bouwers en daarnaast voor industriële afnemers en onderhoudsdiensten.

Voor nadere informatie:
Anne Schouten
telefoon: 075 - 6536 210
René Olsthoorn
telefoon: 075 - 6536 214
kolifant
0

........en de Halfjaarcijfers 2010:

P E R S B E R I C H T Zaandam, 1 september 2010

Resultaten PontMeyer eerste halfjaar 2010
•Omzet nam af met 11,9% tot € 157,1 miljoen (H1 2009:€ 178,3 miljoen)
•Kostenniveau afgenomen met 11,6% (€ 5,3 miljoen)
•Operationeel resultaat vóór bijzondere posten € -0,6 miljoen (H1 2009:€ -2,5 miljoen)
•Nettoresultaat € -1,3 miljoen (H1 2009:€ -10,9 miljoen)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van PontMeyer: "De gevolgen van de aanhoudende crisis in de bouwkolom zijn ook in de eerste helft van 2010 duidelijk merkbaar in het marktsegment waar PontMeyer werkzaam is. Na een zwak 2009 is het volume in 2010 verder gedaald.
In 2010 lopen nog een aantal reorganisatie projecten die geen aanvullende reserveringen vergen. De organisatie is hiermee aangepast aan de markt en het kostenniveau van de onderneming is aanzienlijk gedaald. De vooruitzichten voor de komende periode zijn volgens voorspellingen van toonaangevende instituten niet rooskleurig."Toelichting op de resultaten
De omzet is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2009 met 11,9% afgenomen van € 178,3 miljoen tot € 157,1 miljoen. De brutomarge was met 25,5% gelijk aan het eerste halfjaar van 2009. Met name als gevolg van de in 2009 ingezette reorganisatie nam het kostenniveau t.o.v. 2009 af met 11,6%.Vooruitzichten
De effecten van de economische crisis werken nog altijd fors door in de markt waarin PontMeyer actief is. Het lage investeringsniveau in het bedrijfsleven gecombineerd met een laag aantal verkochte woningen hebben een sterk negatief effect op de ontwikkeling van de bouwproductie. De algemene verwachting is dat de vraag in de tweede helft van 2010 niet zal verbeteren. Op basis van deze onzekere marktomstandigheden kan PontMeyer geen uitspraken doen over de resultaten in de tweede helft van 2010.

Profiel
PontMeyer N.V. is een vooraanstaande leverancier van hout en materialen voor de bouw in Nederland. Het concern heeft ongeveer 850 medewerkers in dienst, verspreid over 50 vestigingen in Nederland. Dankzij een klantgerichte marktbenadering, een groeiend, innovatief en aansprekend producten- en dienstenaanbod, fijn vertakte geografische spreiding en een hoge servicegraad is PontMeyer een toonaangevende, betrouwbare en onmisbare partner voor bouwend Nederland.

Voor nadere informatie:
De heer Anne Schouten
Telefoon: 075 - 6536 210
De heer René Olsthoorn
Telefoon: 075 - 6536 214
kolifant
0
PontMeyer kun je verkopen en kopen via de NPEX.
Gezien de presentatie op de HOMEpage van PontMeyer lijkt het mooie bedrijf klaar voor het herstel in de markt.
Op 1 september noemde PM zich nog een vooraanstaande leverancier. Nu profileert PM zich als grootste leverancier van hout, plaat en bouwmaterialen. Het aantal vestigingen is in Q4-2010 teruggebracht van 50 naar 45.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Aandelen PontMeyer verhuizen naar NPEX

Het Amsterdamse Effecten Kantoor (AEK) heeft besloten om de incourante beurs per 1 januari 2011 op te heffen. Om de zes fondsen die op dit moment in de incourante markt zijn opgenomen een alternatief te bieden, is een overgang naar het handelsplatform NPEX bedongen. Gegeven het feit dat met de overgang naar NPEX de aandelen op een goede manier verhandelbaar blijven, heeft PontMeyer ingestemd met dit voorstel.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

HOMEpage van de website van PontMeyer:

PontMeyer is de grootste leverancier van hout, plaat- en bouwmaterialen voor de Nederlandse Bouw. De vestigingen zijn voorzien van een drive-in afhaalcentrum waar de materialen snel kunnen worden afgehaald. Just-in-time afleveren op de bouwplaats is ook mogelijk.

