De arrogantie van oorlogszuchtig Israel

130 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

Mr. Nice Guy schreef:


[quote=bobootje]
Aanbevolen van mij VWTG!

Op zo'n manier duscussieren over zaken,gewoon heel open en met respekt maakt het een stuk prettigerzo kan het ook...

en dan hoeven we ook niet IEX-moderator het leven zeur maken... beschaafd, volwassen zoals het hoort

[verwijderd]
1
anti semitisme wordt altijd in de beperkte vorm voor jodenhaat gebruikt
anti islamisme of anti mohammedanisme,iedere vorm van discriminatie is af te keuren dus veel te beperkt door het alleen maar te beperken tot ant semitisme,geld ook voor haat naar moslims of voor welke haat naar welke groep mensen of individuen dan ook.
[verwijderd]
7
quote:

hermione schreef:


Dan zul je toch eerst een definitie moeten geven van antisemitisme. Die kreet wordt mij wat te gemakkelijk gebruikt.
In een verwijderde discussie gaf Serro een mening die kritisch was t.a.v. Israel(beleid). Dat maakt het geen antisemitisme. Hij werd daar door Silly wel van beticht.

Als er antisemitisme in Amsterdam is dan is er ook antiamarokkanisme, antimoslimisme, antiblondisme en noem maar op.
Er zijn altijd lui die in groepsverband iemand met bepaalde kenmerken uitschelden, treiteren etc.
Hoe herkenbaarder de kenmerken hoe meer kans op dat gedrag.
Dus daar hebben joden echt geen monopolie op.Er liggen hier typisch een aantal nuances:
-anti-marokanisme vertegenwoordigt de wens dat veel Marokkaanse jongetjes zich eens beter gaan gedragen en de normen en waarden van onze samenleving leren te respecteren; daar is niets mis mee
-anti-moslimisme onderstreept de wens dat Moslims overal in de wereld ophouden maatschappijen te ontwrichten en doelloos geweld tegen burgers te gebruiken; daar is niets mis mee.
-antiblondinisme is het kenmerk van de groep die blond niet mooi vindt en waarschijnlijk pleit voor een andere kleur; daar is niets mis mee
-antisemitisme: speelt zich af in de groep die zonder verzet en met instemming in de oorlog 6 miljoen joden naar de dood zagen vertrekken en nu weer dezelfde praatjes verkopen. En die geen vinger uit zullen steken als Israël daadwerkelijk vernietigd wordt. En daar is alles mis mee.

vr gr
VWTG
[verwijderd]
2
quote:

bobootje schreef:


anti semitisme wordt altijd in de beperkte vorm voor jodenhaat gebruikt
anti islamisme of anti mohammedanisme,iedere vorm van discriminatie is af te keuren dus veel te beperkt door het alleen maar te beperken tot ant semitisme,geld ook voor haat naar moslims of voor welke haat naar welke groep mensen of individuen dan ook.Ook op dit forum is te merken dat joden iedere kritiek al snel bestempelen als antisemitisme.

Mr Nice Guy schrijft dat anti-Israelische uitspraken keihard moeten worden aangepakt.
Ik vind dat zo'n uitspraak van Mr Nice Guy keihard moet worden aangepakt.


Wanneer b.v. in een discussie de oprechte mening geuit zou worden dat de joden nu van slachtoffer in WO2 dader zijn geworden in de Palestijnse kwestie dan vindt Mr Nice Guy dat anti-Israel en dus mag het niet gezegd worden.
Not such a nice guy!

[verwijderd]
3
quote:

vanwiegtotgraf schreef:


[quote=hermione]
Dan zul je toch eerst een definitie moeten geven van antisemitisme. Die kreet wordt mij wat te gemakkelijk gebruikt.
In een verwijderde discussie gaf Serro een mening die kritisch was t.a.v. Israel(beleid). Dat maakt het geen antisemitisme. Hij werd daar door Silly wel van beticht.

Als er antisemitisme in Amsterdam is dan is er ook antiamarokkanisme, antimoslimisme, antiblondisme en noem maar op.
Er zijn altijd lui die in groepsverband iemand met bepaalde kenmerken uitschelden, treiteren etc.
Hoe herkenbaarder de kenmerken hoe meer kans op dat gedrag.
Dus daar hebben joden echt geen monopolie op.

