‘Hoeveel fouten mag je maken?’

30 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
flosz
26
Interview / Viroloog Jaap Goudsmit

Als Jaap Goudsmit café Wildschut in Amsterdam-Zuid binnenkomt, heeft hij zich net losgemaakt uit een verhitte mailwisseling met enkele vakbroeders. In de afgelopen dagen is het klimaatpanel van de Verenigde Naties in zwaar weer beland. Enkele pijnlijke fouten over het smelten van de Himalayagletsjers en over het gedeelte van Nederland onder de zeespiegel hebben een storm van negatieve publiciteit veroorzaakt. Goudsmit heeft wel een idee hoe de lucht te klaren. Hij vindt dat de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) de regie naar zich toe moet trekken door de Nederlandse Nobelprijswinnaar en klimaatwetenschapper Paul Crutzen het verlossende woord te laten spreken. 'Als je de klimaatwetenschap weer fatsoen wil laten krijgen, moet je Crutzen vragen het eens uit te zoeken.' Die suggestie deed hij Robbert Dijkgraaf, de president van de KNAW, per mail aan de hand.
Wat als wij op de proppen komen met een klimaatwetenschapper met even groot gezag als Crutzen die er anders over denkt?
'Ik zet er een goede fles wijn op in dat jullie geen andere Nobelprijswinnaar vinden die ook klimaatwetenschapper is. Op een bepaald moment moet ik iemand vertrouwen die al zijn hele leven met iets bezig is. Jullie mogen aannemen dat ik meer over virussen weet dan jullie. Waarom zou ik anders al dertig jaar voortploeteren en elke dag weer virussen bekijken?'

Het lijkt wel of het gezag van de wetenschap permanent klappen te verduren krijgt. Verontruste moeders hadden nog maar net twijfel gezaaid of hun dochters wel baat hadden bij vaccinatie tegen baarmoederhalskanker, of de volgende affaire diende zich aan: de Mexicaanse grieppandemie.

Wakkerden wetenschappers de angst voor het virus onnodig aan? Dienden ze soms de belangen van de farmaceutische industrie? En was het vaccin wel veilig?
Er is maar één manier om dit tanende vertrouwen te herstellen, weet topviroloog Jaap Goudsmit: 'Je moet als maatschappij erkennen dat sommige individuen een grotere bijdrage kunnen leveren dan anderen. In mijn vorige boek Tegen de vlakte citeer ik politiek wetenschapper Charles Murray: "Uitmuntendheid bestaat en het is tijd om de schitterende ongelijkheid die enkele medemensen in staat stelt de levens van anderen te verrijken te erkennen en te prijzen."'

Die uitmuntendheid is Goudsmit zelf ook niet vreemd. Uit een enquête van het toptijdschrift Science kwam hij ooit als Europa's meest vooraanstaande aidsonderzoeker naar voren. Nu is hij wetenschappelijk directeur van het bedrijf Crucell, het paradepaardje van de Nederlandse biotechnologie. Daar werkt hij aan vaccins en antistoffen tegen onder meer malaria en de griep.
In zijn recente boek, Dromen van vaccins, zegt Goudsmit dat wetenschappers zelf ook medeschuldig zijn aan het afkalven van gezag. Hadden ze zich maar niet buiten hun eigen terrein van expertise moeten wagen en over zaken waarvan ze geen verstand hebben moeten meepraten.

Een verklaring die hij niet noemt is dat zijn collega's regelmatig rampen voorspellen die uitblijven.
Was het bijvoorbeeld wel handig de Mexicaanse griep te vergelijken met de Spaanse griep van 1918, waarbij vijftig miljoen doden vielen?
'Als je naar de genetische code van het virus kijkt, lijkt het Mexicaanse virus sprekend op het virus van 1918,' zegt Goudsmit. 'Een virus heeft drie belangrijke parameters. Hoe ziekmakend is het? Hoe snel verspreidt het zich? En hoe resistent is het tegen bestaande geneesmiddelen? Je wist in het begin dat het virus gevoelig was voor geneesmiddelen, dat het het meeste leek op dat van 1918, maar toch niet erg ziekmakend was. Het was een politieke afweging. Minister Klink kon kiezen voor een route die of geld verspeelde of mensen redde, of hij kon gokken dat het allemaal wel over zou waaien, met het risico dat het achteraf zijn kop zou kosten als er toch veel doden waren gevallen en het land in rep en roer was.'
De minister besloot op basis van advies van wetenschappers.
'Het is de vraag of een wetenschapper een uitspraak over wat de minister moet doen voor zijn rekening moet nemen. In hoeverre kun je beleidsuitspraken doen op basis van wetenschappelijke waarnemingen?'

Uw collega-viroloog Ab Osterhaus stond te juichen toen Klink 34 miljoen vaccins had aangeschaft.
'Dat hij werd aangevallen op zijn integriteit, vond ik onzin. Maar je kan je wel afvragen of een wetenschapper die op zich op het terrein van beleid niet deskundig is wel een beleidsonderbouwende uitspraak moet doen. Osterhaus had officieel niet de functie om Klink te adviseren. Hij ging een debat beïnvloeden, maar niemand was verplicht te luisteren, want hij is niet de voorzitter van de Gezondheidsraad. Achteraf gezien had hij moeten zeggen: ik weet het ook niet.'