PontMeyer heeft een compleet assortiment en mogelijkheden voor maatwerk houtbewerkingen. De hout- en plaatspecialisten van PontMeyer kunnen u van het beste advies voorzien. Er zijn 45 vestigingen verspreid over het land.
PontMeyer bestaat sinds 1844.

kolifant
0
Het jaarverslag van Pont Meyer is uit.

In mijn ogen is dit een van de grootste achterblijvers. Het Orange Fund heeft dit aandeel in portefeuille. De koers van Eur 6,= of 8,= is TE ver van de intrinsieke waarde en TE ver verwijderd van de verwachten opbrengsten in de toekomst.
Nu eerst het jaarverslag inzien......ook te zien via de website van PontMeyer.

Het PB over de resultaten 2010 volgt hieronder:

P E R S B E R I C H T Zaandam, 15 maart 2011
Resultaten PontMeyer 2010

PontMeyer verbetert operationeel resultaat in moeilijke markt

* Omzet daalt met 7,8% tot € 303,7 miljoen (2009: € 329,5 miljoen)
* Kostenniveau afgenomen met 9,3% (€ 8,0 miljoen)
* Stijging operationeel resultaat vóór bijzondere posten tot € 1,3 miljoen negatief (2009: € 3,3 miljoen negatief)
* Het netto resultaat bedraagt € 2,7 miljoen negatief (2009: € 12,6 miljoen negatief)
* De onderneming stelt voor om over 2010 geen dividend uit te keren

Anne Schouten, voorzitter Raad van Bestuur PontMeyer: "In 2010 heeft de bouw zich niet hersteld na de scherpe daling van het bouwvolume in 2009. De daling heeft zich in 2010 doorgezet. De bouw is laatcyclisch en daardoor zijn de gevolgen van de economische crisis nog duidelijk merkbaar, daar waar andere branches al uit het dal kruipen.

Door de reorganisatie die in 2009 is gestart zijn de kosten structureel verlaagd.

Om de service te verbeteren, de voorraad te verlagen en de transportkosten terug te dringen is een begin gemaakt met de implementatie van de nieuwe Logistieke Blauwdruk. In dit plan wordt het aantal plaatsen van waaruit bezorgd wordt, teruggebracht van 32 naar 7 logistieke service punten.

De centrale houtbewerking van De Twee Gebroeders, de logistieke activiteiten van de groothandel Trima en de voorraad en bewerkingsfaciliteiten van Trespont zijn om dezelfde redenen in Zaandam ondergebracht.

Bovendien hebben we veel aandacht besteed aan de verbetering van onze commerciële basisprocessen. Een breed assortiment en een uitgekiende voorraad zijn hierbij essentieel. En de klant staat vanzelfsprekend nummer 1.

In deze cyclische markt zijn we in staat om de financieringsbehoefte te beheersen in mindere tijden en sterk te verlagen in goede tijden."Toelichting op de resultaten

De ontwikkelingen op de afzet- en aanvoermarkten hebben grote invloed gehad op de omzet- en resultaatontwikkeling van PontMeyer. Bij een omzet van € 303,7 miljoen (2009: € 329,5 miljoen) werd een operationeel resultaat voor bijzondere posten geboekt van € 1,3 miljoen negatief (2009: € 3,3 miljoen negatief). Het netto resultaat na belastingen inclusief bijzondere baten en lasten nam toe tot € 2,7 miljoen negatief (2009: € 12,6 miljoen negatief).

Mede als gevolg van prijsstijgingen zijn de voorraden opgelopen van € 51,3 miljoen eind 2009 tot € 55,6 miljoen in 2010. Het aantal debiteurendagen is in 2010, ondanks de moeilijke tijden, niet opgelopen.