[/quote]

Er liggen hier typisch een aantal nuances:
-anti-marokanisme vertegenwoordigt de wens dat veel Marokkaanse jongetjes zich eens beter gaan gedragen en de normen en waarden van onze samenleving leren te respecteren; daar is niets mis mee
-anti-moslimisme onderstreept de wens dat Moslims overal in de wereld ophouden maatschappijen te ontwrichten en doelloos geweld tegen burgers te gebruiken; daar is niets mis mee.
-antiblondinisme is het kenmerk van de groep die blond niet mooi vindt en waarschijnlijk pleit voor een andere kleur; daar is niets mis mee
-antisemitisme: speelt zich af in de groep die zonder verzet en met instemming in de oorlog 6 miljoen joden naar de dood zagen vertrekken en nu weer dezelfde praatjes verkopen. En die geen vinger uit zullen steken als Israël daadwerkelijk vernietigd wordt. En daar is alles mis mee.

vr gr
VWTG


Wie niet voor mij is, is tegen mij.
Dat is kenmerk van het veroordelen van het anti denken.

Dat ook joden meededen aan de protestmanifestatie in Amsterdam afgelopen zaterdag wordt door deze zwartwitdenkers helemaal niet begrepen.
Je kunt ook binnen eigen kring anti denken.
Die schakering past echter niet in de doctrine.


Groet.
[verwijderd]
0

Dat ook joden meededen aan de protestmanifestatie in Amsterdam afgelopen zaterdag wordt door deze zwartwitdenkers helemaal niet begrepen.
Je kunt ook binnen eigen kring anti denken.
Die schakering past echter niet in de doctrine.


Groet.

[/quote]

Was Job Cohen ook van de partij?

vr gr
VWTG
[verwijderd]
0
quote:

hermione schreef:


[quote=bobootje]
anti semitisme wordt altijd in de beperkte vorm voor jodenhaat gebruikt
anti islamisme of anti mohammedanisme,iedere vorm van discriminatie is af te keuren dus veel te beperkt door het alleen maar te beperken tot ant semitisme,geld ook voor haat naar moslims of voor welke haat naar welke groep mensen of individuen dan ook.

[/quote]

Ook op dit forum is te merken dat joden iedere kritiek al snel bestempelen als antisemitisme.

Mr Nice Guy schrijft dat anti-Israelische uitspraken keihard moeten worden aangepakt.
Ik vind dat zo'n uitspraak van Mr Nice Guy keihard moet worden aangepakt.


Wanneer b.v. in een discussie de oprechte mening geuit zou worden dat de joden nu van slachtoffer in WO2 dader zijn geworden in de Palestijnse kwestie dan vindt Mr Nice Guy dat anti-Israel en dus mag het niet gezegd worden.
Not such a nice guy!
zo is het afgelopen vrijdag ook fout gegaan...! weet je, alle verkeerde interpretatie en beledigingen, ect...

ik probeer mij heel duidelijk uit te drukken, lukt het mij niet dan mag je om een uitleg vragen...

zo kan het ook !
[verwijderd]
2
quote:

vanwiegtotgraf schreef:


-antisemitisme: speelt zich af in de groep die zonder verzet en met instemming in de oorlog 6 miljoen joden naar de dood zagen vertrekken en nu weer dezelfde praatjes verkopen. En die geen vinger uit zullen steken als Israël daadwerkelijk vernietigd wordt. En daar is alles mis mee.Dat maakt iemand die hier op het forum kritische geluiden laat horen t.a.v. het beleid van Israel t.o.v. Palestijnen geen antisemiet.

Zonder veel aanpassingen kan jouw tekst op andere groepen worden losgelaten.

Antipalestinisme: speelt zich af in een groep die zonder verzet en met instemming sinds de oorlog (WO2) talloze Palestijnen om zagen komen en nu weer dezelfde praatjes verkopen. En die geen vinger uit zullen steken als de Palestijnse staat er niet komt. En daar is alles mis mee.

Ivanrybkin
4
Een van de punten waardoor waarschuwingslampjes moeten gaan branden is als de discussies over het handelen van een staat (Israel) worden teruggevoerd tot de acties van een etnische groep (de joden).

Als je wil de handelingen van de staat israel en de inwoners aan de kaak wil stellen, moet je praten over de israeli's. (waarvan 20% ofzo arabisch).

Het voortdurend praten over "de joden" die van alles willen is op zijn minst onzorgvuldig.

Zeker als het gaat over stellingen waarin een combi van "de joden" en een haatdragende actie tegen een andere groep samen opgaan, dan is dat meestal een zin waarin een etnische groep op een oneigenlijke manier in de hoek wordt gezet. (loop de diverse draadjes maar eens na).