Is het ook aanvaardbaar als wetenschappers van de Gezondheidsraad tegen Ab Klink zeggen: we weten het niet?
'Ik denk dat virologen moeten adviseren over wat zij van griepvirussen weten. Osterhaus kent het virus als de beste. Maar een specialist op het gebied van de maatschappelijke consequenties van ziekte en het beschermen tegen ziekte is hij niet. Je had er ook voor kunnen kiezen een commissie van de Gezondheidsraad samen te stellen bestaande uit artsen die dagelijks patiënten zien. Als je twintig huisartsen had gevraagd: "Jullie zien jaarlijks griep, wat zouden jullie in dat geval doen?" was er misschien geen vaccin gekomen.'
U schrijft in uw boek dat de effectiviteit van de vaccins bij bejaarden wel eens kan tegenvallen.
'Die is redelijk slecht. Bij vijfenzestigplussers helpt het amper of niet.'
Toch is juist die groep opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.
'Ik vind dat ze daar een fout hebben gemaakt. Ik heb bij de voorzitter van de Gezondheidsraad en Roel Coutinho (directeur infectieziekten van het RIVM, red) geïnformeerd waarom ze besloten de bejaarden te doen. Volgens hen was het de enige groep waar ze gegevens over hadden. Ik zei: ik zie alleen maar jongeren staan op de dodenlijst van het Center for Disease Control in de VS. Amerika liep voor en daar kon je goed naar kijken. Ik heb meteen gezegd: je moet kinderen vaccineren. Ook omdat zij de bron van de infectie bij bejaarden zijn. Dat hebben we geleerd uit Japans onderzoek. Zij hadden bij toeval het uitstekende beleid alleen kinderen te vaccineren, geen bejaarden. Wij dominante westerlingen hebben ze daar van afgebracht en ze gezegd dat ze ook bejaarden moesten vaccineren. Toen ging de sterfte onder de bejaarden juist omhoog.'

De wetenschappers van de European Scientific Working group on Influenza proberen overheden er al jaren van te overtuigen dat het nuttig is vaccins en virusremmers aan te schaffen. Is dat wel verstandig?
'Ik ben er lid van. Ik schaam me daar helemaal niet voor, maar de ESWI is een door de industrie gesponsorde club, een lobbyorganisatie. Je moet het dus zo lezen dat ze dit namens de grote industrieën doen.'

flosz
9
Ab Osterhaus is voorzitter van die club. Kan hij dan nog onafhankelijk advies geven in de Gezondheidsraad?
'Dat vind ik een probleem. Mensen die in een adviesorgaan zitten moeten totaal belangeloos zijn. Ik werk bij Crucell. En Crucell staat op de beurs. Ik zou niet voorzitter van de ESWI willen zijn én in de Gezondheidsraad willen zitten. Maar dat kun je zelf weigeren. Het probleem zit vaak aan de academische kant. Ik zit nu honderd procent bij de industrie. Ik heb nog wel een universitaire baan, maar al mijn publicaties zijn Crucell-publicaties. Het zou moeilijker zijn als ik academicus zou zijn en half adviseur bij Crucell en dan uitspraken zou doen over hoe geweldig die geneesmiddelen zijn.'

Terug naar 1918. Is er geen angst gezaaid door de vergelijking met de Spaanse griep en de vijftig miljoen doden die toen vielen?
'Er zijn vier pandemieën geweest, waarvan de drie meest recente niet erg dodelijk waren en de eerste wel. Waar leg je het gewicht? Er waren mensen die zeiden: het is ook heel vaak goed afgelopen. Onmiddellijk teruggrijpen op 1918 gaat wel ver. Naarmate de pandemie vorderde, zeiden ze dat steeds meer. Misschien hadden we gebruik moeten maken van de wisdom of the crowd en tien virologen moeten polsen. Wij gingen van één expert uit. Misschien was de journalistiek niet goed genoeg. Als de media een van de andere grote griepkenners uit de wereld hadden gebeld, had je een heel ander verhaal gehad.'

Hadden wetenschappers zelf die verantwoordelijkheid niet moeten nemen, als ze vonden dat het debat te veel een kant op ging?
'Helemaal waar.'