Begin 2009 is een reorganisatieplan opgesteld, ondermeer met als doel om het aantal medewerkers in alle delen van de organisatie te verminderen tot 821 fte's eind 2010. Dit plan is gedurende het jaar afgerond en ultimo 2010 bedraagt het aantal fte's 808.

De voorziening die begin 2009 is genomen om het reorganisatieplan ten uitvoer te brengen was toereikend.

Dividend

De onderneming stelt voor om over 2010 geen dividend uit te keren.

Vooruitzichten

De laatste voorspellingen van de bouwproductie geven aan dat het jaar 2011 nog zwaar zal zijn voor de bouwbedrijven en de toeleveranciers. Het Economisch Instituut voor de Bouw geeft aan dat naar verwachting de bodem in 2010 is bereikt. Het instituut prognotiseert 1% groei van de bouwproductie in 2011 en verdere groei in 2012. Dit moet uiteraard wel gezien worden tegen de achtergrond van een aanvankelijk nog laag productieniveau. De verdere verbetering van de organisatie, de verlaging van het kostenniveau en de verkorting van de balans vormen voor PontMeyer de uitgangspositie om deze moeilijke marktomstandigheden goed door te komen.

De onzekerheid over de omvang van het bouwvolume, zoals die op basis van de huidige voorspellingen worden ingeschat, maken het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten voor geheel 2011.

PontMeyer zal zich blijven aanpassen aan de marktomstandigheden door vergroting van de aantrekkelijkheid van de formule, kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau.

Profiel

PontMeyer is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Het concern heeft 50 vestigingen verspreid over het hele land en telt ongeveer 800 medewerkers. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is PontMeyer dé partner voor bouwend Nederland.Voor nadere informatie:

Anne Schouten

telefoon: 075 - 6536 210

René Olsthoorn

telefoon: 075 - 6536 214
kolifant
0
Sinds 1999 bezit Hal Trust een groot belang in Pont Meyer.
Hal sorteert Pont Meyer onder de "niet-beursgenoteerde" belangen. Het aandeel wordt opgevoerd tegen de Intrinsieke Waarde. In het recente jaarverslag van de Hal Trust wordt over Pont Meyer het volgende geschreven.
Blijkbaar is er nog steeds vertrouwen. Verstandig, want de markt van Pont Meyer herstelt en Pont Meyer zelf staat er prima voor !

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

uit het Jaarverslag van Hal Trust over 2010:

PontMeyer N.V. (56,7%), gevestigd in
Zaandam, is een vooraanstaande leverancier
van hout, plaat- en bouwmaterialen voor de
Nederlandse bouwmarkt. Het concern had eind
2010 ongeveer 800 medewerkers in dienst,
verspreid over 50 vestigingen in Nederland.
De omzet over 2010 daalde met € 26 miljoen
(8%) tot € 304 miljoen. Deze daling werd
met name veroorzaakt door lagere volumes
als gevolg van de verminderde activiteit in de
Nederlandse bouwmarkt. Het bedrijfsresultaat
bedroeg negatief € 1 miljoen (2009: negatief
€ 3 miljoen).
HAL heeft sinds 1999 een belang in PontMeyer.
kolifant
0
P E R S B E R I C H T Zaandam, 13 september 2011