Zo ontstaan mythes over de intenties of gewoonten van die etnische groep. In de loop van de geschiedenis gingen mensen die mythes echt geloven en leidde dat steenvaast tot haat en geweld.

Het cidi geeft vast wel mooie definities van antisemitisme
Ivanrybkin
3
Wat is antisemitisme?
Het anders behandelen van Joden dan andere mensen, in het bijzonder het je vijandig opstellen ten opzichte van Joden op grond van vooroordelen, noemt men antisemitisme. Dat gebeurt soms nog steeds, bijvoorbeeld als mensen Joden verwijten dat ze de wereldpolitiek beheersen, terwijl iedereen weet dat dit onmogelijk is voor de 15 miljoen Joden, die er nu nog zijn. Vooral in de Arabische landen hoor je dit soort beledigingen nu nog.

Ook het gezegde dat "de Joden (of Israeli's) zich even kwalijk opstellen tegenover de Palestijnen, als de Nazi's in de Tweede Wereldoorlog" is een antisemitische uitlating. Immers Israel is in een strijd verwikkeld met de Palestijnen, waarbij helaas slachtoffers vallen, soms ook onschuldige mensen, maar het aantal doden (ca 2500) staat niet in verhouding met het aantal vermoorde Joden in 1940-1945. Bovendien hebben de Nazi's 6 miljoen Joden systematisch vernietigd, zonder dat er sprake was van enig conflict, terwijl de Palestijnen merendeels vallen bij gevechtshandelingen. Degenen, die dit soort kromme vergelijkingen maken, rekenen eventuele fouten van Joden de hele groep aan. Zij overdrijven die fouten tot gigantische proporties en proberen daarmee de hele groep in een kwaad daglicht te stellen. Overigens is normale kritiek op Israel en Joden, zoals je die op andere personen en volkeren kunt hebben, niet antisemitisch.

De term antisemitisme werd voor het eerst gebruikt tussen 1870 en 1880 in Duitsland door W. Marr (o.a. in zijn Antisemitische Hefte, 1879). Hij is voortgekomen uit de 19de-eeuwse taalwetenschap, die een indeling naar talen overbracht op die van volken en rassen en het ontzeggen van bepaalde rechten. Met name in het negentiende-eeuwse Rusland heeft het antisemitisme zich gemanifesteerd in pogroms (het massaal vermoorden en beschimpen van Joden door gewapende bendes). Dat had de emigratie van Joden naar Verenigde Staten en de oprichting van zionistische bewegingen, die uiteindelijk tot de stichting van de staat Israël hebben geleid, tot gevolg. Een beroemd geval van antisemitisme in het 19de-eeuwse Frankrijk was de Dreyfus-affaire. De Joodse kapitein Dreyfuss in het Franse leger werd ten onrechte van hoogverraad beschuldigd.

De uiterste consequentie van antisemitisme is getrokken door het nationaal-socialisme in Duitsland na de machtsovername van Adolf Hitler in 1933. Via wetgeving (o.a. de Neurenbergse rassenwetten van 1935) werden joodse Duitsers tot rechteloze burgers gemaakt. De discriminatie van joden breidde zich tijdens de Duitse bezetting van een groot aantal West- en Oost-Europese landen ook tot die gebieden uit en heeft uiteindelijk geleid tot de vernietiging van ca. zes miljoen Europese joden in de concentratiekampen.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben zich van tijd tot tijd antisemitische oplevingen voorgedaan, o.a. in Oost-Europa (de anti-joodse artsenprocessen in de Sovjet-Unie [1953], de Slansky-processen in Tsjechoslowakije [1951-1952]), terwijl ook de beperkingen die de Sovjet-Unie oplegde aan de emigratie van joodse burgers als antisemitisme kan worden betiteld. Na de ineenstorting van het communisme zijn in enkele Oost-Europese landen ook rechtsextremistische partijen (o.a. in Rusland) ontstaan die openlijk antisemitische leuzen voeren.

Ook in West-Europese landen en Zuid-Amerika hebben zich na de Tweede Wereldoorlog gevallen van antisemitisme voorgedaan. Schending van joodse begraafplaatsen, bekladding van synagogen en gebouwen van joodse organisaties komen regelmatig voor. In een aantal West-Europese landen zijn in de jaren tachtig, als reactie op de massale immigratie van buitenlanders, rechtsextremistische partijen ontstaan, die vaak ook antisemitische trekken vertonen. In Frankrijk noemde de leider van het Front National, Le Pen, de holocaust "een detail in de geschiedenis". Door het Israëlisch-Arabische conflict zijn er in tal van Arabische landen antizionistische en antisemitische manifestaties geweest, waardoor een massale emigratie van joden uit Arabische landen naar Israël heeft plaatsgevonden.