Waarmee de viroloog zichzelf niets verwijt. In 2002 verruilde Goudsmit zijn hoogleraarschap virologie aan het AMC voor de functie van wetenschappelijk directeur van biotechnologiebedrijf Crucell. Hoewel hij nog steeds het parttime hoogleraarschap 'armoedegerelateerde infectieziekten' aan hetzelfde AMC vervult, heeft hij, naar eigen zeggen, 'voor honderd procent voor de industrie gekozen'. En dat brengt andere verantwoordelijkheden met zich mee. De keuze voor Crucell betekende ook een beetje het afscheid van de ziekte waar hij zijn indrukwekkende wetenschappelijke carrière aan te danken heeft: aids.
Begin jaren tachtig kwam hij als een van de eerste onderzoekers in aanraking met het virus, bij een besmette homoseksuele man. Hij besloot zich te richten op de mysterieuze ziekte, die toen nog als gay cancer te boek stond. Een paar jaar later vloog hij het virus persoonlijk van de VS naar Nederland. Het geïsoleerde virus zat in zijn borstzak. Nederland groeide eind jaren tachtig uit tot het epicentrum van het aidsonderzoek. Samen met jonge collega's als Roel Coutinho, Ab Osterhaus, Frank Miedema, Sven Danner en Joep Lange droeg Goudsmit fundamenteel bij aan de kennis over de ziekte. Goudsmits grootste ontdekking was dat de hoeveelheid virus in het bloed van een patiënt bepaalde hoe ziek hij werd. Hij is er zelf bescheiden over: 'Het was een doodeenvoudige waarneming.' Daarna zette hij zijn zinnen op de ontdekking van een aidsvaccin. Maar elke poging het te vinden strandde. Midden jaren negentig, schrijft Goudsmit in zijn boek, kwam het moment 'dat ik op de een of andere manier wist dat mijn bijdrage niet erg tastbaar zou worden'.

U bent somber over de kansen op een aidsvaccin. Maar tegelijkertijd haalde u fel uit naar minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking die zijn aidsbeleid naar uw smaak te veel op preventie richt.
'Ik geloof heilig dat je moet starten met iets dat je vast kan pakken. Virusremmers werken heel erg goed. En preventie werkt meestal minder, want daar komen mensen aan te pas en ingewikkelde sociale processen, die wij moeilijk in de hand hebben. Daarvan is seks nog wel de moeilijkste en drugsverslaving is ook geen simpele. Je hebt hulp die vastpakbaar is. Technische oplossingen voor mensen die geen schoon water hebben bijvoorbeeld. Daar geloof ik, maar misschien is dat mijn achtergrond, meer in dan in menselijke oplossingen. De mens is gedoemd tot falen.'

Heeft u daar twisten over in huiselijke sfeer? Uw vrouw Fransje van der Waals, die huisarts is, pleitte drie maanden geleden in Vrij Nederland juist voor preventie.
'Natuurlijk hebben wij daar debatten over. Zij gelooft heilig in onderwijs. Dat is niet in tegenspraak. Zij denkt dat de behandelaars niet weten hoe ze moeten behandelen en voorlichten en dat daardoor veel fouten worden gemaakt.'

Al heeft Crucell nog wel een aidsprogramma, Goudsmit werkt nu vooral aan medicijnen en vaccins voor een scala aan andere infectieziekten. Malaria, tuberculose, cholera, tyfus, polio, griep. Het bedrijf produceert, voornamelijk voor derdewereldlanden, miljoenen vaccins per jaar.

Vindt u het jammer dat aids bij Crucell niet de hoogste prioriteit heeft?
'Nee, want het gaat erom hoe je het beste kunt bijdragen aan de gezondheid van zo veel mogelijk mensen. Daarom ben ik ook zo trots op ons hondsdolheidproject. Jaarlijks sterven daar vijftigduizend mensen aan. Tot nu toe worden relatief slechte antistoffen gewonnen uit mensen en paarden. Ik dacht dat het met moderne technologie beter kon. We hebben in het laboratorium een cocktail van antistoffen gemaakt die uitstekend werkt. In de toekomst kunnen we hier veel levens mee redden.'
Goudsmit heeft zich gespecialiseerd in antistofpreparaten. Antistoffen zijn de eiwitten die het bloed maakt in reactie op vreemde cellen of stoffen die het lichaam binnendringen. In april 2009 publiceerde Goudsmit in Science over antistoffen tegen verschillende griepsoorten. Die werken mogelijk veel krachtiger dan bestaande geneesmiddelen als Tamiflu. Hij ontdekte antistoffen die tegen bijna alle verschillende griepvirussen werken. 'Niemand dacht dat je die kon vinden en isoleren, maar ik had een onderzoeker die daar anders over dacht. Ik gaf hem een jaar. Toen hadden we het. Met die antistoffen wist hij dieren te beschermen tegen virussen waarbij dat nog nooit was gelukt. Als je een vaccin geeft, beschermt slechts één procent van de opgewekte antistoffen tegen influenza. Maar als je de goede antistoffen te pakken hebt, kun je er in een reageerbuis zo veel van maken dat je kan zorgen dat het bloed helemaal volstroomt met die stof.'

Wanneer kunnen we het kopen?
'Er moet nog eindeloos veel gebeuren. Een ontdekking die in Nature of Science staat, is nog geen medicijn. Bij de ontwikkeling van een medicijn gaat het om de balans tussen werkzaamheid en veiligheid. Daar zijn heel veel vaste stappen voor bepaald en het duurt erg lang, soms wel tientallen jaren. We hebben die antistoffen gevonden in 2006. We gaan daar binnenkort mee de kliniek in en dan weten we of het veilig is. Dan krijg je vraagstukken als: hoe snel verdwijnt het weer uit het bloed? Hoe lang werkt het? Hoe hoog moet de dosis zijn? Wanneer geef je het? Onderweg leer je door welke hoepels je moet springen. Dat zijn er echt gigantisch veel.'