Resultaten PontMeyer eerste halfjaar 2011

PontMeyer verbetert resultaten in uitdagende marktOmzet stijgt met 8,6% tot € 170,7 miljoen (H1 2010:€ 157,1 miljoen)
Kostenniveau neemt af met 2,8% (€ 1,1 miljoen)
Operationeel resultaat vóór bijzondere posten verbetert met € 3,6 miljoen
Nettoresultaat € 1,2 miljoen (H1 2010:€ -1,3 miljoen)
Werkkapitaal daalt met € 15,4 miljoen tot € 45,9 miljoen (H1 2010:€ 61,3 miljoen)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van PontMeyer: "We hebben onze resultaten verbeterd in een markt die zonder meer uitdagend genoemd kan worden. De eerste helft van 2011 zijn de bouwactiviteiten licht toegenomen ten opzichte van die in de eerste helft van 2010. Dit wordt voor een belangrijk deel verklaard door het feit dat in het begin van dit jaar het bouwweer aanzienlijk beter was dan vorig jaar, toen kon door de strenge vorst bijna niet buiten worden gewerkt. In die zin is er nog geen sprake van een structurele stijging van de vraag in het marktsegment waarin PontMeyer werkzaam is. Desondanks steeg de omzet in het eerste half jaar ten opzichte van vorig jaar met ruim 13 miljoen euro, oftewel 8,6%.De reorganisatie die in 2009 is ingezet heeft tot aanzienlijke kostenbesparingen geleid. In 2011 is het kostenniveau van de onderneming verder gedaald. Ook het werkkapitaal is aanzienlijk teruggebracht.De vooruitzichten voor de komende periode zijn volgens voorspellingen van toonaangevende instituten nog niet rooskleurig. Op basis van deze onzekere marktomstandigheden kan PontMeyer, zeker gezien de actuele financieel-economische ontwikkelingen, geen uitspraken doen over de resultaten van 2011."Toelichting op de resultaten
De omzet is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2010 met 8,6% toegenomen van € 157,1 miljoen tot € 170,7 miljoen. Ondanks de volumestijging lag het kostenniveau 2,8% onder dat van vorig jaar. Het operationeel resultaat voor bijzondere posten bedroeg € 3,0 miljoen (2010: € -0,6 miljoen). Het netto resultaat was met € 1,2 miljoen ruim € 2,5 miljoen beter dan vorig jaar.

De financiële consequenties van de verkoop van de activiteiten van HKN Heerenveen zijn volledig afgewikkeld en verantwoord in deze halfjaarcijfers.De voorraden zijn in het eerste halfjaar van 2011 met € 6,6 miljoen gedaald, waardoor - mede in combinatie met de positieve kasstroom uit operationele activiteiten - de bankschuld ten opzichte van eind 2010 is gedaald met € 12,6 miljoen.Vooruitzichten
De effecten van de economische crisis zijn in onze laat-cyclische sector nog altijd fors. Het productieniveau in de bouw is laag. De onzekerheid over de omvang van het bouwvolume, zoals die op basis van de huidige voorspellingen wordt geschat, maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten voor geheel 2011.Profiel

PontMeyer is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Het concern heeft 49 vestigingen verspreid over het hele land en telt ongeveer 800 medewerkers. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is PontMeyer dé partner voor bouwend Nederland.Voor nadere informatie:

De heer Anne Schouten

Telefoon: 075 - 6536 211

De heer René Olsthoorn

Telefoon: 075 - 6536 214
[verwijderd]
0
ik weet dat dit niet het meest druk besproken aandeel van het forum is, maar wat een koers- en volumestijging vandaag op het eind!

weet iemand meer?

voorlopige resultaten komen op 24 januari.
kolifant
0

Zaandam, 20 maart 2012

Resultaten PontMeyer 2011

PontMeyer verbetert resultaten in uitdagende markt

* Omzet stijgt met 4,9% tot € 318,7 miljoen (2010: € 303,7 miljoen)

*Kostenniveau neemt af met 2,9% (€ 2,3 miljoen)

*Operationeel resultaat vóór bijzondere posten verbetert met € 6,4 miljoen tot € 5,1 miljoen (2010: € -1,3 miljoen)

*Nettoresultaat verbetert met € 5,0 miljoen tot € 2,3 miljoen (2010: € -2,7 miljoen)