De oorzaken voor het antisemitisme worden vaak psychologisch en sociologisch verklaard: antisemitisme is een vorm van haat tegen een minderheid, opgewekt door het feit dat deze zich niet aan de meerderheid wil aanpassen, zwak is en een vreemde groep is. Antisemitisme blijkt vaak de kop op te steken in tijden van crisis (misoogsten, epidemieën, oorlogen of de nasleep daarvan). Een belangrijke oorzaak van de hardnekkigheid van het antisemitisme is de opstelling van het christendom en met name de Rooms-Katholieke Kerk, die eeuwenlang leerde dat joden verantwoordelijk waren voor de dood van Jezus. Eerst het Tweede Vaticaans Concilie gaf in 1965 na langdurige beraadslagingen een compromisverklaring uit waarin het antisemitisme veroordeeld werd en werd gesteld dat de hedendaagse joden niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de dood van Jezus. Pas in 1993 bij de erkenning van de staat Israël door het Vaticaan werd officieel het antisemitisme veroordeeld. Over de rol van de Rooms-Katholieke Kerk daarin werd echter geen uitspraak gedaan.

Het antisemitisme is door de eeuwen heen gevoed door talrijke geschriften, o.a. van Johannes Chrysostomus, Luther (Von den Juden und ihren Lügen), Bossuet, Wagner, Hitler en Rosenberg. Van grote propagandistische waarde waren ook de Protocollen van de Wijzen van Sion, die onlangs in bewerkte vorm in de serie "Ruiter zonder paard" in Egypte en andere Arabische landen te zien waren . Ook het beeld van joden in de literatuur, van Shakespeare, Dickens, Balzac tot Dostojevski, Gogol, Celine en Fassbinder is vaak karikaturaal geweest.


bron www.cidi.nl/
Ivanrybkin
4
quote:

hermione schreef:Ook op dit forum is te merken dat joden iedere kritiek al snel bestempelen als antisemitisme.
Voorbeeld van een dubieuze uitspraak.
Er wordt vanuit gegaan dat de personen die het opnemen voor israel joden zijn.

zo'n stelling is niet zorgvuldig, tenzij diverse personen zich expliciet hebben laten voorstaan op hun etniciteit, en zij inderdaad onderdelen van de discussie antisemitisme hebben genoemd.die combi is niet voorgekomen.

Dus is de stelling stemingmakerij!

Boemba ~ de stem van de rede
1
quote:

ButlerBeleg schreef:


Officeel zijn bij de strijd tot nu toe 411 Libanezen en 42 Israëliërs omgekomen.
[/quote]

[quote]
Blaming the victim


sommigen zijn blijkbaar elk gevoel voor perspectief kwijt...


[verwijderd]
1
quote:

Ivanrybkin schreef:


Wat is antisemitisme?
Ook het gezegde dat "de Joden (of Israeli's) zich even kwalijk opstellen tegenover de Palestijnen, als de Nazi's in de Tweede Wereldoorlog" is een antisemitische uitlating.
Immers Israel is in een strijd verwikkeld met de Palestijnen, waarbij helaas slachtoffers vallen, soms ook onschuldige mensen, maar het aantal doden (ca 2500) staat niet in verhouding met het aantal vermoorde Joden in 1940-1945.
bron www.cidi.nl/


Nou dat is nog eens een onafhankelijke en objectieve defintie, maar niet heus.
Omdat het aantal doden niet in verhouding staat mag je blijkbaar niet beweren dat Israeli's/joden nu dader zijn geworden in plaats van slachtoffer.

Definitie van antisemitisme volgens de dikke vandalen:

racisme gericht tegen de joden, jodenhaat.[verwijderd]
1
quote:

Ivanrybkin schreef:


[quote=hermione]

Ook op dit forum is te merken dat joden iedere kritiek al snel bestempelen als antisemitisme.

[/quote]


Voorbeeld van een dubieuze uitspraak.
Er wordt vanuit gegaan dat de personen die het opnemen voor israel joden zijn.

zo'n stelling is niet zorgvuldig, tenzij diverse personen zich expliciet hebben laten voorstaan op hun etniciteit, en zij inderdaad onderdelen van de discussie antisemitisme hebben genoemd.die combi is niet voorgekomen.

Dus is de stelling stemingmakerij!Je hebt gelijk dat de uitspraak onzorgvuldig is. Je hebt ongelijk als je mij beticht van stmemingmakerij.
Silly heeft wel degelijk geschreven dat ze Joods is en zij heeft de mening van serro antisemitisch genoemd. Inderdaad enkelvoud, geen meervoud.!

Boemba ~ de stem van de rede
1
quote:

Ivanrybkin schreef:


Een van de punten waardoor waarschuwingslampjes moeten gaan branden is als de discussies over het handelen van een staat (Israel) worden teruggevoerd tot de acties van een etnische groep (de joden).


nou wil ik niet vervelend doen ofzo hoor, maar het jodendom is toch de enige bestaansreden van israel?

normaliter vormt een staat zich door de mensen die al in het desbetreffende gebied wonen.
israel is wat dat betreft uniek omdat het een staat is die zich gevormd heeft rondom een religie, waarna de beoefenaars van die religie zich in het aangeduide gebied gingen vestigen.

om dus te zeggen dat het schandalig is om de acties van israel op welke manier dan ook in verband te brengen met het jodendom is erg onzorgvuldig en doet geweld aan de joodse geschiedenis en traditie.

het is de joodse staat israel

en het dient onmiddelijk opgedoekt te worden

[verwijderd]
2
quote:

hermione schreef:


[quote=vanwiegtotgraf]
-antisemitisme: speelt zich af in de groep die zonder verzet en met instemming in de oorlog 6 miljoen joden naar de dood zagen vertrekken en nu weer dezelfde praatjes verkopen. En die geen vinger uit zullen steken als Israël daadwerkelijk vernietigd wordt. En daar is alles mis mee.

[/quote]

Dat maakt iemand die hier op het forum kritische geluiden laat horen t.a.v. het beleid van Israel t.o.v. Palestijnen geen antisemiet.

Zonder veel aanpassingen kan jouw tekst op andere groepen worden losgelaten.

Antipalestinisme: speelt zich af in een groep die zonder verzet en met instemming sinds de oorlog (WO2) talloze Palestijnen om zagen komen en nu weer dezelfde praatjes verkopen. En die geen vinger uit zullen steken als de Palestijnse staat er niet komt. En daar is alles mis mee.
De voor de rechtvaardige zaak door onze Palestina-fans zo toegejuichte geweldsspiraal (vliegtuigkapingen, intifada's, aanslagen)heeft de welvaart van de Palestijnse bevolking praktisch geheel vernietigd. Neem maar aan dat de Palestijnen die zich die tijd nog herinneren niet blij meer zullen zijn met de adviezen van hun politiek-correcte westerse vrienden. Bij erkenning van het bestaansrecht van de staat Israël was er dan ook waarschijnlijk al lang een Palestijnse Staat geweest. Dat wordt door niemand betwist. Het past wel leuk in het linkse straatje anti-semitisme te vervangen door anti-palestinisme en dan net te doen alsof het hetzelfde is.

vr gr
VWTG
Ivanrybkin
0
quote:

hermione schreef:Omdat het aantal doden niet in verhouding staat mag je blijkbaar niet beweren dat Israeli's/joden nu dader zijn geworden in plaats van slachtoffer.Beweren mag je dat zeker.

Maar , en dan zijn we weer terug bij een heel aantal pagina's geleden, dat is m.i. een staaltje van "blaming the victim".

Het is zeker waar dat de israeli's momenteel slachtoffers maken. dat ontkent niemand! dat er mensen onterecht slachtoffer worden, dat ontkent ook niemand.

De vervolgvraag is dan ook m.i. of de acties legitiem zijn gezien de dreiging die er uitgaat van de hezbollah en de bijbehorende sponsors.

Dan heb je een echte discussie.
Dan kunnen we echt eens het thema onder handen nemen.

Het antwoord is niet simpel!
Cézan
0
quote:

Yellowww. schreef:


Een oorlog dient altijd een groter belang dan het alleen uitschakelen van je directe tegenstander. De Nato ( lees VS ) zal zich over een niet al te lange tijd gaan nestelen tussen Israel en de Hezbollah ( lees Syrie ). Vanuit daar kan men Damascus in enkele dagen tijd bereiken en zo de invloedsfeer verder uitbreiden en controle te krijgen over de natuurlijke grondstoffen. Libanon zal het toneel zijn van een guerilla zoals ook heden in Irak gebeurt.
Een vreedzaam middenoosten is verder weg dan ooit tevoren.

Makes sense.
Rome conf. is dus mislukt omdat volgens gerucht US niet echt mee wil werken aan een cease fire.
Vraag ik me af wat Rice daar dan doet. Israel wordt zo meer tijd gegund voor bouwen bufferzone en uitroken Hez.
Czn.
Ivanrybkin
0
quote:

hermione schreef:Je hebt gelijk dat de uitspraak onzorgvuldig is. Je hebt ongelijk als je mij beticht van stmemingmakerij.
Silly heeft wel degelijk geschreven dat ze Joods is en zij heeft de mening van serro antisemitisch genoemd. Inderdaad enkelvoud, geen meervoud.!
Oke, als dat zo is, dan valt het mee met de stemmingmakerij.

Het was wel helderder geweest als je ipv "Joden" gewoon Silly had gezegd.

Maar ja, wie houdt er dan oko rekening met komman*****s zoals ik.
[verwijderd]
1
quote:

Ivanrybkin schreef:


[quote=hermione]

Omdat het aantal doden niet in verhouding staat mag je blijkbaar niet beweren dat Israeli's/joden nu dader zijn geworden in plaats van slachtoffer.

[/quote]

Beweren mag je dat zeker.

Maar , en dan zijn we weer terug bij een heel aantal pagina's geleden, dat is m.i. een staaltje van "blaming the victim".

Het is zeker waar dat de israeli's momenteel slachtoffers maken. dat ontkent niemand! dat er mensen onterecht slachtoffer worden, dat ontkent ook niemand.

De vervolgvraag is dan ook m.i. of de acties legitiem zijn gezien de dreiging die er uitgaat van de hezbollah en de bijbehorende sponsors.

Dan heb je een echte discussie.
Dan kunnen we echt eens het thema onder handen nemen.

Het antwoord is niet simpel!
Ik ben even niet geïnteresseerd in een dioscussie over de legitimiteit van de acties.
Het gaat mij nu om de discussie over het begrip antisemitsime.
Wat in de omschrijving hierboven staat klopt niet.
Die omschrijving is niet neutraal, die is tendentieus,

130 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 545,95 -8,39 -1,51% 26 okt
AMS25-24h^ 545,38 -0,57 -0,10% 04:20
AMX 805,09 -22,32 -2,70% 26 okt
ASCX 914,31 -22,98 -2,45% 26 okt
BEL 20 3.210,16 -36,29 -1,12% 26 okt
BRX20-24h^ 3.232,10 +21,94 +0,68% 04:20
Germany30^ 12.204,90 +27,72 +0,23% 26 okt
Dutch15-index 15.862,65 -231,25 -1,44% 26 okt
Euro30-index 15.946,58 -403,33 -2,47% 26 okt
US30^ 27.690,46 0,00 0,00% 26 okt
US500^ 3.403,18 0,00 0,00% 26 okt
Nasd100^ 11.510,71 0,00 0,00% 26 okt
Japan225^ 23.414,59 0,00 0,00% 26 okt
WTI^ 38,71 +0,06 +0,17% 04:21
Brent 40,83 0,00 0,00% 26 okt
EUR/USD 1,1818 +0,0010 +0,09% 04:23
BTC/USD 13.117,66 +84,74 +0,65% 04:21
Gold spot 1.908,45 +5,61 +0,29% 04:20
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
PROSUS 81,000 +1,600 +2,02% 26 okt
Galapagos 108,000 +0,250 +0,23% 26 okt
ArcelorMittal 12,450 -0,002 -0,02% 26 okt
Dalers Laatst +/- % tijd
RANDSTAD NV 47,050 -1,580 -3,25% 26 okt
ASMI 123,050 -3,950 -3,11% 26 okt
Royal Dutch Shell A 10,536 -0,334 -3,07% 26 okt

Nieuws Forum

'Oud-topman mijnbouwer BHP mogelijk n...
Ronald Engels op 27 okt 2020 00:50
10
Flinke verliezen op Wall Street
Lepre Chaun op 26 okt 2020 21:59
6
Damrak begint fors in het rood
Maan Arkenbosch op 26 okt 2020 21:23
10
'Lagere resultaten voorzien bij chipb...
jan de vakman op 26 okt 2020 20:50
1
Drempel voor negatieve rente bij ABN ...
Kaviaar op 26 okt 2020 20:27
5