flosz
9
In uw boek beschrijft u het wetenschapsbedrijf veelvuldig als een race. Is concurrentie zo belangrijk?
'De wereld bestaat uit competitie. Ongeveer gelijktijdig met onze Science-publicatie over de griepantistoffen, verscheen in Nature ook een artikel over griepantistoffen, van onderzoekers van Harvard. Onze concurrent Genentech heeft besloten daar een medicijn van te maken. Het is een wetenschappelijke race en een race naar registratie. Wij partneren met farmaceutisch bedrijf Johnson & Johnson, die het geld en de power hebben om het naar de markt te brengen. Daardoor kan ik alles doen om het te laten slagen, maar dat moet ik wel goed doen. Ik kan nu niet meer roepen dat ik niet genoeg geld heb. Het grote voordeel van zo'n race is dat het publiek het snelst zijn geneesmiddel heeft. Want je wilt alle twee de eerste op de markt zijn. We hebben in elk geval een verschrikkelijk goede competitor. We kunnen nu niet meer verzaken. Dat geneesmiddel tegen de griep komt er hoe dan ook. Het is zij of wij. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Ik kan niet even zes weken op vakantie.'

Is die concurrentie hetzelfde als op de universiteit?
'Nee. Het is veel moeilijker iets op de markt te brengen dan iets in een tijdschrift te publiceren. In de wetenschap is een artikel een soort eindpunt, daarna ga je een pilsje drinken. In de industrie moet je door.'

Wat vindt u een leuker spelletje?
Serieus: 'Het is geen spelletje. Het is wel leuk. De uitdaging voor een wetenschapper in een industriële omgeving is veel groter. Het moet allemaal onomstotelijk waar zijn. Het kan niet zo zijn dat ik iets schrijf en een week later zeg: het bleek toch niks te wezen. Wij staan op de beurs, hè.'

Zorgt die financiële druk juist niet voor een neiging de resultaten rooskleuriger voor te stellen dan ze zijn?
'Niet alle biotech- en vaccinbedrijven hebben dezelfde ethiek. Genentech bijvoorbeeld is echt een van de beste die ik ken. Zij zullen nooit iets zeggen dat ze niet waar kunnen maken. Anderen - die ik niet zal noemen - opereren heel anders.'

Waar ligt dat aan?
'Aan de leiding. Bij ons zijn drie van de vier leden van de raad van bestuur arts. Dat komt eigenlijk niet voor. Dat betekent dat ik met ze kan praten en zij mij begrijpen. Je hebt ook bedrijven die zuiver financieel geleid worden. Daar krijg je een andere cultuur van en misschien kijk je dan ook wel anders naar je producten. Dé farmaceutische industrie bestaat niet. Er zijn minder en meer ethische bedrijven. Ja, er wordt geld verdiend aan verkeerde dingen. Daarom verkopen wij onze geneesmiddelen voor een groot deel aan Unicef. Anderen maken een geneesmiddel waar je een dag langer van leeft. Daarvan kan je je van afvragen of dat een prioriteit moet zijn. Dat zijn ook vragen die ons bezighouden. Wat moet je maken, wat niet?'

Kijkt u elke morgen naar de beursberichten?
'Helemaal nooit. Ik ga daar niet over en snap het ook niet. Wij zijn vanuit niets een bedrijf aan het opbouwen. Toen ik in de raad van bestuur kwam, stond de koers op twee euro. Ja, toen heb ik wel gekeken. Nu staat hij op veertien, geloof ik. Het is een financieringsmodel. Mijn CEO Ronald Brus zegt dan tegen me: "Jaap, we hebben weer geld." Want dat betekent het. Hoe hoger de koers, hoe meer we kunnen.'

In het nawoord van het boek schrijft u dat u bij Crucell geleerd heeft minder bang te zijn. Waar was u bang voor?
'Dat heeft met mijn achtergrond te maken. Op de universiteit zijn veel meer ruzies. Omdat ze niet worden opgelost. Wij lossen ze elke dag op. Je leert over gevoelens te praten. Dat had ik nooit gedaan. We kunnen ons geen ruzies permitteren. Ik ben veel minder bang geworden om mij te uiten. Waarom voel ik me hier lullig over? Wat is hier aan de hand?'

Nu we het toch over persoonlijke zaken hebben, is het misschien tijd voor een vervelend onderwerp. U had er vast al wel een beetje op gerekend.
'Ja, fijn.'

De grote smet op de carrière van Jaap Goudsmit is de affaire-Buck die in september 1990 losbarstte. De Eindhovense onderzoeker Buck meende een wondermiddel tegen aids te hebben ontdekt. Goudsmits onderzoeksgroep aan het Academisch Medisch Centrum deed proeven die de remmende werking van het middel op het virus leken te bevestigen. Buck en Goudsmit publiceerden samen hun bevindingen in Science. Het medicijn tegen het dodelijke virus was gevonden. Een dag later al moesten ze hun claims rectificeren. De stof die Buck beweerde gemaakt te hebben, ontbrak geheel in zijn preparaten. Dat Goudsmit wel een werking had gevonden, bewees dat zijn proeven ondeugdelijk waren. In maart 1991 zag een snoeihard onderzoeksrapport van de Universiteit van Amsterdam het licht. Goudsmits groep had nagelaten essentiële controleproeven te doen. Gegevens die in tegenspraak waren met de belangrijkste claim van het Science-artikel waren weggelaten.
U heeft toen flink op uw kop gekregen. Toch lijkt het alsof u er in uw carrière niet veel last van heeft gehad.

'Laten we beginnen met de zaak zelf. Je gaat een samenwerking aan en daarin gaat een aantal dingen mis. Het is voor een deel te wijten aan slordigheid en onervarenheid. Aan mijn kant was het zeker geen fraude, aan zijn kant denk ik ook niet. Ik werkte samen met iemand die ik niet goed kende. Dat doe ik dus nooit meer.'

Hoe kwam u erachter dat er iets mis was?
'Medewerkers van Buck stonden op zaterdag bij mij op de stoep met de mededeling dat er geen snars deugde van de spullen die ik had gekregen. Toen zat ik met een vervelend probleem. Wat had ik verkeerd gedaan, dat ik dacht dat het wel wat was? Ik kon helemaal niet beoordelen waarom het niet deugde. Die jongens hadden allemaal grafieken bij zich. Ik heb een hoogleraar organische chemie uit Leiden gevraagd daarnaar te kijken. Hij zei: hier klopt iets niet. Toen zijn we aan de rectificatie gaan werken. Buck wilde die niet ondertekenen, ik moest hem daartoe dwingen. Ik wilde zo snel mogelijk publiceren wat er aan de hand was. Ik raakte gedeprimeerd, want het stond elke dag op de voorpagina. Voor mij persoonlijk was het een grote ramp. En aidspatiënten die ineens hoop hadden waren helemaal geknakt.'

Het weerhield Science niet u twee jaar later tot beste aidsonderzoeker uit te roepen.
'Dat is verrassend, toch? De vraag is altijd: hoeveel fouten mag je maken? Het was verschrikkelijk. En stom: het had niet gehoeven. Het waren gewoon slechte proeven. Ik had het kunnen voorkomen. Ik vind mijzelf wel wat laf. Ik had gewoon moeten zeggen: ik ben stom en ik heb dit heel slecht gedaan. Ik ging weliswaar door een enorm diep dal, maar ben er een veel beter onderzoeker van geworden. En niet zo'n beetje ook. Ik controleer alles. Zelf.'

Heeft u Buck later nog gesproken?
'Nooit meer.'

Ook geen aandrang gehad om contact op te nemen?
Goudsmit is even stil en zegt dan aarzelend: 'Nee... maar misschien moet dat nog. Misschien moet ik dat wel doen. Bij hem was het ingewikkeld. Want zijn universiteit was nogal agressief. Ze gingen hem straffen zonder dat was uitgezocht wat er nou precies fout was gegaan. Ik vond wel dat hij veel te hard werd aangepakt. Maar het was een moeilijke man, dat kan ik je wel vertellen.'

flosz
9
Maar als u zegt: misschien moet ik nog contact zoeken met Buck, wat zou dat...
'...opleveren?'
Ja, wat zou dat opleveren?
'Ik zou tegen hem zeggen dat ik mij loyaler had moeten opstellen. Hij werd veel zwaarder getroffen. Ik had geen vriendschap met Buck. Dat overkomt me nu niet meer. Ik heb geen onderzoeksrelaties waarbij je elkaar niet verschrikkelijk goed kent. Vertrouwen is cruciaal.'

Voelt u zich schuldig dat hij de zondebok was?
'Ik voel me niet schuldig dat ik het overleefd heb. Maar ik weet niet of het terecht was dat hij zo geslachtofferd is door zijn universiteit. En ik heb geen moeite gedaan om dat te voorkomen. Ik had ook kunnen zeggen: waarom straffen jullie hem zo? Er worden veel fouten gemaakt en dat is niet erg. Als je vaststelt dat hij die spullen naar eer en geweten heeft gemaakt - dat heeft nooit iemand onderzocht - dan zie ik geen reden waarom hij niet gewoon prof had kunnen blijven. Hij was een goeie hoor.'

Weer is Goudsmit even stil. We beginnen over een ander onderwerp. Waarom hij het vak van arts nooit heeft uitgeoefend, terwijl hij in zijn boek schrijft dat het in zijn genen is verankerd. 'Dat doet mijn vrouw. Zij is een echte genezer. Die aandrang heb ik helemaal niet. Tijdens co-schappen merkte ik al dat ik dat psychisch ook niet goed aankon.'

Waarom hij zich dan toch arts voelt?
'Ik kom uit een artsenfamilie. Al ben ik niet met ze opgegroeid - mijn grootvader was al dood, mijn vader woont hier om de hoek, maar die zie ik weinig - dat beïnvloedt je wel. Ik ben getrouwd met een arts. En dan zijn ook de mensen uit de raad van bestuur van Crucell artsen. Dat zoek je op, denk ik dan.'

U bent dus geen arts die met zijn voeten in de modder staat. Ook geeft u in uw boek toe twee linkerhanden te hebben en geen onderzoeker te zijn. Wat bent u eigenlijk wel?
'Dan moet ik afgaan op wat anderen over mij zeggen. Ik kan heel goed proeven ontwerpen en ze heel goed beoordelen. Dat heeft denk ik wel met de zaak-Buck te maken. Mijn andere kwaliteit is dat ik goed langdurige samenwerkingen aan kan gaan. Ook dat heb ik van de affaire-Buck geleerd. Ik weet nu dat je elkaar moet vertrouwen, anders werkt het niet. Het onderhouden van een relatie, dat kan ik. Net als bij ons huwelijk. De meeste mensen houden er op een gegeven moment mee op. Wij niet.'

Als u vertelt waar u goed in bent, noemt u kwaliteiten die u direct aan de affaire-Buck verbindt. Zou je kunnen zeggen dat die affaire ook goed is geweest voor u?
'Nou, het was in elk geval niet slecht. Het disciplineert zeker. Het was een verschrikkelijk jaar. Daar verander je dramatisch van. Ik doe alsmaar beter onderzoek. Als je zo'n grote fout maakt, is het net of je een ernstig verkeersongeluk overleeft. Dat maakt het leven echt anders.'
www.vn.nl/Wad-mediabank-pagina/Hoevee...
harvester
0
Dank Flosz, lezenswaardig stuk.
Geeft duidelijkheid dat Goudsmit zich wil+moet concentreren op de griep antibody ontwikkeling voor J+J in de race met GSK wie het eerste de ontwikkeling kan voltooien (met oplossing van alle mogelijke verrassingen onderweg).

Kan Sadoff de vaart er in houden bij tuberculosis + malaria.
[verwijderd]
2
Flosz dank. Interview zegt mij meer dan een kwartaalrapportage. Dit gaat over motivaties, langetermijn ontwikkelingen en zelfs vallen er normen waarden te onderkennen.
Geeft ook inzicht in de strategische waarde van de J&J deal voor CRXL.
Zoef
Dirk R. Wijnen
0
Hoi Flosz,

Mooi stuk, AB.

Blij je weer hier aan boord te hebben.
Laat je toch niet beïnvloeden door negatieve elementen.

De meesten hier waarderen je zeer, anders wordt je niet met overmacht tot beste poster gekozen.

Dus:

Noblesse oblige.

gr.
Dirk
AlfaGT
0
Sluit ik me bij aan.

ook AB van mij, mooi stuk en geeft vertrouwen (al had ik dat sowieso wel).

gr.
Alpen
2
Leuk verhaal, thanks.

"Goudsmit werkt nu vooral aan medicijnen en vaccins voor een scala aan andere infectieziekten. Malaria, tuberculose, cholera, tyfus, polio, griep."

Cholera, tyfus? --> Verbeterde versie van Dukoral en Vivotif in zicht, of toch een ander einddoel?

Polio?

Reuters 15 December 2009: "Despite Crucell's reluctance to reveal what antigen it will acquire, the World Health Organisation said polio is likely to be added in future to the pentavalent paediatric vaccines bought by UNICEF, forming an hexavalent vaccine."

Polio kwam in het verleden al vaker naar voren als de verwachte kandidaat voor de hexavalente versie.
Mijn materie is het dus niet, maar mocht het inderdaad om polio gaan is het dan denkbaar, onder het mom van regeren is vooruitzien, dat niet "slechts" polio maar tegelijkertijd ook, misschien in een parallel project, een of meerdere andere componenten m.n. cholera of tyfus wordt/is toegevoegd om te verifiëren of ook in die combinatie alle componenten voor bepaalde tijd werkzaam blijven?
Mocht dat mogelijk zijn, en op tijd afgerond: in één klap de concurrentie voor een tijdje op warp afstand...
flosz
3
quote:

Alpen schreef:Polio?

Zie pag. 4&5 via onderstaande link.

Voorgenomen besluiten t.a.v. Nederlands Vaccin Instituut (NVI)
Kamerstuk, 14 januari 2010
DBO-2981075 Voorgenomen besluiten t.a.v. Nederlandse Vaccin Instituut (NVI)


Hierbij informeer ik u over de nadere uitwerking van mijn besluit van februari vorig jaar:
a. Productiefaciliteiten en diensten worden bij een private partij ondergebracht

Tot de productiefaciliteiten en diensten die ter verkoop aan private partijen worden aangeboden, behoren o.a. de bacteriële en virale productie, mediabereiding, centrale sterilisatie, fill & finish en packaging.
Ook de productie van het Inactivated Polio Vaccin (IPV) wordt geprivatiseerd.
Uiteraard zullen alle lopende contracten van het NVI met derden gehonoreerd worden, waaronder het contract met de WHO m.b.t. de productie van IPV.
Ik streef ernaar de verkoop in 2010 te realiseren.

www.minvws.nl/includes/dl/openbestand...

Scientific Program
Theme: Next Generation Vaccines
Time: March 24-26, 2010
Track 8: Vaccine Bioprocessing, Production and Manufacturing

Title: Sabin-IPV Development for Technology-transfer Purposes : Initial Process Development and Clinical Lot Production
Dr. Wilfried A. M. Bakker, Senior Scientist Viral Vaccines & Project Leader, Netherlands Vaccine Institute, Netherlands

www.bitlifesciences.com/WCV2010/Progr...

www.iex.nl/forum/topic.asp?forum=228&...
aossa
0
Ab

'Het is nog geen zomer...' krijgt weer een betekenis.

Wachten op verkiezingen en nieuw kabinet of behoort de verkoop tot de lopende zaken van ab Klink?

Wie zijn mogelijke koopkandidaten?
Ik ken er alvast één!
flosz
4
Ter aanvulling.

Al heeft Crucell nog wel een aidsprogramma, Goudsmit werkt nu vooral aan medicijnen en vaccins voor een scala aan andere infectieziekten. Malaria, tuberculose, cholera, tyfus, polio, griep. Het bedrijf produceert, voornamelijk voor derdewereldlanden, miljoenen vaccins per jaar

Pers. zie ik het noemen van Dukoral en Vivotif als een alg. opmerking (prod. van Crucell, zelfs polio kan hier onder vallen omdat dat ook een Berna prod. was).
Tevens komt het uit de pen van Tomas Vanheste of Maurits Martijn, het is geen uitspraak van Goudsmit.

De toevoeging van polio aan QV en het daadwerkelijk op de markt brengen van een goed en veilig zes-comp.vac. is imo op zich al héél wat.Iets anders,” klein” stukje (o.a.) om niet te vergeten:

In uw boek beschrijft u het wetenschapsbedrijf veelvuldig als een race. Is concurrentie zo belangrijk?
'De wereld bestaat uit competitie. Ongeveer gelijktijdig met onze Science-publicatie over de griepantistoffen, verscheen in Nature ook een artikel over griepantistoffen, van onderzoekers van Harvard. Onze concurrent Genentech heeft besloten daar een medicijn van te maken. Het is een wetenschappelijke race en een race naar registratie. Wij partneren met farmaceutisch bedrijf Johnson & Johnson, die het geld en de power hebben om het naar de markt te brengen. Daardoor kan ik alles doen om het te laten slagen, maar dat moet ik wel goed doen. Ik kan nu niet meer roepen dat ik niet genoeg geld heb. Het grote voordeel van zo'n race is dat het publiek het snelst zijn geneesmiddel heeft. Want je wilt alle twee de eerste op de markt zijn. We hebben in elk geval een verschrikkelijk goede competitor. We kunnen nu niet meer verzaken. Dat geneesmiddel tegen de griep komt er hoe dan ook. Het is zij of wij. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Ik kan niet even zes weken op vakantie.'
______

Dana-Farber And Sanford-Burnham Institute License Flu-Targeting Antibodies
Article Date: 09 Feb 2010 - 0:00 PST
Dana-Farber Cancer Institute and the Sanford-Burnham Medical Research Institute have signed a license agreement with Genentech, a wholly owned member of the Roche group, and Roche, that grants the companies exclusive rights to manufacture, develop and market human monoclonal antibodies to treat and protect against group 1 influenza viruses. These viruses include the strains for the current seasonal and H1N1 influenzas. Genentech and Roche also have a non-exclusive right to manufacture, develop and market diagnostic tests for group 1 influenza.

The discovery of the antibodies was first reported by Wayne A. Marasco, MD, PhD, associate professor of medicine at Dana-Farber and Harvard Medical School; Robert Liddington, PhD, professor and director, Infectious and Inflammatory Disease Center at Sanford-Burnham; and Ruben Donis, PhD, chief of the Molecular Virology and Vaccines Branch at the Centers for Disease Control and Prevention, in Nature Structural and Molecular Biology in February 2009.

They demonstrated that the newly identified antibodies attach to the stem region of the viral proteins (hemagglutinin), rather than to the head region, the standard target of current influenza vaccines. Binding to the highly conserved stem region prevents changes in the protein that are necessary for viral entry into the host cell, thereby inhibiting further infection of host cells and the rise of escape mutants. Standard influenza vaccines that consist of an attenuated, or killed, virus typically stimulate antibodies against the protein's head. These vaccines are less effective as the head region is prone to change, leading to the rise of forms of the virus that can evade neutralizing antibodies.

Complete terms of the agreement are not public, but Dana-Farber and Sanford-Burnham will receive license fees and may receive milestone payments and royalties.

Source
Dana-Farber Cancer Institute
Sanford-Burnham Medical Research Institute
www.medicalnewstoday.com/articles/178...

josti5
1
Deze hang ik boven m'n bed - waarde-oordeel houdt Josti lekker voor zichzelf:

'Het is een financieringsmodel. Mijn CEO Ronald Brus zegt dan tegen me: "Jaap, we hebben weer geld." Want dat betekent het. Hoe hoger de koers, hoe meer we kunnen.'
flosz
0
quote:

aossa schreef:


Wachten op verkiezingen en nieuw kabinet of behoort de verkoop tot de lopende zaken van ab Klink?

Nico Oudendijk ad interim Algemeen Directeur NVI
maandag, 01 maart 2010
Nico Oudendijk volgt per 1 maart 2010 Lucas Elting op als (a.i.) Algemeen Directeur van het Nederlands Vaccin Instituut. Lucas Elting heeft een nieuwe functie aanvaard als Programmadirecteur Samenwerking Gezondheidszorg Suriname-Nederland.

Het NVI staat aan de vooravond van een transitietraject waarbij de publieke taken worden geïntegreerd in een vernieuwd RIVM. Nico Oudendijk neemt daarom tevens zitting in de Bestuursraad van het RIVM. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het naar de markt brengen van de overige taken van het NVI.
Oudendijk was eerder crisismanager bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en plaatsvervangend Directeur Generaal Volksgezondheid bij het ministerie van VWS. Zijn laatste klus was het op poten zetten van de gezondheidszorg op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).
De Directie NVI bestaat naast Nico Oudendijk uit Prof.dr. Claire Boog (Wetenschappelijk directeur) en dr. Marien Weststrate (Operationeel directeur).
www.nvi-vaccin.nl/?id=62&bid=1138
[verwijderd]
0
quote:

flosz schreef:


Iets anders,” klein” stukje (o.a.) om niet te vergeten:

In uw boek beschrijft u het wetenschapsbedrijf veelvuldig als een race. Is concurrentie zo belangrijk?
'De wereld bestaat uit competitie. Ongeveer gelijktijdig met onze Science-publicatie over de griepantistoffen, verscheen in Nature ook een artikel over griepantistoffen, van onderzoekers van Harvard. Onze concurrent Genentech heeft besloten daar een medicijn van te maken. Het is een wetenschappelijke race en een race naar registratie. Wij partneren met farmaceutisch bedrijf Johnson & Johnson, die het geld en de power hebben om het naar de markt te brengen. Daardoor kan ik alles doen om het te laten slagen, maar dat moet ik wel goed doen. Ik kan nu niet meer roepen dat ik niet genoeg geld heb. Het grote voordeel van zo'n race is dat het publiek het snelst zijn geneesmiddel heeft. Want je wilt alle twee de eerste op de markt zijn. We hebben in elk geval een verschrikkelijk goede competitor. We kunnen nu niet meer verzaken. Dat geneesmiddel tegen de griep komt er hoe dan ook. Het is zij of wij. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Ik kan niet even zes weken op vakantie.'

(Flosz, overigens AB-tje voor dit draadje)

Ik vermoed dat die race met Genentech aanleiding voor de RvC (en/of MT misschien zelfs op eigen aangeven van Goudsmit?) is geweest om de control van de R&D in handen van CdJ te leggen. Efficiënt en effectief doorlopen van het ontwikkeltraject T/M PRODUCTIE is bijna even belangrijk voor succes als het verder uitbouwen van de wetenschappelijk/klinische basis. Het parallel ontwikkelen van de procestechnologie zal ook een belangrijke rol spelen.

De passage die Josti noemt was mij ook opgevallen en straalt weinig bedrijfsmatige interesse uit. Zolang Goudsmit zich dat zelf maar realiseert en de bedrijfsmatige uitbouw overlaat aan anderen kan er sprake zijn van een goede rolverdeling.

Voor de projectcontrol is een terriër nodig en dat straalt Goudsmit niet uit in dit interview.

Weet iemand hoe groot de eigen wetenschappelijke inbreng van Goudsmit is geweest m.b.t fluMabs, buiten "het 1 jaar de kans geven"?

Wat mij verder opvalt is dat Goudsmit niet ingaat op de rol van antistoffen om een beslissing over JA/NEE grootschalige vaccinproductie uit te stellen in de periode dat de wetenschap zich nog een oordeel moet vormen over de ernst van de epidemie. Vanuit de beslissingstheorie is dat een ZEER essentieel onderdeel.
Mr sponge
0
quote:

Alpen schreef:Cholera, tyfus? --> Verbeterde versie van Dukoral en Vivotif in zicht, of toch een ander einddoel?Ik verwacht dat hij hier doelt op het introduceren van deze producten in andere landen waar het nog niet verkocht wordt.

Toevoeging aan QV verwacht ik niet, aangezien deze deze oral/drinkable worden toegediend.
Maar misschien komt er wel een nieuw combi vaxin Cholera/tyfus....
Lijkt me een iedeaal vaccin voor in ramgebieden enz.
gocrucellgo
0
quote:

Mr sponge schreef:


[quote=Alpen]

Cholera, tyfus? --> Verbeterde versie van Dukoral en Vivotif in zicht, of toch een ander einddoel?

[/quote]

Ik verwacht dat hij hier doelt op het introduceren van deze producten in andere landen waar het nog niet verkocht wordt.

Toevoeging aan QV verwacht ik niet, aangezien deze deze oral/drinkable worden toegediend.
Maar misschien komt er wel een nieuw combi vaxin Cholera/tyfus....
Lijkt me een iedeaal vaccin voor in ramgebieden enz.


Studies of Immune Responses to Orally Administered Vaccines in Developing Country
This study is currently recruiting participants.
Verified by International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh, November 2009

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01019083
aossa
2
quote:

xynix schreef:

Wat mij verder opvalt is dat Goudsmit niet ingaat op de rol van antistoffen om een beslissing over JA/NEE grootschalige vaccinproductie uit te stellen in de periode dat de wetenschap zich nog een oordeel moet vormen over de ernst van de epidemie. Vanuit de beslissingstheorie is dat een ZEER essentieel onderdeel.

Misschien je kandidatuur stellen voor het beoordelingspannel bij de WHO.
Met jouw parate kennis kan dat geen probleem zijn imo.
30 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 1 jan 0001 00:00
Koers 0,000
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 0