*Werkkapitaal daalt met € 15,2 miljoen tot € 44,4 miljoen (2010: € 59,6 miljoen)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van PontMeyer: “De resultaten van PontMeyer zijn verbeterd in een markt die al geruime tijd uitdagend genoemd kan worden. De eerste helft van 2011 namen de bouwactiviteiten licht toe ten opzichte van de eerste helft van 2010. Hierdoor ontstond enig optimisme, het herstel verloor echter al snel vaart. De toename had vooral te maken met het betere bouwweer ten opzichte van 2010, van een structurele stijging van de vraag in het marktsegment was geen sprake. Na de bouwvak daalde de vraag. Vooral als gevolg van het verslechterende conjunctuurbeeld en de onrust binnen Europa als gevolg van de financiële crisis in een aantal Zuid-Europese landen.
Desondanks steeg de omzet ten opzichte van vorig jaar met bijna 5% tot € 318,7 miljoen. De in 2009 ingezette reorganisatie, de in 2010 gestarte efficiencyslag met betrekking tot logistiek en de verkoop van de prefab-activiteiten in 2011, hebben tot aanzienlijke kostenbesparingen geleid, waardoor het kostenniveau van de onderneming in 2011 verder is gedaald. Ook het werkkapitaal is aanzienlijk teruggebracht. Dit leverde, in relatie tot de moeilijke marktomstandigheden, een tevredenstellend operationeel resultaat op.
De vooruitzichten voor 2012 zijn volgens voorspellingen van toonaangevende instituten nog niet rooskleurig. Evenals onze klanten moeten wij de komende jaren alle zeilen bijzetten. Met de medezeggenschap is overeengekomen dat de organisatie van de onderneming verder wordt aangepast aan de markt op het moment dat sprake is van een verdere daling van de markt. De additionele verbetering van de organisatie en verlaging van de kosten vormen voor PontMeyer de uitgangspositie om de huidige marktomstandigheden op een alleszins redelijke manier door te komen."
Toelichting op de resultaten
De ontwikkelingen op de aan- en afvoermarkten hebben grote invloed gehad op de omzet- en resultaatontwikkeling van PontMeyer. Bij een omzet van € 318,7 miljoen (2010: € 303,7 miljoen) werd een operationeel resultaat van € 5,1 miljoen positief behaald (exclusief een eenmalige bate van € 0,5 miljoen), in 2010 was dit resultaat € 1,3 miljoen negatief. Het netto resultaat na belastingen was € 2,3 miljoen positief (2010: € 2,7 miljoen negatief). De voorraden zijn vooral als gevolg van assortimentsbeheer en de ingezette wijziging van het logistieke model gedaald tot € 49,0 miljoen (2010: € 55,6 miljoen). Deze daling is gerealiseerd ondanks prijsstijgingen. Het aantal debiteurendagen is ondanks de moeilijke marktsituatie in lijn met vorig jaar. Ook is de schade die PontMeyer lijdt door faillissementen van klanten in 2011 niet groter dan in 2010. De financieringsbehoefte is gedurende het jaar gedaald, waarbij de vergelijking met eind 2010 een verschil van € 21,8 miljoen laat zien. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door het positieve operationele resultaat en de reductie van het werkkapitaal.

Dividend:
De onderneming stelt voor om, gegeven de onzekere marktvooruitzichten, over 2011 geen dividend uit te keren.

Vooruitzichten:
De onzekerheid over de omvang van het bouwvolume, zoals die op basis van de huidige voorspellingen wordt geschat, maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten voor 2012. PontMeyer zal zich blijven aanpassen aan de marktomstandigheden door vergroting van de aantrekkelijkheid van de formule, verbetering van de service, kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau.

Profiel:
PontMeyer is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Het concern heeft 49 vestigingen verspreid over het hele land en telt ongeveer 800 medewerkers. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is PontMeyer dé partner voor bouwend Nederland.

Voor nadere informatie:
De heer Anne Schouten
telefoon: 075 – 6536 234
De heer René Olsthoorn
telefoon: 075 – 6536 214
51 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 15 aug 2022 17:35
Koers 126,000
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 126,200
Laag 125,400
Volume 2.699
Volume gemiddeld 6.111
Volume gisteren 2.699

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront